ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูล

หมายเหตุ การจัดเรียงข้อมูลดัชนีในฐานข้อมูลที่ BizTalk Server ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ bts_RebuildIndexes ที่เก็บไว้

วิธีการได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อต้องการสร้างดัชนีในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb เป็นการ เรียกใช้การ bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้ บน BizTalk Server 2006 และรุ่นหลังจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้การ dtasp_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้เมื่อต้องการสร้างดัชนีในฐานข้อมูล BizTalkDTADb

ส่วนใหญ่ของดัชนี BizTalk ถูกยึด GUID ทดสอบจำนวนมากให้แสดงว่า ตราบใดที่ตารางมีการสแกน GUID โดยใช้ดัชนีสามารถทำได้ดีกว่าดัชนีตามข้อมูลประจำตัวสำหรับเวิร์กโหลดเฉพาะของ BizTalk ซึ่งอาจทำให้การกระจายตัวของ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลทุนหมุนเวียนและออกหน่วยความตารางในจังหวะที่ steady การกระจายตัวของอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ถ้าข้อมูลจำนวนมากคาดว่าจะสร้างขึ้นในฐานข้อมูล BizTalkMsgBox คุณสามารถสร้างดัชนีเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการจัดกำหนดการการเสียก่อน แนวทางเดียวกันกับที่ใช้กับฐานข้อมูลการติดตาม

คุณสามารถใช้คำสั่ง DBCC DBREINDEX SQL เมื่อต้องการสร้างดัชนีในฐานข้อมูล BizTalk Server อื่น สำหรับตัวอย่างของวิธีการใช้คำสั่ง DBCC DBREINDEX SQL ให้คลิกขวา bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ.

หมายเหตุMicrosoft สนับสนุนเฉพาะไฟล์ดัชนีของฐานข้อมูลในระหว่างการเสียก่อนที่ BizTalk Server คุณควรหยุดอินสแตนซ์ของโฮสต์และตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ทั้งหมดก่อนที่คุณสร้างดัชนี เมื่อคุณรันการbts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้ใน BizTalk Server 2006 และรุ่นที่ใหม่กว่า คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
สารเกี่ยวกับการดำเนินการ 5239 ระดับ 16 สถานะ 1, Procedure bts_RebuildIndexes, 4 บรรทัด
ไม่สามารถประมวลผลวัตถุ 674101442 ID (วัตถุ 'TrackingData')
คำสั่ง (DBCC) ของตัวตรวจสอบความสอดคล้องนี้ฐานข้อมูลไม่สนับสนุนชนิดนี้ของวัตถุ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
สารเกี่ยวกับการดำเนินการ 5239 ระดับ 16 สถานะ 1, Procedure bts_RebuildIndexes, 4 บรรทัดไม่สามารถประมวลผลวัตถุ 722101613 ID (วัตถุ 'TrackingData') เนื่องจากคำสั่ง DBCC นี้สนับสนุนวัตถุชนิดนี้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการTrackingDataวัตถุคือ มุมมองใน BizTalk Server 2006 และรุ่นที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำดังนี้ และดำเนินการแล้วbts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้:
 1. ข้อคิดเห็นออกจากบรรทัดต่อไปนี้ในการ bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData]') WITH NO_INFOMSGS
 2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เพื่อ bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_0]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_1]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_2]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_3]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_0]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_1]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_2]') WITH NO_INFOMSGSDBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_3]') WITH NO_INFOMSGS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 917845 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/05/2011 20:28:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • kbbts kbtshoot kbprb kbmt KB917845 KbMtth
คำติชม