ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับรุ่น 2.0 บริการ SharePoint Windows 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: "การปรับรุ่นได้พบอย่าง น้อยหนึ่งรายการที่ไม่ได้ถูกปรับปรุง โดย Prescan.exe และต้องจบการทำงานได้"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923904
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามปรับรุ่น Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การปรับรุ่นได้พบอย่าง น้อยหนึ่งรายการที่ไม่ได้ถูกปรับปรุง โดย Prescan.exe และต้องจบการทำงาน สาเหตุที่น่าใช่ที่สุดสำหรับ Prescan การข้ามรายการครอบคลุมถึงในบทความฐานความรู้ที่: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69958&clcid=0x409 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรับเกี่ยวกับซึ่งรายการถูกไม่รุ่น ดูล็อกไฟล์การอัพเกรดที่LocationOfLogFile.
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ฐานข้อมูลเนื้อหาประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งรายการ orphaned ตัวอย่างเช่น รายการอาจไม่มีไซต์แม่ 2.0 บริการ SharePoint ของ Windows
 • ฐานข้อมูลเนื้อหาประกอบด้วยไซต์ 2.0 บริการ SharePoint Windows อย่าง น้อยหนึ่งที่ใช้เส้นทางที่มา นอกจากนี้ เส้นทางที่มีการรวมไม่มีกำหนดบนเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: เอารายการ orphaned จากฐานข้อมูลเนื้อหา

เมื่อต้องการเอารายการ orphaned ออกจากฐานข้อมูลเนื้อหา ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความ 918744 ในฐานความรู้ของ Microsoft

บทความ 918744 คือ บทความเดียวกันที่ถูกอ้างถึงใน URL ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" โปรแกรมแก้ไขด่วนแนะนำใหม่databaserepairดำเนินการบรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้พร้อมกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe เพื่อซ่อมแซมฐานข้อมูลเนื้อหาใน Windows 2.0 บริการของ SharePointสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
918744คำอธิบายของการดำเนินการบรรทัดคำสั่งใหม่ที่คุณสามารถใช้การซ่อมแซมฐานข้อมูลเนื้อหาใน Windows SharePoint Services
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe ร่วมกับdatabaserepairการดำเนินการที่เกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งเพื่อตรวจหา และลบ orphaned สินค้าในฐานข้อมูลเนื้อหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนในบทความ 918744

สิ่งสำคัญกระบวนการdatabaserepairการดำเนินการบรรทัดคำสั่งเอารายการ orphaned ออกจากฐานข้อมูลเนื้อหาใน Windows 2.0 บริการของ SharePoint ถ้ารายการ orphaned อยู่ในฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก คุณต้องล้างรายการ orphaned ในฐานข้อมูลการกำหนดค่า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้เครื่องมือหน้าต่างบริการ sharepoint จากส่วนกลางเพื่อลบฐานข้อมูลเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์เสมือน จากนั้น reattach ฐานข้อมูลเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือน ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการล้างข้อมูลรายการ orphaned ในฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก "ขั้นตอนที่ 3: ลบ และจากนั้น reattach ฐานข้อมูลเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน" ในบทความ 918744

หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนในบทความ 918744 เรียกใช้โปรแกรม Windows SharePoint Services 3.0 โปรแกรมติดตั้งการปรับรุ่น 2.0 บริการ SharePoint Windows 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows

วิธีที่ 2: เพิ่มเส้นทางที่มา

 1. ตรวจทานแฟ้ม Upgrade.log เพื่อกำหนดเส้นทางที่มาที่หายไป
 2. เพิ่มเส้นทางที่มา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการดูแลระบบกลางของ sharepoint.
  2. บนหน้าการดูแลจากศูนย์กลาง คลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนภายใต้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
  3. บนเพจรายการเซิร์ฟเวอร์เสมือน คลิกการเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก
  4. บนหน้าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน คลิกกำหนดเส้นทางที่ได้รับการจัดการภายใต้จัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
  5. ในการเพิ่มพาธใหม่พื้นที่ พิมพ์เส้นทางที่อยู่ในนั้นเส้นทางกล่อง
  6. คลิกเส้นทางที่มาจากนั้น ระบุชนิดของเส้นทางที่คุณต้องการในการประเภท:กล่อง
  7. คลิกตกลง.
หลังจากที่คุณเพิ่มเส้นทางที่รวม รันเครื่องมือ Prescan.exe ตรวจสอบว่า เครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ให้เรียกใช้โปรแกรมของ Windows SharePoint Services 3.0 โปรแกรมติดตั้งการปรับรุ่น 2.0 บริการ SharePoint Windows 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม
หัวดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe หัวข้อ "การดำเนินงาน Command-Line" หัวข้อ "Command-Line พารามิเตอร์" และ command-line-คุณสมบัติ "ข้อในบท"อ้างอิง"ของรายการแนะนำใน Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการแนะนำใน Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
wss wssv3 ที่จัดการ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 923904 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 01:52:32 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB923904 KbMtth
คำติชม