ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
AutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ms06-076: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Outlook Express

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923694
บทนำ
Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-076 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

  • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเริ่ม Microsoft Outlook Express หรือ เมื่อคุณพยายามเปิด Windows ที่อยู่ตามบัญชี (WAB)

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
    917288ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิด Windows Address Book หรือเปิด Outlook Express หลังจากคุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 911567 (MS06-016)

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
918766ไม่มีเปิดแฟ้ม.eml ที่บันทึกไว้ในโหมดการสร้างใน Outlook Express
918069รายการอีเมล์ทั้งหมดอาจหายไปเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Outlook Express 6 Service Pack 1
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ