วิธีการตั้งค่าคอนฟิกบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008 และ SQL Server 2005 Analysis Services เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:917409
สรุป
เมื่อทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2008 บริการการวิเคราะห์ หรือ Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services และว่า การเชื่อมต่อเกี่ยวข้องกับการ สถานการณ์สมมติของการรับรองความถูกต้องสองฮอพ คุณต้องใช้ Kerberos เป็นการรับรองความถูกต้อง โพรโทคอล ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์การรับรองความถูกต้องสองฮอพ ไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์อาจส่งผ่านข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS ต้องแล้ว ส่งผ่านข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services ขั้นตอนที่คุณ ต้องทำตามต่างจากขั้นตอนสำหรับ SQL Server 2000 วิเคราะห์หรือไม่ บริการ
คำแนะนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิกบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008 และ SQL Server 2005 Analysis Services เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos
ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services มีการใช้โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos

ลงทะเบียนชื่อบริการหลัก (SPN) สำหรับ Analysis Services บริการบนเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services ถ้าการบริการ Analysis Services การทำงานภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยของบัญชี LocalSystem ใน SQL Server 2000, SPN ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณต้องสร้างด้วยตนเอง SPN ใน SQL Server 2008 และ SQL Server 2005 เหมือนกับที่คุณสร้าง SPN อยู่ใน SQL Server 2000 เมื่อการ วิเคราะห์บริการที่กำลังเรียกใช้ภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ อื่นที่ไม่ใช่บัญชี LocalSystem เมื่อต้องการสร้างการ SPN ใช้ Setspn.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการ Microsoft Windows 2000 Resource Kit เครื่องมือนี้จะรวม ในมือสนับสนุน Windows Server 2003 เครื่องมือสนับสนุน Windows Server 2003 จะรวมอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

เมื่อต้องการดาวน์โหลด อรรถประโยชน์ Setspn ใน Kit Windows 2000 ทรัพยากร โปรดเยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดเครื่องมือ Setspn.exe สำหรับ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970536ปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุน Setspn.exe สำหรับ Windows Server 2003
หลังจากที่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์ Setspn นี้ ให้ทำตาม ขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลโดเมนเพื่อเรียกใช้ คำสั่งSetspn ถ้ามีการเกาะกลุ่มกับอินสแตนซ์ของ Analysis Services ใช้ชื่อ Analysis Services เสมือนเป็นชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN)
 1. เมื่อต้องการสร้างการ SPN สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services ที่มี ทำงานภายใต้บัญชีโดเมน การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  • MSOLAPSvc.3/ -S Setspn.exeFully_Qualified_domainName OLAP_Service_Startup_Account

   หมายเหตุ Fully_Qualified_domainName คือ ตัวยึดสำหรับ FQDN
  • MSOLAPSvc.3/ -S Setspn.exeserverHostName OLAP_Service_Startup_Account
 2. ถ้าคุณต้องสร้างการ SPN สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services ที่กำลังทำงานภายใต้บัญชี LocalSystem เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการ พรอมต์คำสั่ง:
  • MSOLAPSvc.3/ -S Setspn.exeFully_Qualified_domainName serverHostName
  • MSOLAPSvc.3/ -S Setspn.exeserverHostName serverHostName
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า SPN ถูกสร้างขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ บริการเซิร์ฟเวอร์ การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง
  Setspn.exe -L OLAP_Service_Startup_Account Setspn.exe -L serverHostName
  ถ้า SPN ถูกสร้างขึ้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้จะปรากฏอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้
  MSOLAPSvc.3/serverHostName.Fully_Qualified_domainName MSOLAPSvc.3/serverHostName
หมายเหตุ SQL Server 2005 Analysis Services สามารถทำงานเป็นอินสแตนซ์ที่มีชื่อ นี้ไม่สนับสนุนใน SQL Server 2000 Analysis Services ถ้าคุณกำลังใช้อินสแตนซ์ที่มีชื่อ ขั้นตอนเดียวนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบ SPN ดังต่อไปนี้ ไม่เหมือนกับโปรแกรม SQL Server คุณไม่สามารถระบุพอร์ตหลังเครื่องหมายทวิภาค คุณต้องใช้ชื่ออินสแตนซ์ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดในการทำงานอย่างถูกต้อง
MSOLAPSvc.3/serverHostName.Fully_Qualified_domainName:instanceNameMSOLAPSvc.3/serverHostName:instanceName

การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นจริงสำหรับการ ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีไดเรกทอรีบริการค่า:
 • ที่ บัญชีจะเป็นความลับ และไม่สามารถ มอบหมาย ไม่มีการเปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่จะ มอบหมาย
 • ที่ บัญชีจะเชื่อถือได้สำหรับการมอบหมาย การตั้งค่าถูกเปิดใช้งานสำหรับบัญชีโดเมนของระดับกลางที่จะเชื่อมต่อกับ Analysis Services ตัวอย่างเช่น ถ้า IIS เป็นระดับกลาง และใช้บัญชีโดเมนสำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ บัญชีผู้ใช้โดเมนพูแอพลิเคชันที่ต้องมีการ บัญชีจะเชื่อถือได้สำหรับการมอบหมาย การตั้งค่าการเปิดใช้งาน
 • ที่ บัญชีจะเชื่อถือได้สำหรับการมอบหมายเปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับบัญชีของบริการและคอมโพเนนต์ COM + ทั้งหมดที่ จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
 • ที่ เชื่อถือคอมพิวเตอร์สำหรับการมอบหมาย การตั้งค่า จะเปิดใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
หมายเหตุ บัญชีผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมดต้อง เป็นสมาชิกของโดเมน Active Directory เดียวกัน หรือโดเมนที่เชื่อถือได้ในเดียวกัน ฟอเรสต์ ถ้าคุณมีฟอเรสต์ Windows 2003 ดั้งเดิม และคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการมอบหมายระหว่างฟอเรสต์ โปรดดูส่วน "ฟอเรสต์เชื่อถือ" ของ ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:

การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Analysis Services

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงในการวิเคราะห์ บริการไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า การติดตั้ง
 • ถ้ามีการติดตั้ง Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ การเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวจริง Windows แบบรวมที่ (ต้องเริ่มระบบใหม่)เปิดใช้งานตัวเลือกความปลอดภัย
 • ถ้า Analysis Services มีอินสแตนซ์ที่มีชื่อ คุณต้องสร้าง SPN MSOLAPDisco.3 สำหรับเบราว์เซอร์ SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  950599มี SPN สำหรับบริการ SQL Server เบราว์เซอร์ถูกต้องเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่มีชื่อ ของ บริการวิเคราะห์ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2005
หมายเหตุ ที่ เปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวจริง Windows แบบรวมที่ (จำเป็นต้อง เริ่มการทำงาน) ตัวเลือกจะอยู่ภายใต้ รักษาความปลอดภัย ในการ ขั้นสูง ในการ Internet Options กล่องโต้ตอบ กล่อง คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่านี้มีผลบังคับใช้

การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงบนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ IIS ในกรณีที่มีการรับรองความถูกต้องสองฮอพ:
 • มีการกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ใน IIS สำหรับเว็บ ไซต์ หรือสำหรับไดเรกทอรีเสมือน ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับไคลเอ็นต์เว็บ แอพลิเคชัน:
  • มีวิธีการรับรองความถูกต้องสำหรับการรักษาความปลอดภัยของไดเรกทอรี การตั้งค่าเป็น การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม หรือไป พื้นฐาน รับรองความถูกต้อง.
  • ระดับการป้องกันโปรแกรมประยุกต์ถูกตั้งค่าเป็น สูง (อาจแยกต่างหาก).
 • มีการกำหนดค่าการตั้งค่าบริการคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ หรือไดเรกทอรีเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับไคลเอนต์ เว็บแอพลิเคชัน:
  • ระดับการเลียนแบบสำหรับแพคเกจ COM + ถูกต้อง ผู้รับมอบสิทธิ์. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการ เลียนแบบระดับ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  • มีการตั้งค่าข้อมูลประจำตัวสำหรับแพคเกจ COM + แอพลิเคชัน ไปยังบัญชีโดเมนของ Windows ซึ่งการ บัญชีจะเชื่อถือได้สำหรับ การมอบหมาย การตั้งค่าถูกเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า รหัสประจำตัวของแอพลิเคชัน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • สายอักขระการเชื่อมต่อที่ใช้ โดยบริการการวิเคราะห์ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services SSPI = Kerberosพารามิเตอร์
 • ในสายอักขระการเชื่อมต่อ ชื่อแหล่งข้อมูลมีให้ ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) หรือชื่อ NETBIOS ตัวอย่างเช่น FQDN อาจmyhost.mydomain.com และ ชื่อ NETBIOS อาจ myHostName. ถ้าคุณระบุเป็น IP เป็นตัวเลข การรับรองความถูกต้อง Kerberos ถูกปิดใช้งาน
 • มี SPN สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS อาจจำเป็นต้องมี สร้าง และลงทะเบียน SPN จะถูกสร้างขึ้นด้วยชื่อคอมพิวเตอร์ หรือชื่อโฮสต์ และเอกลักษณ์ของกลุ่มแอพลิเคชัน IIS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างการ SPN สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  929650วิธีการใช้ SPNs เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมประยุกต์เว็บที่เป็นโฮสต์บน IIS 6.0
  setspn -S http/IISComputerName IISComputerName
  เมื่อต้องการลงทะเบียนข้อ SPN สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS ด้วยตนเอง ขั้นตอนในการ "ตั้งค่าคอนฟิก Analysis Services เมื่อต้องการใช้ Kerberos ส่วนโพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง"
 • ผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้องการเชื่อมต่อได้บนเซิร์ฟเวอร์ IIS เพื่ออนุญาตการรับรองความถูกต้องของ Kerberos สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  215383วิธีการตั้งค่าคอนฟิก IIS เพื่อสนับสนุนทั้งโพรโทคอล Kerberos และโพรโทคอล NTLM สำหรับการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย
 • นาฬิกา สำหรับไคลเอ็นต์ Kerberos และ สำหรับตัวควบคุมโดเมนต้องมีการซิงโครไนส์เป็นใกล้เคียงที่เป็นไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของเวลาสูงสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ถ้าคุณได้ตรวจสอบขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมด และคุณยังคงไม่สามารถใช้ Kerberos ให้ทำตามขั้นตอนในบทความ Knowledge Base ต่อไปนี้เพื่อรวบรวม ข้อมูลแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมจากบันทึกเหตุการณ์ของระบบ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เมื่อต้องการ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262177วิธีการเปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์ Kerberos
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server 2000 คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์การวิเคราะห์เพื่อใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828280วิธีการตั้งค่าคอนฟิกอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server 2000 การวิเคราะห์จะใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกอากาศทางเว็บสนับสนุน TechNet สำหรับสิ่งนี้ เรื่อง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
916962ออกอากาศทางเว็บสนับสนุน TechNet: ตั้งค่าคอนฟิก Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services สำหรับการรับรองความถูกต้องของ Kerberos
ถ้ามีการติดตั้ง Microsoft SharePoint Portal Server บนคอมพิวเตอร์ระดับกลาง ไดเรกทอรีเสมือนอาจถูกกำหนดค่าให้อนุญาตให้มีการรับรองความถูกต้อง NTLM เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานไดเรกทอรีเสมือนเพื่ออนุญาตให้มีเจรจาการรับรองความถูกต้อง (Kerberos) ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832769วิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน Windows SharePoint Services เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos และวิธีการสลับจากการรับรองความถูกต้องของ Kerberos กลับไปยังการรับรองความถูกต้องของ NTLM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 917409 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/30/2013 08:46:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

 • kbsqlsetup kbexpertiseadvanced kbsql2005as kbhowto kbmt KB917409 KbMtth
คำติชม