ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
img style="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t="> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

รหัสข้อผิดพลาด 0x80245003 เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากการเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919749
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงจากการเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรหัสต่อไปนี้:
0x80245003
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การปรับปรุง Windows พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถแสดงหน้าการร้องขอ
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ชนิด คำสั่ง ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
  3. ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์ net stop wuauservแล้ว กด ENTER
  4. ชนิด rmdir /s %windir%\softwaredistribution\wuredirแล้ว กด ENTER
  5. ชนิด net start wuauservแล้ว กด ENTER
  6. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
0x80245003 80245003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ