คุณอาจพบความล้มเหลวเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 1 บนอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918695
bug #: 433207 (SQLBUDT)
อาการ
เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) บนอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 คุณอาจพบความล้มเหลวเมื่อโปรแกรม SQL Server 2005 SP1 โปรแกรมติดตั้ง upgrades บริการฐานข้อมูล

ถ้าคุณตรวจสอบแฟ้มบันทึกการติดตั้ง SQL Server 2005 SP1 SQL9_Hotfix_KB913090_sqlrun_sql.msp.log คุณสังเกตเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ทำการดำเนินการ: CommitSqlUpgrade
เริ่ม PerfTime: CommitSqlUpgrade: 10:41:04 Fri 28 Apr 2006
<func name="ComponentUpgrade"></func>
มีความล้มเหลวในระหว่างการค้นหาการติดตั้งอัพในแฟ้มบันทึกนี้สำหรับข้อความนี้:
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่พบปัญหาต่อไปนี้: [Microsoft] [SQL Native Client] [SQL Server] ไม่พบวัตถุ 'dm_exec_query_resource_semaphores' เนื่องจากจะไม่มีอยู่ หรือคุณไม่ได้รับอนุญาต การดำเนินต่อ แก้ไขปัญหา แล้ว เรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL อีกครั้ง
<endfunc name="ComponentUpgrade" return="15151" getlasterror="0"></endfunc>
ทำให้หยุดชะงัก PerfTime: CommitSqlUpgrade: 10:41:04 Fri 28 Apr 2006
การรวบรวมคุณสมบัติ darwin สำหรับการจัดการความล้มเหลว
<endfunc name="LaunchFunction" return="15151" getlasterror="0"></endfunc>
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: Transforming ตาราง InstallExecuteSequence
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: หมายเหตุ: 1:2262 2: InstallExecuteSequence 3:-2147287038
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: Transforming ตาราง InstallExecuteSequence
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: Transforming ตาราง InstallExecuteSequence
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: หมายเหตุ: 1:2262 2: InstallExecuteSequence 3:-2147287038
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: Transforming ตาราง InstallExecuteSequence
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: หมายเหตุ: 1:2262 2: InstallExecuteSequence 3:-2147287038
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: Transforming ตาราง InstallExecuteSequence
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:05:637: หมายเหตุ: 1:2262 2: InstallExecuteSequence 3:-2147287038
การกระทำสิ้นสุด 10:41:05: CommitSqlUpgrade.D20239D7_E87C_40C9_9837_E70B8D4882C2 ส่งกลับค่า 3 การกระทำสิ้นสุด 10:41:05: ติดตั้ง ส่งกลับค่า 3
เกิดข้อผิดพลาด 2
คุณสมบัติ (S): SqlUpgradeMessage =ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่พบปัญหาต่อไปนี้: [Microsoft] [SQL Native Client] [SQL Server] ไม่พบวัตถุ 'dm_exec_query_resource_semaphores' เนื่องจากจะไม่มีอยู่ หรือคุณไม่ได้รับอนุญาต การดำเนินต่อ แก้ไขปัญหา แล้ว เรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL อีกครั้ง
คุณสมบัติ (S): UpgradeInstruction =เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQLcomputername\SQLInstanceNameเป็น sysadmin
การเปิดใช้การวางแผนหลัก USE ในคำสั่ง SQL
เปิดใช้แฟ้มสคริปต์ C:\Program Server\MSSQL.2\MSSQL\Install\sysdbupg.sql SQL Files\Microsoft
เปิดใช้แฟ้มสคริปต์ Server\MSSQL.2\MSSQL\Install\DbEngine_hotfix_install.sql SQL Files\Microsoft C:\Program
สคริปต์การเปิดแฟ้ม Server\MSSQL.2\MSSQL\Install\repl_hotfix_install.sql SQL Files\Microsoft C:\Program
หยุดบริการ MSSQL $ INST2
ของ MSI (s) (98:98) [10:41:07:137: ผลิตภัณฑ์: Microsoft SQL Server 2005 - ปรับปรุง ' Service Pack 1 สำหรับ SQL เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลบริการ 2005 ENU (KB913090) ' ไม่สามารถติดตั้งได้ รหัสข้อผิดพลาด 1603 ข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานในล็อกไฟล์ C:\WINDOWS\Hotfix\SQL9\Logs\SQL9_Hotfix_KB913090_sqlrun_sql.msp.log

ของ MSI (s) (98:98) [10:41:07:137: ผลิตภัณฑ์: Microsoft SQL Server 2005--การกำหนดค่าล้มเหลว
หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการวางแผนหลักแฟ้มฐานข้อมูลไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันเป็นทรัพยากรแฟ้มฐานข้อมูลสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 SP1 คุณอาจได้ก่อนหน้านี้ย้ายนี้วางแผนหลักฐานข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมได้ถูกติดตั้ง เมื่อคุณย้ายนี้วางแผนหลักฐานข้อมูล คุณต้องมั่นใจที่จะวางแผนหลักและทรัพยากรแฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน ถ้าคุณเพียงย้ายนี้วางแผนหลักแฟ้มฐานข้อมูล คุณพบปัญหานี้เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 SP1 ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของวางแผนหลักและทรัพยากรแฟ้มฐานข้อมูลไม่สอดคล้อง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ตรวจสอบการแก้ไขปัญหานี้ ให้แน่ใจว่าการวางแผนหลักและทรัพยากรฐานข้อมูลแฟ้มจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันสำหรับอินสแตนซ์ SQL Server 2005 พิเศษก่อนที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 SP1
คุณสามารถใช้เครื่องมือ เช่น Explorer การประมวลผล Sysinternals (Procexp.exe), การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของวางแผนหลักและทรัพยากรแฟ้มฐานข้อมูลที่อยู่ในขณะนี้ใช้ โดยอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005

การขอรับการประมวลผล Explorer ไปที่ Sysinternals เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของวางแผนหลักและทรัพยากรฐานข้อมูลแฟ้มในระหว่างดำเนินการ Explorer ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการประมวลผล Explorer ค้นหานี้Sqlservr.exeดำเนินการในการกระบวนการบานหน้าต่างงาน
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกแสดงบานหน้าต่างล่าง.
 3. ในบานหน้าต่างด้านล่างของ Explorer ประมวลผล ใจว่าการชื่อ:คอลัมน์จะแสดงขึ้น

  ถ้าไม่ได้แสดงคอลัมน์ของชื่อ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการมุมมองเมนู คลิกเลือกคอลัมน์แล้ว คลิกการหมายเลขอ้างอิงบานหน้าต่างงาน
  2. คลิกเพื่อเลือกนั้นชื่อ:กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. ในบานหน้าต่างด้านล่างของ Explorer ประมวลผล คลิกประเภท:เมื่อต้องการเรียงลำดับการจัดการตามชนิด
 5. สำหรับการแฟ้ม:พิมพ์รายการ การค้นหานี้ชื่อ:คอลัมน์สำหรับเส้นทางของแฟ้ม Mssqlsystemresource.mdf แฟ้ม เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของทรัพยากรแฟ้มฐานข้อมูล คุณยังสามารถค้นหานี้ชื่อ:คอลัมน์สำหรับเส้นทางของแฟ้ม Master.mdf เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของวางแผนหลักแฟ้มฐานข้อมูล
If these paths are different, you must move the database files to the same folder.

กระบวนการทรัพยากรdatabase depends on the location of theวางแผนหลักdatabase. If you move theวางแผนหลักdatabase, you must also move theทรัพยากรdatabase to the same location as theวางแผนหลักdatabase file. Do not put theทรัพยากรdatabase in either compressed or encrypted NTFS file system folders. If you do this, you hinder performance and prevent upgrades.
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
If you experience this problem, you will have two copies of theทรัพยากรdatabase files on the computer for each instance that experiences this problem. If you use a utility such as Sysinternals FileMon (Filemon.exe) to monitor the installation of SQL Server 2005 SP1, you will notice the following behavior:
 • The Setup program updates theทรัพยากรdatabase files in the folder where theวางแผนหลักdatabase exists. The following information appears in the main FileMon window:
  10:39:49 AM msiexec.exe:1944 IRP_MJ_WRITE C:\DATA\mssqlsystemresource1.mdf SUCCESS Offset: 22572523 Length: 24052
 • The Sqlservr.exe process loads theวางแผนหลักdatabase from the new location when the process starts during setup. The following information appears in the main FileMon window:
  sqlservr.exe:2788 10:40:56 AM IRP_MJ_READ ออฟเซ็ตสำเร็จ C:\DATA\master.mdf: ความยาว 1900544:65536
 • โหลด Sqlservr.exe กระบวนการทรัพยากรฐานข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งเดิม ตำแหน่งที่ตั้งเดิมนี้ประกอบด้วยรุ่นที่เก่ากว่าของทรัพยากรแฟ้มฐานข้อมูล ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในหน้าต่าง FileMon หลัก:
  C:\Program IRP_MJ_READ sqlservr.exe:2788 10:40:56 AM Server\MSSQL.2\MSSQL\DATA\mssqlsystemresource.mdf SQL Files\Microsoft สำเร็จโมดูลออฟเซต: ความยาว 1245184:65536
ลักษณะการทำงานนี้ทำให้ตรงกันระหว่างรุ่นนี้ทรัพยากรฐานข้อมูลที่ใช้และรุ่นทรัพยากรปัจจุบันมีใช้ฐานข้อมูลที่โปรแกรมติดตั้งอนุมาน

การขอรับ FileMon ไปที่ Sysinternals เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้ายวางแผนหลักและทรัพยากรฐานข้อมูล แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มการทำงานของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 โดยใช้ Microsoft WindowsNETคำสั่ง ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 918695 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/20/2010 00:30:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • kbsql2005setup kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB918695 KbMtth
คำติชม