ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

งานนำเสนอที่สองไม่เริ่มทำงานได้จนกว่างานนำเสนอต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์ใน PowerPoint

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:916776
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การสำรองข้อมูล เรียกคืน การปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายของรีจิสทรีของ Microsoft Windows
อาการ
เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติใน Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 หรือ 2010 งานนำเสนอเพื่อเริ่มต้นการนำเสนอที่สอง งานนำเสนอที่สองไม่ทำงานจนกว่างานนำเสนอต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • รายการรีจิสทรี ForceShellExecute อยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
  หมายเหตุ รายการรีจิสทรี ForceShellExecute เป็นค่า DWORD
 • เมื่อต้องตั้งค่าของรายการรีจิสทรี ForceShellExecute 1.
การแก้ไข
ปัญหานี้ถูกแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็คในขณะนี้ครั้งแรก ถ้าคุณติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Office 2003 คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้าคุณมี PowerPoint 2007 หรือ PowerPoint 2010 แก้ไขไม่จำเป็นต่อการติดตั้ง

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็ค

ปัญหานี้จะถูกแก้ไขใน Office 2003 Service Pack 3เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack ให้ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วน "วิธีการเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน" ของบทความเพื่อตั้งค่า นี้
OverrideForceShellExecute
คีย์รีจิสทรีและโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เปิดใช้งาน

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office 2007 หรือ Office 2010 คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมใด ๆ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการเขียนไปที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Office 2003, Office 2007, Office 2010:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ค่าของคีย์ย่อยของรีจิสทรีอินเทอร์เน็ตที่กล่าวถึงในส่วน "สาเหตุ" มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็น 0 ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเพื่อให้งานนำเสนอ PowerPoint สามารถถูกเชื่อมโยงได้อย่างถูกต้องเข้าเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ถ้าโปรแกรมอื่นเข้าถึงรีจิสทรีคีย์ของอินเทอร์เน็ตในขณะที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นในโปรแกรมอื่น
 • ถ้า PowerPoint 2003 กะทันหัน ณเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงคีย์ย่อยรีจิสทรีของอินเทอร์เน็ตเป็น 0 ค่าของรายการรีจิสทรี ForceShellExecute จะยังคงเป็น 0 คุณต้องกำหนดค่าของรายการรีจิสทรี ForceShellExecute เมื่อต้องการด้วยตนเอง 1 เมื่อต้องการเปิดใช้งานรายการรีจิสทรี

วิธีการเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือ โดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีในความเสี่ยงของคุณเอง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับ PowerPoint 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก PowerPoint 2003
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Options
 4. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 5. ชนิด OverrideForceShellExecuteแล้ว กด ENTER
 6. คลิกขวา OverrideForceShellExecuteแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 7. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 8. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับ PowerPoint 2007 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก PowerPoint 2007
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้พิมพ์regeditและจากนั้น คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options
 4. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 5. พิมพ์OverrideForceShellExecuteจากนั้น กด ENTER
 6. คลิกขวา OverrideForceShellExecuteแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 7. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง type 1และคลิก ตกลง.
 8. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับ PowerPoint 2010 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก PowerPoint 2010
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้พิมพ์regeditและจากนั้น คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Options
 4. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 5. พิมพ์OverrideForceShellExecuteจากนั้น กด ENTER
 6. คลิกขวา OverrideForceShellExecuteแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 7. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง type 1และคลิก ตกลง.
 8. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

เมื่อต้องการปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใน PowerPoint 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก PowerPoint 2003
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Options
 4. คลิกขวา OverrideForceShellExecuteแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 5. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 0แล้ว คลิก ตกลง.
 6. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
เมื่อต้องการปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใน PowerPoint 2007 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก PowerPoint 2007
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้พิมพ์regeditและจากนั้น คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options
 4. คลิกขวา OverrideForceShellExecuteแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 5. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด0และคลิก ตกลง.
 6. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
เมื่อต้องการปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใน PowerPoint 2010 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก PowerPoint 2010
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้พิมพ์regeditและจากนั้น คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Options
 4. คลิกขวา OverrideForceShellExecuteแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 5. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด0และคลิก ตกลง.
 6. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Office 2003 Service Pack 3 ครั้งแรก
ppt2k3 ppt2003 powerpoint2k3 ของ powerpoint2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 916776 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:12:11 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft PowerPoint 2010

 • kbnosurvey kbarchive kbregistry kboffice2003sp3fix kbslideshow kbexpertiseinter kboffice2003presp3fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB916776 KbMtth
คำติชม