ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Internet Explorer 6 Service Pack 1 จบการทำงานโดยไม่คาดคิดหลังจากคุณติดตั้งปรับปรุง 918899

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณใช้ Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP with Service Pack (SP1) หรือ Microsoft Windows 2000 with Service Pack 4 (SP4) คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ในบทความ 918899 ใน Microsoft Knowledge Base ในสถานการณ์นี้ โปรแกรม Internet Explorer จบการทำงานอย่างไม่คาดคิดเมื่อคุณดูเว็บไซต์ที่ใช้โพรโทคอล HTTP 1.1 และการบีบอัด

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost.
Please tell Microsoft about this problem.
We have created an error report that you can send to help us improve APPNAME. We will treat this report as confidential and anonymous.
To see what data this error report contains, click here.
เมื่อคุณดูข้อมูลที่มีรายงานข้อผิดพลาด คุณเห็นข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้
AppNameAppVerModNameModVerOffset
Iexplore.exe6.0.2800.1106variesvariesvaries

การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใหม่ 918899 (MS06-042) ที่เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2006 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใหม่นี้เน้นปัญหาที่บทความนี้อธิบายสำหรับลูกค้าที่ใช้ Internet Explorer 6 Service Pack 1 เฉพาะลูกค้าที่ใช้ Internet Explorer 6 SP1 เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ ลูกค้าอื่นๆ ทั้งหมดควรจะใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 918899 เดิมต่อไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 918899 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
918899 MS06-042: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet Explorer

ข้อมูล Hotfix

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับ hotfix 923762 โดยที่ Hotfix 923762 มีการแทนที่โดยปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 918899รุ่นภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีคุณลักษณะของแฟ้ม (หรือคุณลักษณะของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Urlmon.dll6.00.2800.1567461,82404-ส.ค.-200623:45x86
การหลีกเลี่ยงปัญหา
การแก้ปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer 6
  2. ที่เมนู Tools คลิก Internet Options แล้วคลิกแท็บ Advanced
  3. ในกล่อง Settings คลิกเพื่อยกเลิกกล่องกาเครื่องหมาย Use HTTP 1.1 ใต้ HTTP 1.1 settingsแล้วคลิก OK
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ie6 ie WER Watson errorbucket unrecoverableapplicationerror user-modefault exceptions