ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามตรวจสอบ Office โดยใช้ Office Genuine Advantage: "ไม่ใช่ Office ผลิตภัณฑ์พบ" หรือ "รหัสข้อผิดพลาด: 0x80180109 "

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918001
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หมายเหตุ
มีการถอนโปรแกรม Office Genuine Advantage ("OGA") สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Office ของแท้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบระบบ Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 หรือ Microsoft Office XP โดยใช้ Office Genuine Advantage คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่ได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์ของ Office
รหัสข้อผิดพลาด: 0x80180109
สาเหตุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง
  • รุ่นของ Microsoft Office ที่ติดตั้งบน thecomputer เป็นรุ่นที่เก่ากว่า Office XP
  • ตรวจสอบความถูก thatrequire ไม่มีโปรแกรม Office ติดตั้งอยู่บน thecomputer
  • Office เป็นโฮสต์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีบริการเทอร์มินัล runningMicrosoft
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งเป็นชุดโปรแกรม Office 2007, Office 2003 หรือ Office XP แล้ว ลองตรวจสอบ Office อีกครั้ง

ถ้า Office ถูกเรียกใช้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล Microsoft ตรวจสอบชุดโปรแกรม 2007 Office, Office 2003 หรือ Office XP บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล Microsoft
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณยังคงประสบปัญหาเมื่อคุณพยายามตรวจสอบ Office พยายามที่จะเรียกใช้เครื่องมือวินิจฉัย Genuine Advantage เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
office2007 off2007 office12 off12 office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 office2002 office2k2 officexp office10 off2002 off2k2 offxp off10