ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีลบ Web Part จากเพจของศูนย์ธุรกิจ Portal ใน Microsoft Dynamics SL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919934
คำแนะนำ
บทความนี้อธิบายวิธีลบ Web Part จากมุมมองส่วนบุคคลของผู้ใช้ของศูนย์หน้า Portal ธุรกิจใน Microsoft Dynamics SL
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการเอา Web Part ออกจากมุมมองส่วนบุคคลของผู้ใช้ของศูนย์หน้า Portal ธุรกิจ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเอา Communicator Web Part จากมุมมองส่วนบุคคลของผู้ใช้ของศูนย์หน้าโครงการ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถทำตามขั้นตอนนี้เพื่อเอาเพจใด ๆ ศูนย์ของพอร์ทัลธุรกิจจาก Web Part อื่น
  1. เข้าสู่ระบบธุรกิจ Portal
  2. ในการ นำทาง เมนู คลิก โครงการ.
  3. คลิก ปรับเปลี่ยนเพจที่ใช้ร่วมกันแล้ว คลิก มุมมองส่วนบุคคล.
  4. ในการ Communicator Web Part คลิก เมนู web Part ลูกศรลง และจากนั้น คลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ของฉัน ในเมนูที่ปรากฏขึ้น
  5. ขยาย เค้าโครงแล้ว คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ปรากฏอยู่บนหน้า กล่องกาเครื่องหมาย
  6. คลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ตกลง.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ