ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Group Policy ใหม่บางอย่างสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัยโซน ใน Microsoft Windows XP SP2 และ ใน Microsoft Windows Server 2003 SP1

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922704
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายการตั้งค่า Group Policy ใหม่บางอย่างสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัยโซน ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) และ ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่านโยบายกลุ่มใหม่สำหรับเขตพื้นที่การรักษาความปลอดภัย Explorer อินเทอร์เน็ต

การบำรุงรักษา Explorer อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีภายใต้ HKEY_LOCAL_MACHINE และ HKEY_CURRENT_USER กลุ่มรีจิสทรี ที่นี่คือตัวอย่างที่สอง

ภายใต้รีจิสทรีไฮฟ์ HKEY_LOCAL_MACHINE

 1. เริ่มตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsขยายInternet Explorerขยายแผงควบคุมอินเทอร์เน็ตขยายหน้าการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกโซนอินเทอร์เน็ต.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งเตรียมใช้งาน และสคริปต์ตัวควบคุม activex ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัย.
 4. เลือกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
 5. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  Settings\Zones\3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 6. ข้อมูลค่าของชื่อค่า 1201 จะถูกเปลี่ยนเป็น 0

ภายใต้รีจิสทรีไฮฟ์ HKEY_CURRENT_USER

 1. เริ่มตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsขยายInternet Explorerขยายแผงควบคุมอินเทอร์เน็ตขยายหน้าการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกโซนอินเทอร์เน็ต.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งเตรียมใช้งาน และสคริปต์ตัวควบคุม activex ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัย.
 4. เลือกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
 5. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  Settings\Zones\3 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 6. ข้อมูลค่าของชื่อค่า 1201 จะถูกเปลี่ยนเป็น 0
ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 และ ใน Windows XP Service Pack 2 คุณมีใบสั่งใหม่ที่ Internet Explorer ค้นหาการตั้งค่านโยบาย ต้นฉบับใบสั่งเป็นดังนี้:
 1. HKEY_CURRENT_USER
 2. HKEY_LOCAL_MACHINE
ใบสั่งใหม่เป็นดังนี้:
 1. hkey_local_machine\software\<policies></policies>
 2. hkey_current_user\software\<policies></policies>
 3. hkey_current_user\<preference hive=""></preference>
 4. hkey_local_machine\<preference hive=""></preference>

ภาพรวมของการตั้งค่า Group Policy ใหม่

เมื่อต้องการดูการตั้งค่า Group Policy ใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsขยายInternet Explorerขยายแผงควบคุมอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกหน้าการรักษาความปลอดภัย.

  การตั้งค่า Group Policy ใหม่ปรากฏในบานหน้าต่างด้านขวา
ต่อไปนี้คือ รายการของการตั้งค่า Group Policy ใหม่และรีจิสทรีคีย์สอดคล้องกันที่ใช้งาน:
 • ไซต์ที่กำหนดเขตพื้นที่
  • Settings\ZoneMap\Domains HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\ZoneMap\Domains HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 • แม่แบบของเขตพื้นที่ของเครื่องจักรท้องถิ่น
  • Settings\Zones\0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\0 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 • ล็อกลงภายในเครื่องจักรโซนแม่
  • Settings\Lockdown_Zones\0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\0 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้กับ Windows Server 2003 SP 1 เท่านั้น
 • แม่แบบของโซนอินทราเน็ต
  • Settings\Zones\1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\1 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 • แม่แบบในโซนอินทราเน็ตล็อก-ลง
  • Settings\Lockdown_Zones\1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\1 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้กับ Windows Server 2003 SP 1 เท่านั้น
 • แม่แบบของโซนไซต์ที่เชื่อถือได้
  • Settings\Zones\2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\2 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 • ล็อก-ลงแม่แบบของโซนไซต์ที่เชื่อถือ
  • Settings\Lockdown_Zones\2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\2 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้เฉพาะกับ Windows Server 2003 SP1
 • แม่แบบของโซนอินเทอร์เน็ต
  • Settings\Zones\3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\3 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 • แม่แบบของโซนอินเทอร์เน็ตลงถูกล็อก
  • Settings\Lockdown_Zones\3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\3 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้เฉพาะกับ Windows Server 2003 SP1
 • แม่แบบของโซนไซต์ที่ถูกจำกัด
  • Settings\Zones\4 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\4 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 • เลื่อนลงที่ถูกล็อกถูกจำกัดโซนไซต์แม่
  • Settings\Lockdown_Zones\4 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\4 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้กับ Windows Server 2003 SP 1 เท่านั้น

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 922704 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 06:28:22 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbregistry kbgpo kbinfo kbmt KB922704 KbMtth
คำติชม