ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ms07-043: คำอธิบายความปลอดภัยที่ปรับปรุงสำหรับ redistributable 6.0 Visual Basic

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:924053
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-043 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

รุ่นของ Microsoft Visual Basic 6.0 หลังจาก Visual Basic 6.0 Service Pack 6.0 (SP6), แพคเกจ Visual Basic 'และ'ตัวช่วยสร้างการปรับใช้รับแฟ้ม Oleaut32.dll จากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist
โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยสำเนาของแฟ้ม Oleaut32.dll เดียว แฟ้มนี้สามารถถูกใช้ โดยบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์และนักพัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย Visual Basic 6.0

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยเฉพาะของระบบปฏิบัติการหลายรุ่นของแฟ้ม Oleaut32.dll การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ภายใต้โฟลเดอร์ Redist เดิม แฟ้ม Oleaut32.dll รุ่นเฉพาะของระบบปฏิบัติจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์เหล่านี้ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
ระบบปฏิบัติการ:โฟลเดอร์
Windows Server 2003VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003
Windows Server 2003 SP1VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinServer2003SP1
Windows XP SP2VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\WinXPSP2
Windows 2000:VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\Win2000
Windows NT 4.0VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\NT4
เซิร์ฟเวอร์การเทอร์มินัล windows NT 4.0VisualBasic_Installation_Folder\Wizards\PDWizard\Redist\NT4TS

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายสำหรับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่แพ็คเกจ และกระจายแฟ้ม Oleaut32.dll ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งแฟ้ม Oleaut32.dll มีผลต่อไปนี้ ถ้าคุณเป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ชุด และ redistributes แฟ้ม Oleaut32.dll ในโปรแกรมประยุกต์ คุณไม่สามารถส่งแฟ้มเดียวสำหรับทุกปลายทางระบบปฏิบัติการรันโปรแกรมประยุกต์ แทน คุณต้องจัดส่งรุ่นของแฟ้ม Oleaut32.dll ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการเฉพาะที่แพคเกจจะถูกติดตั้ง

หมายเหตุ:เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้เลือกสำเนาของแฟ้ม Oleaut32.dll ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %WINDIR%\System32 เท่านั้น เราขอแนะนำนี้ได้เนื่องจากรุ่นที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ได้แล้วทดสอบเพื่อใช้เฉพาะกับระบบปฏิบัติการเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เพื่อพัฒนา และแพ็คเกจแอพลิเคชัน และ ถ้าคุณเลือกสำเนาของแฟ้ม Oleaut32.dll ที่อยู่ในโฟลเดอร์'% WINDIR % \System32 'บนคอมพิวเตอร์นี้ แอพลิเคชันจะไม่ทำงานบนระบบปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจาก Windows XP ตัวอย่างเช่น แอพลิเคชันจะไม่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

แนะนำดังนั้น เราให้ที่ คุณต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อคุณแพ็คเกจ bundle Oleaut32.dll แฟ้มสำหรับการกระจายร่วมกับโปรแกรมประยุกต์:
 1. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์
 2. ตัดสินใจเลือกใดตัวเลือกต่อไปนี้คุณต้องการ:
  • สร้างแพคเกจที่ถูกแยกจากกัน หรือการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการปลายทาง
  • สร้างแพคเกจเดียวหรือโปรแกรมการตั้งค่าการจัดการระบบปฏิบัติปลายทางทั้งหมด
 3. ถ้าคุณต้องการสร้างแพคเกจที่ถูกแยกจากกัน หรือการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการปลายทาง ใช้แนวทางต่อไปนี้:
  • แต่ละชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมติดตั้งต้อง bundle รุ่นถูกต้องของแฟ้ม Oleaut32.dll โฟลเดอร์ที่คุณได้เลือกแฟ้มที่จะตัดสินใจ โดยระบบปฏิบัติการที่แพคเกจเฉพาะหรือโปรแกรมติดตั้งถูกสร้าง
  • แพคเกจต้องตรวจสอบระบบปฏิบัติการในระหว่างการติดตั้งแพคเกจ นอกจากนี้ แพคเกจต้องติดตั้งเท่านั้นเมื่อตรวจพบระบบปฏิบัติการถูกต้อง
 4. ถ้าคุณต้องการสร้างแพคเกจเดี่ยว หรือการตั้งค่าโปรแกรมจัดการระบบปฏิบัติการปลายทางทั้งหมด ใช้แนวทางต่อไปนี้:
  • ชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมติดตั้งต้อง bundle รุ่นที่แตกต่างกันทั้งหมดของแฟ้ม Oleaut32.dll
  • ในระหว่างการติดตั้ง ชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมติดตั้งต้องพบระบบปฏิบัติการปลายทาง นอกจากนี้ ชุดโปรแกรมหรือโปรแกรมติดตั้งต้องเลือกสำเนาของแฟ้ม Oleaut32.dll การติดตั้งถูกต้อง

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ปรับปรุงสำหรับ Visual Basic 6.0 ใช้โปรแกรมติดตั้ง IExpress Microsoft Windows ดังนั้น ปรับปรุงเหล่านี้ไม่สามารถเอาออก

สวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในส่วน "รู้จัก"สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
197147สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress
การปรับปรุง security_patch security_update ความปลอดภัยจุดบกพร่องปัญหาช่องโหว่ที่ผู้โจมตีที่ประสงค์ร้ายโกงรีจิสทรี unauthenticated บัฟเฟอร์ overrun ยาวเกินขอบเขตการพิเศษที่ต้องพิเศษ-crafted ปฏิเสธจิบริการ DoS TSE WinNT Win2000 Visual Basic VB 6.0 oleaut32.dll ความปลอดภัยการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขจุดบกพร่องปัญหาช่องโหว่ผู้โจมตีที่ประสงค์ร้ายโกงสตรี WinXP Win2003 Win2000 WinNT ! ข้อผิดพลาด

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 924053 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 06:48:58 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB924053 KbMtth
คำติชม