เมื่อคุณใช้'สิทธิประโยชน์จาก Office ของแท้เพื่อตรวจสอบ Office ข้อผิดพลาด: "มีการตั้งค่าเวลาไม่ถูกต้อง" หรือ "รหัสข้อผิดพลาด: 0x8018110 "

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918000
หมายเหตุ
Office ได้ถูกหยุดโปรแกรมประโยชน์ของแท้ ("OGA") เกี่ยวกับประโยชน์ของของแท้ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ใช้ประโยชน์ของระบบ Office 2007 Microsoft Office ของแท้ Microsoft Office 2003 หรือหนึ่งแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณตรวจสอบสำเนาของ Microsoft Office XP เพื่อ
การตั้งค่าเวลาไม่ถูกต้อง
รหัสข้อผิดพลาด: 0x8018110
สาเหตุ
ปัญหานี้มีมากกว่า 24 ชั่วโมง เกิดขึ้นถ้าเวลาของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไข ปัญหานี้และตรวจสอบ ถ้าจำเป็นปรับเวลาและวันของคอมพิวเตอร์ และ ตามการปรับปรุงวันและเวลา ระบบปฏิบัติการ ใช้วิธีการต่อไป

Windows Vista

ใช้แผงควบคุม

 1. คลิกปุ่มเริ่มคลิกControl Panelคลิวันและเวลานาฬิกา ภาษา และ ภูมิภาคคลิก
 2. [วันปรับเปลี่ยนและเวลาวันและเวลาคลิกแท็บ ถ้าคุณต้องการรหัสผ่านสถานะ หรือข้อความการยืนยันปรากฏขึ้น ป้อนรหัสผ่านหรือ provideconfirmation
 3. ตั้งค่าวันและเวลา] ในกล่องโต้ตอบ ทำสิ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา คลิกสองครั้งเพิ่มขึ้นของเวลา หรือลดค่า ให้คลิกลูกศร
  • คลิกลูกศรเพื่อเปลี่ยนนาที คลิกสองครั้งนาที เพิ่ม หรือลดค่า
  • คลิกลูกศรเพื่อเปลี่ยนวินาที คลิกสองครั้งที่วินาที เพิ่ม หรือลดค่า
 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาเสร็จสิ้น คลิก [ตกลง]
 5. เปลี่ยนโซนเวลาการเปลี่ยนแปลงโซนเวลานั้น
 6. ตั้งค่าโซนเวลา] คลิกกล่องโต้ตอบ ในรายการดรอปดาวน์ โซนเวลาปัจจุบัน , [ตกลง]

  หมายเหตุ: โซนเวลา และมีการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับนาฬิกาภายในของการ timechanges คอมพิวเตอร์ของการเลื่อนเวลาตามฤดูกาล ปรับปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่า ถ้า คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อต้องการปรับตามฤดูกาลของ SavingTime โดยอัตโนมัติ
 7. คลิกปุ่มตกลง
เกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดนาฬิกาใน Windows Sidebar, Windows Sidebar และโปรแกรมเบ็ดเตล็ด (ภาพรวม) ดู

Windows XP

วิธีที่ 1: ใช้พื้นที่แจ้งเตือน

ใช้การปรับปรุงวันและเวลา และจากนั้น ตรวจสอบพื้นที่แจ้งเตือน:
 1. [คลิกขวาเพื่อปรับปรุงวันและเวลาในพื้นที่แจ้งเตือนในเวลา
 2. & 日時] แท็บใน [วันปัจจุบัน ปี และเวลาในการตั้งค่า
 3. คลิกปุ่มตกลงปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเวลาวัน

วิธีที่ 2: ใช้แผงควบคุม

ใช้แผงควบคุมเพื่อปรับเปลี่ยนวันและเวลา และจากนั้น ตรวจสอบ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกปุ่มเริ่มControl Panelวัน เวลา ภาษา และภูมิภาค] คลิก
 2. วันและเวลา] คลิกอยู่
 3. & 日時] แท็บใน [วันปัจจุบัน ปี และเวลาในการตั้งค่า
 4. คลิกปุ่มตกลงปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเวลาวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้า โดยการใช้ประโยชน์ของแท้ของ Office เพื่อตรวจสอบสำเนาของระบบ Office 2007 นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อการรันเครื่องมือการวินิจฉัยข้อดีของแท้ใน Office 2003 หรือ Office XP เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 office2002 office2k2 officexp office 10 off2002 off2k2 offxp off10

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 918000 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:12:53 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Small Business Management Edition 2006, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Genuine Advantage, Microsoft Office Access 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kblicensing kbsetup kbactivation kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB918000 KbMtth
คำติชม