การแก้ไข: การเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลสหรัฐใน 2007 ไม่เกิดขึ้นในวันที่ถูกต้องบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows CE 5.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:921095
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
มีการเปลี่ยนแปลงโซนการปรับเวลาตามฤดูกาลของสหรัฐอเมริกาการ 2007 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในวันที่ถูกต้องบนอุปกรณ์ที่ใช้ Microsoft 5.0 CE ของ Windows windows CE 5.0 เปลี่ยนเวลาในครั้งแรกหรือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน windows CE 5.0 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาในวันอาทิตย์ที่สอง หรือสามเดือน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการเวลาใน Windows CE 5.0 ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาสหรัฐอเมริกาใหม่ รหัสที่อ่านโซนเวลาสันนิษฐานว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในครั้งแรก หรือวัน อาทิตย์สุดท้ายของเดือน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาใหม่ของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สองของเดือน
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนได้ในขณะนี้ได้จาก Microsoft เป็น Windows CE 5.0 แพลตฟอร์มที่ตัวสร้างประจำเดือน Update (2006 กรกฎาคม) คุณสามารถยืนยันนี้ โดยการเลื่อนไปส่วน "ข้อมูลแฟ้ม" ของบทความนี้ ชื่อแฟ้มแพคเกจประกอบด้วยรุ่นผลิตภัณฑ์ วัน หมายเลขบทความฐานความรู้ และชนิดของตัวประมวลผล รูปแบบของชื่อแฟ้มแพคเกจคือ:
ผลิตภัณฑ์รุ่น-yymmdd-kbnnnnnn-ตัวประมวลผลชนิด
ตัวอย่างเช่น: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi ถูกแก้ไขตัวสร้างแพลตฟอร์มที่ CE ของ Windows ARMV4i 5.0 ที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความ KB 917590 และที่มีอยู่ในการปรับปรุงรายเดือน 2006 พฤษภาคม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับโปรแกรมสร้างแพลตฟอร์มที่ CE ของ Windows และ core การปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ:
837392วิธีการค้นหาตำแหน่งของระบบปฏิบัติการหลักให้แก้ไขผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Windows CE โปรแกรมแพลตฟอร์มที่สร้าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นได้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงซอฟต์แวร์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้แทนปรับใด ๆ ซอฟต์แวร์ปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มหรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Wincepb50-060712-kb921095-armv4i.msi488,44813-ก.ค.-200600:23
Wincepb50-060712-kb921095-mipsii.msi490,49613-ก.ค.-200600:23
Wincepb50-060712-kb921095-mipsii_fp.msi490,49613-ก.ค.-200600:23
Wincepb50-060712-kb921095-mipsiv.msi489,98413-ก.ค.-200600:23
Wincepb50-060712-kb921095-mipsiv_fp.msi489,98413-ก.ค.-200600:23
Wincepb50-060712-kb921095-sh4.msi487,93613-ก.ค.-200600:23
Wincepb50-060712-kb921095-x86.msi484,35213-ก.ค.-200600:23
การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Tsvc_dst.lib53,63020 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\armv4i\debug
Tsvc_dst.lib35,63620 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\armv4i\retail
Tsvc_dst.lib56,39020 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\mipsii\debug
Tsvc_dst.lib36,80420 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\mipsii\retail
Tsvc_dst.lib56,40020 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\mipsii_fp\debug
Tsvc_dst.lib36,81620 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\mipsii_fp\retail
Tsvc_dst.lib55,70420 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\mipsiv\debug
Tsvc_dst.lib36,64620 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\mipsiv\retail
Tsvc_dst.lib55,71220 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\mipsiv_fp\debug
Tsvc_dst.lib36,66020 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\mipsiv_fp\retail
Tsvc_dst.lib48,37420 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\sh4\debug
Tsvc_dst.lib33,28420 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\sh4\retail
Tsvc_dst.lib45,62820 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\x86\debug
Tsvc_dst.lib32,85020 2006 Jun22:48public\servers\oak\lib\x86\retail
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความต่อไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงคีย์รีจิสทรีสำหรับการตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล 2007 คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงคีย์รีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ให้ทำงานอย่างถูกต้อง:
923953วิธีการกำหนดค่าการปรับบันทึกเวลาสำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาตามกาล ใน 2007 และ ในปีที่ตามมาบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Mobile
คุณจะเพิ่มโอกาสประสบปัญหานี้ใน 2007 ได้เนื่องจากกฎเปลี่ยนสำหรับวันเริ่มต้นการปรับเวลาตามฤดูกาลและวันสิ้นสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล 2007 ในสหรัฐอเมริกา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
DST

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 921095 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 06:10:21 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows CE 5.0

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbfix kbbug kbprb kbmt KB921095 KbMtth
คำติชม