MS06-024: ช่องโหว่ใน Windows Media Player อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้เปิดตัวบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-024 โดยบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลแฟ้มและตัวเลือกการใช้งาน การดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft ตามสถานการณ์ของคุณ:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 917734 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:12:40 - ฉบับแก้ไข: 1.6

  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Microsoft Windows Media Player 10
  • Microsoft Windows Media Player 7.1
  • Microsoft Windows Media Player 8.0
  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB917734
คำติชม