การแก้ไข: การแสดงผล IDE ใน 2005 Studio หยุดการตอบสนองเมื่อคุณทำงานกับวิธีแก้ไขปัญหาการ Visual c ++.NET ขนาดใหญ่ใน Visual Studio 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:916769
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณทำงานที่ มีขนาดใหญ่ Microsoft Visual c ++.NET โซลูชันใน Microsoft Visual Studio 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่มีเดียว ตัวประมวลผลไม่ hyperthreaded, 2005 IDE Visual ของ Studio หยุดการตอบสนอง (แฮง) ปัญหานี้เป็นแนวโน้มเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดโซลูชัน การเรียกดูการแก้ไขปัญหา โดยใช้มุมมองของระดับชั้น หรือทำการกระทำที่จะใช้แฟ้ม.ncb IntelliSense ฐานข้อมูล

หมายเหตุ:โปรแกรมประยุกต์อื่นที่เรียกใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office Outlook หรือ Microsoft Internet Explorer อาจจะหยุดการตอบสนอง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเธรด IntelliSense .NET c ++ Visual ใน 2005 IDE Visual ของ Studio ไม่ทำงานที่มีลำดับความสำคัญต่ำเมื่อคุณแยกฐานข้อมูล IntelliSense
การแก้ไข


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรหัสของ MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Vcpkg.dll8.0.50727.973,243,00807 2006 Apr05:58
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 916769 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 01:53:01 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual Studio 2005 Professional, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbfix kbbug kbmt KB916769 KbMtth
คำติชม