ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รุ่นทดสอบของ 2007 Global Time Zone Update สำหรับ Windows พร้อมใช้งานแล้ว

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ข้อมูลสำคัญ รุ่นทดสอบที่บทความนี้อธิบายหมดอายุแล้ว ในการเตรียมการสำหรับรุ่นสมบูรณ์ของ 2007 Time Zone Update ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอนการติดตั้งรุ่นทดสอบออกจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่วางจำหน่ายของ 2007 Time Zone Update โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
931836 การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
บทความนี้อธิบายถึงรุ่นทดสอบของการปรับปรุง รุ่นทดสอบนี้มีไว้เพื่อการทดสอบเท่านั้น อย่าติดตั้งการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบการผลิต หากคุณติดตั้งการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบการผลิต การนัดหมายและเหตุการณ์อื่นๆ บนปฏิทินที่มีการกำหนดเวลาไว้ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 อาจแสดงเวลาที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ นาฬิกาบนคอมพิวเตอร์จะไม่ปรับเป็นการตั้งค่าเวลามาตรฐานของวันที่ 27 ตุลาคม 2549 โดยอัตโนมัติ โดยนาฬิกาจะปรับเวลาให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 โดยอัตโนมัติแทน ลักษณะการทำงานดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีการใช้การปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ที่เกิดขึ้นในปี 2550 กับการตั้งค่าเวลาในปี 2549

หากการปรับปรุงนี้ไม่ได้เอาออกจากคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมการทดสอบภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2549 นาฬิกาจะมีการปรับอย่างไม่ถูกต้อง
บทนำ
รุ่นทดสอบของการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับปี 2550 พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 และ Microsoft Windows XP ในฤดูใบไม้ผลิปี 2550 วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลในสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกฎหมายนโยบายพลังงาน (Energy Policy Act) ฉบับปี 2548 โดยวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้:
  • การปรับเวลาตามฤดูกาลจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม เวลา 2:00 น. ดังนั้น การปรับเวลาตามฤดูกาลในปี 2550 จะเริ่มเร็วกว่าการปรับเวลาตามฤดูกาลของปี 2549 สามสัปดาห์
  • การปรับเวลาตามฤดูกาลจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน เวลา 2:00 น. ดังนั้น การปรับเวลาตามฤดูกาลจะสิ้นสุดลงช้ากว่าปีก่อนหนึ่งสัปดาห์
รุ่นทดสอบของการปรับปรุงโซนเวลาสากลที่ Microsoft จะออกพร้อมให้ใช้งานแล้ว การปรับปรุงนี้มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดใหม่สำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ การปรับปรุงยังมี:
  • การเปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลและการตั้งค่าโซนเวลาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี 2550
  • การเปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาล และการตั้งค่าโซนเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในส่วน "นำไปใช้กับ" ออกจำหน่ายในครั้งแรก ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ออกมาก่อนหน้านี้ในแต่ละการปรับปรุง ซึ่งได้มีการจัดทำบทความไว้ในของ Microsoft Knowledge Base
เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ การปรับปรุงจะแก้ไขการตั้งค่าโซนเวลาในรีจิสทรี และลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Windows เมื่อต้องการดูรายการของการตั้งค่ารีจิสทรีเหล่านี้ ให้ดูที่ส่วน "การปรับเวลาตามฤดูกาลและการตั้งค่าโซนเวลา" ที่จะกล่าวถึงต่อไปในบทความนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Service pack

การปรับปรุงนี้มีการรวมอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลการปรับปรุงของ Microsoft Windows Server 2003

ข้อมูลสำคัญ รุ่นทดสอบที่อธิบายในบทความนี้หมดอายุแล้ว ในการเตรียมการสำหรับรุ่นสมบูรณ์ของ 2007 Time Zone Update ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอนการติดตั้งรุ่นทดสอบออกจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่วางจำหน่ายของ 2007 Time Zone Update โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
931836 การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
การปรับปรุงที่มีการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมให้บริการแล้ว แต่มีไว้สำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบเท่านั้น รุ่นสมบูรณ์ของการปรับปรุงนี้จะออกในปลายปี 2549

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
  • 913670 การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเอาการปรับปรุง 912475 สำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลปี 2549 ของออสเตรเลียออก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  • 918093 การปรับปรุงโซนเวลาใหม่สำหรับประเทศศรีลังกา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  • 921028 โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับโซนเวลาไคโร (GMT+02:00) ในปี 2549 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe57,34411-ก.ย.-254912:17x86SP1SP1QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe78,33611-ก.ย.-254915:15x86SP1SP1QFE
Wtzchange.exe57,34411-ก.ย.-254915:15x64SP1WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe126,97611-ก.ย.-254915:12x86SP1SP1QFE
Wtzchange.exe57,34411-ก.ย.-254915:12IA-64SP1WOW

ข้อมูลการปรับปรุงของ Microsoft Windows XP

ข้อมูลสำคัญ รุ่นทดสอบที่อธิบายในบทความนี้หมดอายุแล้ว ในการเตรียมการสำหรับรุ่นสมบูรณ์ของ 2007 Time Zone Update ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอนการติดตั้งรุ่นทดสอบออกจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นที่ออกจำหน่ายของ 2007 Time Zone Update โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
931836 การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
การปรับปรุงที่มีการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมให้บริการแล้ว แต่มีไว้สำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบเท่านั้น รุ่นสมบูรณ์ของการปรับปรุงนี้จะออกในปลายปี 2549

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้:

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
  • 913670 การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเอาการปรับปรุง 912475 สำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลปี 2549 ของออสเตรเลียออก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  • 918093 การปรับปรุงโซนเวลาใหม่สำหรับประเทศศรีลังกา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  • 921028 โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับโซนเวลาไคโร (GMT+02:00) ในปี 2549 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe56,32006-ก.ย.-254909:28x86SP2SP2QFE

การปรับเวลาตามฤดูกาลและการตั้งค่าโซนเวลา

สำหรับรายการของการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุง 2007 Time Zone สำหรับ Windows โปรดดูที่บทความหมายเลข 931836 ใน Knowledge Base
931836 การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการปรับเวลาตามฤดูกาลในปี 2550 รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft และการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
w2k3