หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Live OneCare คุณสามารถไม่ใช้ร่วมกัน หรือเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน โฟลเดอร์ และเครื่องพิมพ์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

923157
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีกอาการ
หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows Live OneCare คุณไม่สามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้:
 • การเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน โฟลเดอร์ และเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่าย
 • ใช้แฟ้ม โฟลเดอร์ และเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ Windows Live OneCare ร่วมกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่าย
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้น เพราะหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Live OneCare แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันถูกปิดใช้งาน windows Live OneCare ปิดใช้งานแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของคอมพิวเตอร์ แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันควรจะใช้ตามที่จำเป็นเท่านั้น และควรมีการกำหนดค่าให้อนุญาตการเข้าถึงจำนวนต่ำสุดเพื่อที่จะทำงานที่จำเป็น (ตั้งค่าไป ยังเครือข่ายย่อยมากกว่า กับอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นไปได้)
การแก้ไข
การปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาในพื้นที่แจ้งเตือน การหน้าต่างแบบสด OneCareไอคอน แล้วคลิกเปิด Windows สด OneCare
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว คลิกการไฟร์วอลล์แท็บ
 3. คลิกเครื่องมือการเชื่อมต่อของไฟร์วอลล์.
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน – ที่ใช้ร่วมกันแฟ้มและเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลงปิดการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลือก
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และทดสอบการเข้าถึงที่ใช้ร่วมกันแฟ้มและโฟลเดอร์
ถ้าวิธีการแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหา กรุณายังคง มีขั้นตอนด้านล่างด้วยตนเองให้กำหนดแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันกับการตั้งค่า "Internet"
 1. ในพื้นที่แจ้งเตือน คลิกขวาไอคอน Windows Live OneCare และคลิกเปิด Windows สด OneCare.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว คลิกการไฟร์วอลล์แท็บ
 3. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง.
 4. ในการขั้นสูงแท็บ เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมเพื่อเปิดใช้งานโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกใช้ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (แม้แต่รายการบนอินเทอร์เน็ต)เมื่อต้องการเปิดใช้งานแฟ้มและเครื่องพิมพ์สามารถใช้ร่วมกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • เครือข่ายประกอบด้วยเราเตอร์หลาย ตัวอย่างเช่น เครือข่ายประกอบด้วยเราเตอร์แบบไร้สายและเราเตอร์แบบมีสาย
 • คุณไม่สามารถใช้ร่วมกันแฟ้มระหว่างคอมพิวเตอร์กับเราเตอร์แต่ละการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์แบบมีสายที่มีการเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ที่แยกต่างหาก
ในสถานการณ์นี้ คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดค่าแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน และเลือกนั้นใช้ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (แม้แต่รายการบนอินเทอร์เน็ต)ตัวเลือก นี่คือการได้เนื่องจาก Windows Live OneCare จะไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายเป็นบนเครือข่ายย่อยเดียวกันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบมีสาย อย่างไรก็ตาม ซึ่งไม่ได้ deficiency ของ Windows Live OneCare มีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นตามวิธีที่เราเตอร์และเครือข่ายย่อยทำโดยทั่วไป ในสถานการณ์เหล่านี้ ถ้าเครือข่ายของคุณประกอบด้วยเราเตอร์ ที่มีการจัดการการเชื่อมต่อกับรุ่นของคุณต่อสายเคเบิล หรือ DSL โมเด็ม แฟ้ม และเครื่องพิมพ์ร่วมกันโดยปกติจะถูกบล็อกที่เราเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของการกำหนดค่าข้างต้น
WLOneCare WLOC

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 923157 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2015 01:22:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Windows Live OneCare Free Trial
 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprinters kbsharedfolders kbexpertisebeginner kbfirewall kbprb kbmt KB923157 KbMtth
คำติชม