FIX: แบบสอบถามอาจใช้เวลานานรันใน SQL Server 2005 SP1 เกินกว่าที่ใช้ในการเรียกใช้ ในรุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919905
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 660 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมกับค่าก่อนหน้า SQL Server 2005 แก้ไขย่อย
สรุป
บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • ปัญหาที่คงที่ ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • ไม่ว่า คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนแทนคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ หรือไม่
  • ไม่ว่า คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีหลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามใน Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1)
  • ประกอบด้วยแบบสอบถามกับแบบสอบถามย่อย
  • แบบสอบถามย่อยที่ประกอบด้วยหลายคอลัมน์ตัวเชื่อม
ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบสอบถามอาจใช้เวลานานเกินกว่าที่ใช้ในการเรียกใช้ ในรุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2000 ในการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหานี้เมื่อคุณรันการสอบถามที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
Select a from t1 where a=0 or a in (select b from t2 inner join t3 on b=c)
การแก้ไข

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็ค

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2005 Service Pack 1 การติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนใด ๆ อื่นโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่ได้เปลี่ยนรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างล่าสุดทั้งหมด

เวอร์ชัน ในภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาในแผงควบคุม
SQL Server 2005, x รุ่น 86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.2164.0899,36014 2006 Jun20:07x86
Dta.exe9.0.2164.0117,53614 2006 Jun19:53x86
Dts.dll2005.90.2164.01,099,04014 2006 Jun19:58x86
Dtsinstall.exe9.0.2164.0494,36814 2006 Jun19:57x86
Dtspipeline.dll2005.90.2164.0602,91214 2006 Jun19:56x86
Dundaswebchart.dll9.0.2164.0752,41614 2006 Jun20:02x86
Dundaswinchart.dll9.0.2164.0801,56814 2006 Jun20:02x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll9.0.2164.0564,00014 2006 Jun20:13x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll9.0.2164.0330,52814 2006 Jun19:57x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.2164.0154,40014 2006 Jun20:03x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.2164.0604,96014 2006 Jun20:02x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.2164.0330,52814 2006 Jun20:03x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.2164.01,669,92014 2006 Jun20:02x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll9.0.2164.0437,02414 2006 Jun20:03x86
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,68814 2006 Jun19:สีกันx86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.2164.0256,80014 2006 Jun19:51x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.2164.0645,92014 2006 Jun19:52x86
Microsoft.sqlserver.management.maintenanceplanwizard.dll9.0.2164.0555,80814 2006 Jun19:52x86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsuserinterface.dll9.0.2164.01,223,45614 2006 Jun20:04x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2164.075,55214 2006 Jun20:05x86
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2164.052,00014 2006 Jun19:48x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2164.0908,06414 2006 Jun19:48x86
Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll9.0.2164.0875,29614 2006 Jun19:48x86
Msadomdx.dll9.0.2164.0502,56014 2006 Jun20:57x86
Msdtssrvr.exe9.0.2164.0203,55214 2006 Jun19:59x86
Msgprox.dll2005.90.2164.0197,92014 2006 Jun19:41x86
Msmdlocal.dll9.0.2164.015,661,85614 2006 Jun20:56x86
Msmdsrv.exe9.0.2164.014,634,78414 2006 Jun20:56x86
Msmgdsrv.dll9.0.2164.05,948,19214 2006 Jun20:17x86
Nsservice.exe9.0.2164.019,23214 2006 Jun19:32x86
Pfclnt90.dll2005.90.2164.01,186,08014 2006 Jun19:54x86
Replprov.dll2005.90.2164.0547,61614 2006 Jun19:42x86
Replrec.dll2005.90.2164.0782,11214 2006 Jun19:38x86
Reportbuilder.exe9.0.2164.05,389,08814 2006 Jun20:03x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.2164.01,030,94414 2006 Jun20:03x86
Reportingservicesservice.exe9.0.2164.014,62414 2006 Jun20:03x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.2164.01,325,85614 2006 Jun20:03x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.2164.01,239,84014 2006 Jun20:03x86
Sqlaccess.dll2005.90.2164.0347,93614 2006 Jun20:07x86
Sqlca.dll2005.90.2164.03,240,22414 2006 Jun19:52x86
Sqlmanagerui.dll9.0.2164.06,077,21614 2006 Jun19:52x86
Sqlncli.dll2005.90.2164.02,222,93614 2006 Jun22:04x86
Sqlservr.exe2005.90.2164.028,950,87215 2006 Jun02:42x86
Sqlsetup.exe2005.90.2164.02,088,73614 2006 Jun19:52x86
Sqlspars.dll2005.90.2164.01,299,74414 2006 Jun19:52x86
SQL Server 2005, x รุ่น 64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dts.dll2005.90.2164.01,887,00814 2006 Jun19:59x64
Dtspipeline.dll2005.90.2164.01,062,68814 2006 Jun19:56x64
Dundaswebchart.dll9.0.2164.0752,41614 2006 Jun19:35x86
Dundaswinchart.dll9.0.2164.0801,56814 2006 Jun19:35x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll9.0.2164.0564,00014 2006 Jun20:16x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.2164.0154,40014 2006 Jun19:35x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.2164.0604,96014 2006 Jun19:35x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.2164.0330,52814 2006 Jun19:36x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.2164.01,669,92014 2006 Jun19:35x86
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,68814 2006 Jun19:44x64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2164.091,42414 2006 Jun20:25x64
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2164.052,00014 2006 Jun19:54x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2164.0875,29614 2006 Jun19:54x86
Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll9.0.2164.0875,29614 2006 Jun19:54x86
Msdtssrvr.exe9.0.2164.0199,45614 2006 Jun19:58x64
Msgprox.dll2005.90.2164.0259,36014 2006 Jun19:45x64
Msmdlocal.dll9.0.2164.030,228,25615 2006 Jun03:45x64
Msmdsrv.exe9.0.2164.029,548,83215 2006 Jun03:45x64
Msmgdsrv.dll9.0.2164.08,931,10415 2006 Jun02:33x64
Nsservice.exe9.0.2164.019,23214 2006 Jun19:35x86
Replprov.dll2005.90.2164.0745,24814 2006 Jun19:45x64
Replrec.dll2005.90.2164.01,008,41614 2006 Jun19:41x64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.2164.01,030,94414 2006 Jun19:36x86
Reportingservicesservice.exe9.0.2164.014,62414 2006 Jun19:36x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.2164.01,325,85614 2006 Jun19:36x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.2164.01,239,84014 2006 Jun19:36x86
Sqlaccess.dll2005.90.2164.0355,10414 2006 Jun20:25x86
Sqlca.dll2005.90.2164.04,317,98414 2006 Jun20:41x64
Sqlncli.dll2005.90.2164.02,854,74414 2006 Jun22:07x64
Sqlservr.exe2005.90.2164.039,251,23215 2006 Jun01:20x64
Sqlsetup.exe2005.90.2164.03,083,04014 2006 Jun20:41x64
Sqlspars.dll2005.90.2164.01,755,42414 2006 Jun20:40x64
sql Server 2005, Itanium สถาปัตยกรรมของเวอร์ชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dts.dll2005.90.2164.03,504,41615 2006 Jun03:29IA 64
Dtspipeline.dll2005.90.2164.01,930,01615 2006 Jun03:29IA 64
Dundaswebchart.dll9.0.2164.0752,41615 2006 Jun03:29x86
Dundaswinchart.dll9.0.2164.0801,56815 2006 Jun03:29x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll9.0.2164.0564,00015 2006 Jun03:28x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.2164.0154,40015 2006 Jun03:29x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.2164.0604,96015 2006 Jun03:28x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.2164.0330,52815 2006 Jun03:28x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.2164.01,669,92015 2006 Jun03:29x86
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,68815 2006 Jun03:29IA 64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2164.0163,10415 2006 Jun03:29IA 64
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2164.052,00015 2006 Jun03:28x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2164.0875,29615 2006 Jun03:29x86
Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll9.0.2164.0875,29615 2006 Jun03:29x86
Msdtssrvr.exe9.0.2164.0199,45615 2006 Jun03:29IA 64
Msgprox.dll2005.90.2164.0542,49615 2006 Jun03:28IA 64
Msmdlocal.dll9.0.2164.048,733,98415 2006 Jun03:30IA 64
Msmdsrv.exe9.0.2164.047,685,40815 2006 Jun03:30IA 64
Msmgdsrv.dll9.0.2164.012,870,43215 2006 Jun03:30IA 64
Nsservice.exe9.0.2164.019,23215 2006 Jun03:28x86
Replprov.dll2005.90.2164.01,617,18415 2006 Jun03:29IA 64
Replrec.dll2005.90.2164.02,141,47215 2006 Jun03:29IA 64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.2164.01,030,94415 2006 Jun03:29x86
Reportingservicesservice.exe9.0.2164.014,62415 2006 Jun03:28x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.2164.01,325,85615 2006 Jun03:29x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.2164.01,239,84015 2006 Jun03:29x86
Sqlaccess.dll2005.90.2164.0349,47215 2006 Jun03:28x86
Sqlca.dll2005.90.2164.010,680,09615 2006 Jun03:30IA 64
Sqlncli.dll2005.90.2164.05,396,31215 2006 Jun03:29IA 64
Sqlservr.exe2005.90.2164.072,208,67215 2006 Jun03:30IA 64
Sqlsetup.exe2005.90.2164.08,159,52015 2006 Jun03:29IA 64
Sqlspars.dll2005.90.2164.04,816,67215 2006 Jun03:29IA 64
สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2005 Service Pack 2.
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเปิดการสืบค้นกลับการตั้งค่าสถานะ 4103 หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 919905 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 14:57:19 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbsql2005engine kbhotfixserver kbqfe kbmt KB919905 KbMtth
คำติชม