ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�มเป็นส่วนตัวและคุกกี้" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
 • เครื่องหมายการค้า
 • © 2016 Microsoft
 • Cart

  คุณอาจได้รับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บเพจ เมื่อคุณพยายามเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย Windows Media DRM หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows Media Player 11 หรือ Windows Vista

  บทนำ
  เมื่อคุณพยายามเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย Windows Media DRM หลังจากปรับรุ่นเป็น Windows Media Player 11 หรือเป็น Windows Vista คุณจะเล่นเนื้อหานั้นไม่ได้ บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัยที่อาจแก้ไขปัญหาได้

  บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

  ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
  อาการของปัญหา
  คุณอาจไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่คุณได้รับมาก่อนหน้านี้ได้ หากเนื้อหามีการป้องกันโดยใช้ Microsoft Windows Media Digital Rights Manager (DRM) เมื่อเกิดปัญหานี้ คุณอาจถูกนำทางไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft คุณอาจพบปัญหานี้เมื่อเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณปรับรุ่นจาก Microsoft Windows Media Player สำหรับ Windows XP จาก Microsoft Windows Media Player 10 หรือจาก Microsoft Windows Media Player 9 Series เป็น Microsoft Windows Media Player 11
  • คุณปรับรุ่นจาก Microsoft Windows รุ่นก่อนหน้าไปเป็น Windows Vista
  ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

  การปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัย

  คุณสามารถปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัยของเครื่องเล่นสื่อดิจิทัลเพื่อเล่นแฟ้มที่มีการป้องกันที่ได้รับก่อนที่คุณจะปรับรุ่นเป็น Windows Media Player 11 ได้ เมื่อต้องการติดตั้งการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • สำหรับ Windows XP โปรดดูส่วน "ขั้นตอนสำหรับ Windows XP"
  • สำหรับ Windows Vista โปรดดูส่วน "ขั้นตอนสำหรับ Windows Vista"

  ขั้นตอนสำหรับ Windows XP

  ข้อกำหนดเบื้องต้น เมื่อต้องการใช้การปรับรุ่นนี้ คุณต้องเรียกใช้งาน Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการเรียกใช้งาน Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง

   C:\Program Files\Internet Explorer
  3. กดแป้น SHIFT ค้างไว้ คลิกขวาที่ไอคอน Internet Explorer (IEXPLORE) และคลิก เรียกใช้ในฐานะ
  4. คลิก ผู้ใช้ต่อไปนี้
  5. ใน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ และคลิก ตกลง
  เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงคอมโพเนนต์ความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  2. ติดตั้ง ActiveX Control ถ้าจำเป็น คุณเห็นแถบข้อมูล Internet Explorer ที่ปรากฏในรูปภาพต่อไปนี้หรือไม่   ถ้าเห็นแถบข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อติดตั้ง Genuine Windows Validation Component:
   1. คลิกขวาที่แถบข้อมูล และคลิก ติดตั้งl the ActiveX Control (ดูรูปภาพต่อไปนี้)

   2. ในกล่องโต้ตอบ คำเตือนความปลอดภัยของ Internet Explorer ให้คลิกปุ่ม ติดตั้ง
  3. คลิกปุ่ม ปรับรุ่น ที่ด้านบนสุดของหน้า

  ขั้นตอนสำหรับ Windows Vista

  เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงคอมโพเนนต์ความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  2. ติดตั้ง ActiveX Control ถ้าจำเป็น คุณเห็นกล่องโต้ตอบที่ปรากฏในรูปภาพต่อไปนี้หรือไม่ ถ้าคุณปิดกล่องโต้ตอบนี้แล้ว ให้กดแป้น F5 บนแป้นพิมพ์เพื่อฟื้นฟูหน้า และกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง   ถ้ากล่องโต้ตอบ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Genuine Windows Validation Component:
   1. คลิก ดำเนินการต่อ คุณอาจต้องพิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
   2. ในกล่องโต้ตอบ คำเตือนความปลอดภัย (ดูรูปภาพต่อไปนี้) ให้คลิก ติดตั้ง

  3. คลิกปุ่ม ปรับรุ่น ที่ด้านบนสุดของหน้า
  หมายเหตุ ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ความปลอดภัย ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของ ActiveX:
  การหลีกเลี่ยงปัญหา
  หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดแล้วเล่นเนื้อหาใหม่ หากคุณลองใช้วิธีการนี้ ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการสมัครสมาชิกเนื้อหาที่คุณเป็นสมาชิก วิธีการนี้จะปรับปรุงรายการการยกเลิกใบรับรอง (CRL) ของระบบ
  ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  หากคุณยังมีปัญหา คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ถ้าคุณไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ ผู้ให้บริการเนื้อหาอาจไม่ได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานให้นำเสนอข้อมูลการยกเลิกไปยังโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์ที่ร้องขอสิทธิ์การใช้งาน การยกเลิกปุ่มของอุปกรณ์จะปิดใช้งานความสามารถของอุปกรณ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาที่มีการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการยกเลิกและเกี่ยวกับ Windows Media Rights Manager ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  941826 การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Windows Media Rights Manager 10.1.2 SDK ไม่รวมการส่งข้อมูลการยกเลิก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)