เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" y-error">สารเกี่ยวกับการดำเนินการ 5239 ระดับ 16 สถานะ 1, Procedure bts_RebuildIndexes, 4 บรรทัดไม่สามารถประมวลผลวัตถุ 722101613 ID (วัตถุ 'TrackingData') เนื่องจากคำสั่ง DBCC นี้สนับสนุนวัตถุชนิดนี้
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการTrackingDataวัตถุคือ มุมมองใน BizTalk Server 2006 และรุ่นที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำดังนี้ และดำเนินการแล้วbts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้:
 1. ข้อคิดเห็นออกจากบรรทัดต่อไปนี้ในการ bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData]') WITH NO_INFOMSGS
 2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เพื่อ bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_0]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_1]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_2]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_3]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_0]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_1]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_2]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_3]') WITH NO_INFOMSGS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 917845 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/05/2011 20:28:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • kbbts kbtshoot kbprb kbmt KB917845 KbMtth
คำติชม