ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้" หรือ "0x80080212" เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP โดยใช้ Windows Genuine Advantage

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ Windows Genuine Advantage ใน Microsoft Windows XP คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อลองแก้ไขปัญหาและใช้กระบวนการตรวจสอบของ Windows Genuine Advantage

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
อาการของปัญหา
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้การตรวจสอบ Windows Genuine Advantage บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP กระบวนการตรวจสอบจะไม่สำเร็จ นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งข้อความดังต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
0x80080212
ขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหา
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการใช้งาน Windows Genuine Advantage เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นที่ 1: เริ่มระบบใหม่ในเซฟโหมด

 1. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. เมื่อหน้าจอเริ่มต้นระบบปรากฏขึ้น ให้กด F8
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกเซฟโหมดสำหรับการติดตั้ง Windows XP แล้วกด ENTER

ขั้นที่ 2: ปรับเปลี่ยนสิทธิ์ Windows Genuine Advantage สำหรับผู้ใช้

 1. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ ให้คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง
  %systemdrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
 2. ในหน้าต่างโฟลเดอร์ Windows Genuine Advantage ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ข้อมูล แล้วคลิก คุณสมบัติ
 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติข้อมูล คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก ผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้\ผู้ใช้) ในส่วน ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้
 4. ในส่วน สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายแต่ละกล่องในคอลัมน์ อนุญาต ถูกเลือกเพื่อใช้สิทธิ์ต่อไปนี้:
  • อ่าน & ปฏิบัติการ
  • แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
  • อ่าน
 5. คลิก ตกลง

ขั้นที่ 3: ลองการตรวจสอบความถูกต้อง Windows Genuine Advantage อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Genuine Advantage และวิธีการเริ่มกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง Windows Genuine Advantage โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: