ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ฐานข้อมูลการปฏิบัติ MOM 2005 Service Pack 1 และคลังสินค้าของข้อมูลการรายงานในขณะนี้สนับสนุน SQL Server 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:917615
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
ฐานข้อมูล Microsoft ดำเนิน Manager (MOM) 2005 Service Pack 1 (SP1) ต่อไปนี้ในขณะนี้สนับสนุน Microsoft SQL Server 2005:
  • ฐานข้อมูลการปฏิบัติ MOM
  • คลังสินค้าข้อมูล MOM รายงาน
มีสนับสนุนสภาพแวดล้อมต่อไปนี้

ฐานข้อมูลการปฏิบัติ MOM

สถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์รุ่นของ windows Serverรุ่นของ sql Serverการสนับสนุน mom 2005 SP1
x86windows Server 2003 (32 บิต)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (32 บิต)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (x ที่ใช้ x64)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (x ที่ใช้ x64)sql Server 2005 (64 บิตสำหรับ x 64)ใช่
IA-64Windows Server 2003 (ใช้ Itanium)sql Server 2005 (64 บิตสำหรับ Itanium)ใช่

ฐานข้อมูล Microsoft System Center รายงาน

สถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์รุ่นของ windows Serverรุ่นของ sql Serverการสนับสนุน mom 2005 SP1
x86windows Server 2003 (32 บิต)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (32 บิต)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (x ที่ใช้ x64)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (x ที่ใช้ x64)sql Server 2005 (64 บิตสำหรับ x 64)ไม่มี
IA-64Windows Server 2003 (ใช้ Itanium)sql Server 2005 (64 บิตสำหรับ Itanium)ไม่มี

บริการการรายงาน sql Server

สถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์รุ่นของ windows Serverรุ่นของ sql Serverการสนับสนุน mom 2005 SP1
x86windows Server 2003 (32 บิต)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (32 บิต)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (x ที่ใช้ x64)sql Server 2005 (32 บิต)ใช่
x64windows Server 2003 (x ที่ใช้ x64)sql Server 2005 (64 บิตสำหรับ x 64)ไม่มี
IA-64Windows Server 2003 (ใช้ Itanium)sql Server 2005 (64 บิตสำหรับ Itanium)ไม่มี
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการเพิ่มการสนับสนุนสำหรับ SQL Server 2005 MOM ฐานข้อมูลที่ทำงานและข้อมูลการรายงาน MOM คลังสินค้า ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน MOM 2005 ต่อไปนี้<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 915785
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 913801
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 913812

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
915785เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005 หรือ Server 2000 บริการรายงานของ SQL เพื่อสร้าง HTML ที่รายงานในตัวจัดการการดำเนินการของ Microsoft 2005: “ไม่มีข้อผิดพลาดในเอกสาร XML ”
913801คุณสังเกตเห็นเพิ่มขึ้นในเวลาแฝงข้อมูลเหตุการณ์และประสิทธิภาพการทำงานหลังจากที่คุณปรับรุ่นฐานข้อมูล OnePoint Server 2005 MOM Microsoft SQL Server 2005
913812หลังจากที่คุณติดตั้งรุ่น 2.0 .NET Framework บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ที่กำลังเรียกใช้ตัวจัดการการดำเนินการของ Microsoft 2005 Service Pack 1 คุณไม่สามารถค้นหาคอมพิวเตอร์ใน Active Directory
หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สามทั้งหมดต้องถูกติดตั้งโดยเร็วที่สุดหลัง จากที่คุณปรับรุ่นเป็น SQL Server 2005 หรือหลัง จากที่คุณติดตั้ง MOM 2005 SP1 บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ที่ใช้ SQL Server 2005

ปัญหาที่ทราบที่ส่งผลต่อการปรับรุ่นฐานข้อมูล MOM กับ SQL Server 2005

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบที่ส่งผลต่อการปรับรุ่นฐานข้อมูล MOM กับ SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
918711เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งพร้อมใช้งานการรายงานการจัดการชุดสำหรับตัวจัดการการดำเนินการของ Microsoft 2005 Service Pack 1: "ข้อผิดพลาด: -2147217900: ล้มเหลวในการดำเนินการสตริง SQL "
918712เมื่อคุณพยายามติดตั้งรายงาน MOM 2005 Service Pack 1 (S918712) การดำเนินการ checking prerequisite ล้มเหลว
919598mom รายงานการนำเข้าไม่เมื่อใช้ Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services บนเว็บไซต์ Microsoft 2005 ตัวจัดการการดำเนินงาน
925480เมื่อคุณพยายามติดตั้งตัวจัดการการดำเนินการของ Microsoft 2005 Workgroup Edition Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2005 ติดตั้ง ล้มเหลว

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ