ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้รายงาน หรืออัปโหลดการรายงานใน Microsoft Dynamics CRM: "คำขอที่ล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 401: ไม่ได้รับอนุญาต" หรือ "เซิร์ฟเวอร์ใน '/' โปรแกรมประยุกต์นี้ข้อผิดพลาด"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:921546
อาการ

อาการที่ 1

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 3.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

คำขอที่ล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 401: ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นลองการดำเนินการนี้อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ชุมชน Microsoft Dynamics CRM สำหรับการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบ หรือติดต่อขององค์กรของคุณ Microsoft Dynamics CRM ผู้ดูแลระบบ ในตอนท้าย คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้รายงานใน 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การรายงานข้อผิดพลาด
ไม่สามารถแสดงรายงาน (rsAccessDenied)

มีการเปิดใช้งาน DevErrors คุณได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

คำอธิบายข้อผิดพลาด:
สิทธิ์ที่ให้กับผู้ใช้ 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE' จะไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการนี้

รายละเอียดของข้อผิดพลาด:
สิทธิ์ที่ให้กับผู้ใช้ 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE' จะไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการนี้

อาการที่ 2

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มรายงานใน Microsoft Dynamics CRM 3.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

รายงานการอัปโหลดข้อผิดพลาด
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามเพิ่มรายงานไปยัง Microsoft CRM ลองเพิ่มรายงานอีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

มีการเปิดใช้งาน DevErrors คุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ใน '/' โปรแกรมประยุกต์นี้
ข้อยกเว้นของชนิด Microsoft.Crm.CrmException ถูกส่ง

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มรายงาน ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามเพิ่มรายงานไปยัง Microsoft Dynamics CRM ลองการดำเนินการนี้อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ชุมชน Microsoft Dynamics CRM สำหรับการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบ หรือติดต่อขององค์กรของคุณ Microsoft Dynamics CRM ผู้ดูแลระบบ ในตอนท้าย คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
รหัสข้อผิดพลาด: 0x80048298

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีความปลอดภัยสำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ CRMAppPool ไม่มีผู้เผยแพร่สำหรับบทบาทของ Microsoft Dynamics CRM ในโปรแกรมจัดการรายงาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาผู้ใช้เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดcompmgmt.msc /sแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิด'การจัดการคอมพิวเตอร์
  2. ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์ขยายโปรแกรมจัดการ Services (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตขยายพูลโปรแกรมประยุกต์คลิกขวาCRMAppPoolแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการคุณสมบัติ CRMAppPoolโต้ตอบกล่อง บันทึกค่าในเครื่องกำหนดไว้ล่วงหน้ากล่องบนเครื่องรหัสประจำตัวแท็บ

 2. ให้สิทธิผู้เผยแพร่สำหรับ Microsoft Dynamics CRM บทบาทผู้ใช้ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้.เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. Tชนิอยู่ต่อไปนี้ในอยู่แถบใน Microsoft Internet Explorer จากนั้น คลิกไปเมื่อต้องการเปิดโปรแกรมจัดการบริการรายงานที่รายงาน:
   http://SRSServer/ รายงาน
   หมายเหตุSRSServerมีตัวยึดที่แสดงชื่อแท้จริงของเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ Microsoft SQL Server

   หมายเหตุถ้าคุณไม่สามารถล็อกในการบริการรายงาน ดูhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/bb630430.aspx.
  2. คลิกชื่อของบริษัท Microsoft Dynamics CRMโฟลเดอร์.

   หมายเหตุชื่อบริษัท Microsoft Dynamics CRM คล้ายกับต่อไปนี้:
   CRM_Company_Name_MSCRM
  3. บนเครื่องคุณสมบัติแท็บ คลิกรักษาความปลอดภัย.

   หมายเหตุสำหรับ SQL รายงานบริการ 2008 เลื่อนเมาส์บนโฟลเดอร์ คลิกลูกศรแบบหล่นลง จากนั้น เลือกรักษาความปลอดภัย.
  4. ตรวจสอบดูว่า ผู้ใช้ที่คุณพบในขั้นตอนที่ 1 แสดงอยู่ด้วยการผู้เผยแพร่สำหรับ Microsoft CRMบทบาท.

   หมายเหตุหาก Microsoft Dynamics CRM และบริการรายงานของ SQL บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และใช้ข้อมูลประจำตัวของ CRMAppPool เป็นบริการเครือข่าย การNT AUTHORITY\NETWORK SERVICEบัญชีผู้ใช้ควรมีการผู้เผยแพร่สำหรับ Microsoft CRMบทบาท หาก Microsoft Dynamics CRM และบริการรายงานของ SQL บนเซิร์ฟเวอร์ที่แยกกัน และใช้เป็นรหัสประจำตัว CRMAppPoolบริการเครือข่าย, <domain> \ <crmserver>$ บัญชีควรมีการ</crmserver> </domain>ผู้เผยแพร่สำหรับ Microsoft CRMบทบาท การ <domain> \ <crmserver>อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับบัญชี$</crmserver> </domain>ผู้เผยแพร่สำหรับ Microsoft CRMบทบาทโดยตรง หรือ โดยการเป็นสมาชิกของSQLAccessGroupในไดเรก ทอรีที่ใช้งานอยู่ และ ด้วยการให้การSQLAccessGroupที่ผู้เผยแพร่สำหรับ Microsoft CRMบทบาท

   หมายเหตุถ้าผู้ใช้ไม่มีอยู่ คลิกการกำหนด Role ใหม่.
   ในการชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มกล่อง พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 c
  5. คลิกเลือกผู้เผยแพร่สำหรับ Microsoft CRMกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง.
  6. ใน Microsoft Dynamics CRM 2011 รายงานออกจากกล่องจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharedReports ดังนั้น คุณต้องทำแน่ใจว่า สิทธิ์จะถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์นี้ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถดูรายงานออกจากกล่อง เมื่อรายงานถูกอัป Dynamics CRM 2011 จะมีการเผยแพร่ไปยังโฟลเดอร์ Organization_MSCRM ขององค์กรนั้น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 921546 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/02/2011 03:29:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbscrm40 kbtshoot kbmbsreports kberrmsg kbmbsmigrate kbprb kbmt KB921546 KbMtth
คำติชม