ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ms06-078: ช่องโหว่ในรูปแบบสื่อของ Windows อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923689
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
Microsoft มี rereleased บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-078 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

ปัญหาที่ทราบ

 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 รุ่นภาษาเกาหลี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 923689 รุ่นเดิมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  933065เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 923689 รุ่นเดิมใน Windows 2000 Service Pack 4 รุ่นภาษาเกาหลี: "โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้ม Update.inf ได้"

  หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขในเดือน 10 กรกฎาคม 2007 ซึ่งจะรับการบันทึกไว้ในการแก้ไข 3.0 ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-078 การดำเนินการที่ไม่จำเป็นต้องใช้กับระบบที่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยได้ถูกติดตั้งสำเร็จแล้วอยู่ ลูกค้าที่เคยพบปัญหานี้รู้จัก และที่ไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะมี reoffered ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่มาพร้อมกับการบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยการ Microsoft MS06-078 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 923689 ใน Windows XP Service Pack 2 หรือ เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Qfecheck.exe หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  933066เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 923689 (MS06-078) ใน Windows XP Service Pack 2 หรือเมื่อคุณเรียกใช้ Qfecheck.exe หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

  หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขในเดือน 10 กรกฎาคม 2007 ซึ่งจะรับการบันทึกไว้ในการแก้ไข 3.0 ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-078 การดำเนินการที่ไม่จำเป็นต้องใช้กับระบบที่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยได้ถูกติดตั้งสำเร็จแล้วอยู่ ลูกค้าที่เคยพบปัญหานี้รู้จัก และที่ไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะมี reoffered ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-078 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้ใช้เพื่อรันไทม์ชุดรูปแบบสื่อ Windows ของ Microsoft ต่อไปนี้และระบบปฏิบัติการ:

windows Media Player 6.4 เมื่อมีใช้กับ:
 • windows Server 2003, Datacenter Edition
 • windows Server 2003, Edition Datacenter x 64
 • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
 • windows Server 2003, Edition องค์กร x 64
 • windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
 • windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition
 • windows Server 2003, Web Edition
 • Windows XP Professional x64 Edition:
 • windows Server 2003 SP1 เมื่อมีใช้กับ:
  • windows Server 2003, Datacenter Edition
  • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
  • windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
  • windows Server 2003, Web Edition
 • windows Server 2003 SP2 เมื่อมีใช้กับ:
  • windows Server 2003, Datacenter Edition
  • windows Server 2003, Edition Datacenter x 64
  • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
  • windows Server 2003, Edition องค์กร x 64
  • windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
  • windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition
  • windows Server 2003, Web Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition:
 • windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Windows XP Professional
  • Windows XP Home Edition
  • windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition 2005
  • windows XP Media Center Edition 2005
 • windows 2000 Server SP4 เมื่อมีใช้กับ:
  • windows 2000 Datacenter Server
  • windows 2000 Server การขั้นสูง
  • windows 2000 Server
  • windows 2000 Professional
  • Business Server 2000 ขนาดเล็ก
windows Media 7.1 รูปแบบ โดยการรัน 9.5 ชุดไทม์เมื่อมีใช้กับ:
 • windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (86 x 32-บิต)
 • windows Server 2003 R2 ที่ Datacenter x 64 Edition
 • windows Server 2003 R2 องค์กร Edition (86 x 32-บิต)
 • windows Server 2003 R2 ที่องค์กร x 64 Edition
 • windows Server 2003 R2 มาตรฐาน Edition (86 x 32 บิต)
 • windows Server 2003 R2 ที่มาตรฐาน x 64 Edition
 • windows Server 2003, Datacenter Edition
 • windows Server 2003, Edition Datacenter x 64
 • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
 • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
 • windows Server 2003, Edition องค์กร x 64
 • windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
 • windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition
 • windows Server 2003, Web Edition
 • windows Small Business Server 2003 R2 ค่า Edition
 • windows Small Business Server 2003 R2 มาตรฐาน Edition
 • windows Small Business Server 2003 มาตรฐาน Edition Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP Professional x64 Edition:
 • windows Server 2003 SP1 เมื่อมีใช้กับ:
  • windows Server 2003, Datacenter Edition
  • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
  • windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
  • windows Server 2003, Web Edition
 • windows Server 2003 SP2 เมื่อมีใช้กับ:
  • windows Server 2003, Datacenter Edition
  • windows Server 2003, Edition Datacenter x 64
  • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
  • windows Server 2003, Edition องค์กร x 64
  • windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
  • windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition
  • windows Server 2003, Web Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition:
 • windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Windows XP Professional
  • Windows XP Home Edition
  • windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition 2005
  • windows XP Media Center Edition 2005
 • windows 2000 Server SP4 เมื่อมีใช้กับ:
  • windows 2000 Datacenter Server
  • windows 2000 Server การขั้นสูง
  • windows 2000 Server
  • windows 2000 Professional
  • Business Server 2000 ขนาดเล็ก
ผู้ security_patch security_update จุดบกพร่องปัญหาอาจเป็นอันตรายโจมตีทำลายรีจิสทรี unauthenticated บัฟเฟอร์ overrun ยาวเกินขอบเขตการพิเศษที่ต้องพิเศษ-crafted ปฏิเสธเซอร์วิส Win2000 TSE DoS
ผู้เขียน: ให้ปลอดภัย kariz
ตัวเขียน: v chsu; williamk; v dgit
ผู้ตรวจทานด้านเทคนิค: การรักษาความปลอดภัย kbsec
บรรณาธิการ: v-tcarey

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ