ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
nav toggle button" ms.title="Toggle menu" title="สลับเมนู" type="button" data-bi-name="Toggle Menu" tabindex="55">
Cart

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณถอนการติดตั้ง SQL Server 2005 หรือติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 1: "การติดตั้งพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในขณะที่การตั้งค่าคุณสมบัติการภายใน มีข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดร้ายแรงในระหว่างการติดตั้ง "

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919945
bug #: 408947 (SQLBUDT)

อาการ
เมื่อมีการถอนการติดคุณตั้ง Microsoft SQL Server 2005 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การตั้งค่าที่พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในขณะที่การตั้งค่าคุณสมบัติการภายใน มีข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดร้ายแรงในระหว่างการติดตั้ง
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่คุณถอนการติดตั้ง SQL Server 2005:
 1. คุณสามารถติดตั้งบริการไดเรกทอรี Active Directory บนเซิร์ฟเวอร์
 2. คุณติดตั้ง SQL Server 2005
 3. คุณสามารถเอา Active Directory จากเซิร์ฟเวอร์
ในสถานการณ์ที่อื่น หลังจากที่คุณย้าย Microsoft Windows จากโดเมนเดียวกับโดเมนอื่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดียวกันเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ของ SQL Server ไม่ตรงกับการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับรหัสในรีจิสทรีของ Windows

sql Server 2005 ต้องว่า กลุ่มผู้ใช้ของ SQL Server ตรงกับความปลอดภัยที่สอดคล้องกับรหัสในรีจิสทรีของ Windows จะติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง SQL Server 2005 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี แล้ว ค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่งของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • Server\MSSQL.2005\Setup SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft
  • Server\MSSQL.X\Setup SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft


  หมายเหตุ:เฉพาะหนึ่งคีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้จะมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ลบรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • SQLGroup
  • FTSGroup
  • AGTGroup
 3. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 4. ถอนการติดตั้ง SQL Server 2005 หรือติดตั้ง SQL Server 2005 SP1
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ