ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

แผนผังเครือข่ายใน Windows Vista ไม่แสดงคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922120
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้แผนผังเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP ไม่ปรากฏขึ้นบนไดอะแกรมเครือข่าย

หมายเหตุ:บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่จะทำให้เกิดการเรียกใช้ Windows รุ่น 32 บิตคอมพิวเตอร์ที่ใช้ XP ปรากฏอยู่ในแผนผังเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง Windows Vista และ Windows XP ให้ดู"ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ติดตั้งคอมโพเนนต์ Responder ค้นพบโทโพโลยีเลเยอร์การเชื่อมโยง (LLTD) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

แผนผังเครือข่ายใน Windows Vista ทำให้ไดอะแกรมเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ แผนผังเครือข่ายใช้ค้นหาโพรโทคอลที่เรียกว่าการเชื่อมโยงเลเยอร์โทโพโลยีค้นหา (LLTD) ที่ queries อุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายเพื่อกำหนดวิธีจัดการเครือข่าย

windows Vista รวมถึงส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่ใช้โพรโทคอล LLTD สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายที่จะแสดงขึ้นบนแผนผัง พวกเขาต้องเปิดใช้งานโพรโทคอลค้นหาที่สามารถตอบสนองการร้องขอการแมปจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Responder ค้นพบโทโพโลยีเลเยอร์ของการเชื่อมโยง (LLTD)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP Service Pack 3 (SP3)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนติดตั้งคอมโพเนนต์ Responder LLTD บน Windows XP โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP SP3 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Rspndr.exe5.1.2600.561110,75229 2008 พฤษภาคม12:04x86SP3
Rspndr.sys5.1.2600.561162,84829 2008 พฤษภาคม12:04x86SP3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การตั้งค่า หรือแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง Windows Vista และ Windows XP เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft

วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครือข่ายของ windows Vista

แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันใน Windows Vista

วิธี การใช้ร่วมกัน และ การตั้งค่าสิทธิ์ สำหรับโฟลเดอร์ และแฟ้ม โดยใช้ Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
หากทรัพยากรที่ระบุไว้ในส่วนนี้ไม่สามารถช่วย คุณแก้ปัญหา หรือถ้าคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::ขั้นตอนถัดไป พิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับหรือคำอธิบายของปัญหาในกล่องค้นหา

หมายเหตุ:ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ แต่เนื้อหานี้ไม่สามารถช่วยคุณเพิ่มเติมที่ ดังนั้นคุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคล หรือคุณอาจต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 922120 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 06:16:21 - ฉบับแก้ไข: 3.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbresolve kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB922120 KbMtth
คำติชม