ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการสแกน และแทรกรูปภาพลงในเอกสาร Word 2010

 
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีสแกนรูปภาพและแทรกลงในเอกสาร Microsoft Word 2010

คุณกำลังพยายามสแกนและแทรกรูปภาพใน Microsoft Word รุ่นอื่นใช่หรือไม่

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนและแทรกรูปภาพใน Microsoft Word รุ่นอื่น คลิกการเชื่อมโยงที่ตรงกับรุ่น Word ของคุณ:

http://support.microsoft.com/kb/2655059//th
http://support.microsoft.com/kb/827100/ (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)


การแก้ไข
เมื่อต้องแทรกรูปภาพที่สแกนแล้วในเอกสาร Word 2010 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ของคุณเพื่อสแกนและบันทึกรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่บันทึกไว้
  3. เปิด Word 2010
  4. คลิก แทรก แล้วเลือก รูปภาพ


  5. ในกล่อง แทรกรูปภาพ เรียกดูโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพที่บันทึกไว้
  6. เลือกรูปภาพแล้วคลิก แทรก


ข้อมูลอ้างอิง
หากข้อมูลในบทความฐานความรู้นี้ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหา ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
รูปภาพแทรกการสแกนของ WD2010 Word2010
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.