เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิด หรือบันทึกเอกสาร Office 2007: "คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับแฟ้มนี้"

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919026
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณพยายามเปิด หรือบันทึกเอกสาร Microsoft Office 2007 ในโปรแกรมที่แสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" อย่างใดอย่างหนึ่ง แฟ้มใช้รูปแบบแฟ้ม Open XML ที่มีใหม่ไปยังระบบ Microsoft Office 2007 ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้น โดย Microsoft Excel รุ่นที่ใหม่กว่า Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?
This file was created by a newer version of Microsoft PowerPoint. Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?
แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้น โดย Microsoft Word รุ่นที่ใหม่กว่า Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง::
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงรับรู้แฟ้มที่ 19 พฤษภาคม 2006 แต่คุณไม่ติดตั้ง Microsoft Office คความเข้ากันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงรับรู้แฟ้มที่มีวัน 19 พฤษภาคม 2006 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  910473คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office 2003: 19 พฤษภาคม 2006
  910474คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office XP: 19 พฤษภาคม 2006
  รุ่นเบต้าของแฟ้มเหล่านี้จะยังคงทำงานจนกว่าเบต้าหมดอายุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมื่อโปรแกรม Microsoft Office 2007 รุ่นเบต้าหมดอายุ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  924613คุณได้รับข้อความแสดงข้อความเมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม Office 2007: "ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าของคุณได้หมดอายุแล้ว"
 • คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรับรู้แฟ้มสำหรับกรอบงานรุ่นวางจำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรับรู้แฟ้มสำหรับกรอบงานการผลิต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  923097คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office 2003: 10 ตุลาคม 2006
  923272คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2003: 10 ตุลาคม 2006
  923088คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: 10 ตุลาคม 2006
  923091คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2003: 10 ตุลาคม 2006
  923094คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Word 2003: 10 ตุลาคม 2006
  910474คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office XP: 19 พฤษภาคม 2006
  918420คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2002: 11 กรกฎาคม 2006
  917153คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ PowerPoint 2002: 11 กรกฎาคม 2006
  917347คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Word 2002: 11 กรกฎาคม 2006
นอกจากนี้ เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณเปิด หรือบันทึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 2007 Office ชนิดแฟ้ม

  Microsoft Office Excel 2007:
  • แฟ้มสมุดงานไบนารี Excel 2007 มี (.xlsb)
  • มีแฟ้มสมุดงาน Excel 2007 (.xlsx)
  • แฟ้มสมุดงานที่เปิดใช้งานแมโคร Excel 2007 มี (.xlsm)
  • แฟ้มแม่แบบ Excel 2007 มี (.xltx)
  • แฟ้มแม่แบบที่มีการเปิดใช้งานแมโคร Excel 2007 มี (.xltm)
  • ใน Excel 2007 เพิ่มในแฟ้ม (.xlam)
  Microsoft Office PowerPoint 2007:
  • แฟ้มงานนำเสนอ PowerPoint 2007 (.pptx)
  • A แฟ้มการเปิดใช้งานแมโครการนำเสนอ PowerPoint 2007 (.pptm)
  • แฟ้มแม่แบบ PowerPoint 2007 (.potx)
  • แฟ้มแม่แบบที่มีการเปิดใช้งานแมโคร PowerPoint 2007 (.potm)
  • แฟ้มแสดง PowerPoint 2007 (.ppsx)
  • PowerPoint 2007 ที่เปิดใช้งานแมโครแสดงแฟ้ม (.ppsm)
  Microsoft Office Word 2007:
  • A แฟ้มเอกสาร Word 2007 (.docx)
  • A แฟ้มเอกสารที่เปิดใช้งานแมโคร Word 2007 (.docm)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งชุดความเข้ากันได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • คลิกใช่เมื่อคุณได้รับข้อความที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ไปต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งชุดความเข้ากันได้:
office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11 word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 office2002 office2k2 office10 officexp off2002 off2k2 off10 offxp excel2002 excel2k2 excel10 excelxp xl2002 xl2k2 xl10 xlxp outlook2002 outlook2k2 outlook10 outlookxp ol2002 ol2k2 ol10 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpoint10 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 ppt10 pptxp word2002 word2k2 word10 wordxp wd2002 wd2k2 wd10 wdxp

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 919026 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 05:42:59 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfileawareoff2007 kberrmsg kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB919026 KbMtth
คำติชม