คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Windows SharePoint Services: 9 มกราคม 2550

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows SharePoint Services บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับการปรับปรุงและวิธีการตรวจสอบการปรับปรุงที่ติดตั้งอยู่ นอกจากนี้ บทความยังมีรายการปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข และรายการปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากติดตั้งการปรับปรุงนี้
บทนำ
Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows SharePoint Services การปรับปรุงดังกล่าวประกอบด้วยข้อกำหนดโซนเวลาที่ปรับปรุงแล้วสำหรับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงนี้ยังมีการแก้ไขอื่นๆ ด้วย

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลในปี 2550 หลังจากมีการใช้การปรับปรุงนี้แล้ว Microsoft ขอแนะนำให้คุณติดตั้งการปรับปรุงรองเพื่อตั้งค่าเขตข้อมูล วันที่และเวลา บางส่วนที่อาจได้รับผลจากจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดการในการปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้และการดาวน์โหลดการปรับปรุง โปรดดูที่บทความต่อไปนี้ใน Knowledge Base:

933738 มีการปรับปรุงที่ใช้จัดการกับปัญหาของรายการที่ใช้เขตข้อมูล 'วันที่และเวลา' ถูกหักออกหนึ่งชั่วโมงใน Windows SharePoint Services (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการปรับปรุง

รายการปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้
900929 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 15 พฤศจิกายน 2548 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
912345 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 15 ธันวาคม 2548 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
913402 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 7 กุมภาพันธ์ 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
915746 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 21 มีนาคม 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
916156 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 28 มีนาคม 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
917297 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 14 เมษายน 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
918421 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 23 พฤษภาคม 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
918743 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 1 มิถุนายน 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
923499 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 31 กรกฎาคม 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
923853 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 14 สิงหาคม 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
923854 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 14 สิงหาคม 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
925839 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 25 กันยายน 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
927878 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services post-Service Pack 2: 9 พฤศจิกายน 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ปัญหาที่ทราบ

หลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องตั้งค่า Microsoft Internet Information Services (IIS) ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
  2. ที่พร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ iisreset แล้วกด ENTER
  3. หลังจากตั้งค่าใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ exit ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับและติดตั้งการปรับปรุง

การปรับปรุงนี้มีอยู่ที่ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้ และขอรับคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

วิธีการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงไว้หรือไม่

การปรับปรุงนี้มีแฟ้มรุ่นที่มีการระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.SharePoint.Dsp.SoapPT.dll11.0.8010.080,63220-ม.ค.-254923:50
Onetutil.dll11.0.8117.01,411,85619-พ.ย.-254910:34
Owssvr.dll11.0.8117.02,243,34419-พ.ย.-254910:38
Owstimer.exe11.0.8028.026,38426-พ.ค.-254915:18
Sqmsto.dll11.0.8028.02,304,71226-พ.ค.-254915:05
Sqmstoup.dll11.0.8028.02,243,27226-พ.ค.-254915:05
Store.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,167,51724-พ.ค.-254905:45
Storeup.sqlไม่สามารถใช้งานได้1,134,02424-พ.ค.-254905:46
Stsadm.exe11.0.8112.0154,38413-ต.ค.-255006:56
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll11.0.8000.0244,48023-ต.ค.-254800:36
Microsoft.SharePoint.Library.dll11.0.8028.097,08026-พ.ค.-254915:18
Microsoft.SharePoint.dll11.0.8117.01,481,51219-พ.ย.-254910:38
Stssoap.dll11.0.8012.0199,36803-ก.พ.-254916:21
Stswel.dll11.0.8117.01,063,69619-พ.ย.-254910:38
Timezone.xmlไม่สามารถใช้งานได้29,19118-ต.ค.-254904:46
คุณไม่ต้องติดตั้งการปรับปรุงนี้ หากคุณมีแฟ้มรุ่นใหม่กว่าที่ระบุไว้ในตาราง

เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของแฟ้มที่มีการติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายรุ่น ขั้นตอนเหล่านี้อาจต่างไปกับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อดูขั้นตอนทั้งหมด
  1. คลิก เริ่ม และคลิกที่ ค้นหา
  2. ในหน้าต่าง 'ผลลัพธ์การค้นหา' ให้คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด ในบานหน้าต่าง ตัวช่วยค้นหา
  3. ในกล่อง ชื่อแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วน ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม แล้วคลิก ค้นหา
  4. ในรายการของแฟ้ม ให้คลิกขวาที่ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ
  5. บนแท็บ รุ่น ให้ตรวจสอบรุ่นของแฟ้มที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม .msp สำหรับผู้ดูแล

การปรับปรุงนี้มีแฟ้ม Microsoft Windows Installer (.msp file) แบบเต็มแฟ้ม แฟ้ม .msp จัดเป็นแพคเกจในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเอง

แฟ้ม .msp มีการกระจายไว้ในการปรับปรุงนี้
Sts.msp

คุณลักษณะสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะใหม่สำหรับผู้ดูแล

หากคุณปรับปรุงจุดติดตั้งแล้วแคชใหม่และติดตั้ง Windows SharePoint Services ใหม่ คุณสามารถเรียกใช้บรรทัดคำสั่งที่มีคุณสมบัติ REINSTALL=[รายการคุณลักษณะ] คุณสมบัตินี้ระบุว่าคุณต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะของ Windows SharePoint Services ใหม่จากจุดติดตั้งหรือไม่ สำหรับการปรับปรุงนี้ ค่าสำหรับ [รายการคุณลักษณะ] มีลักษณะดังนี้
STSDSPSOAPPTAdapter,STSFrontEnd
windowssharepointservices wss windows sharepoint services office security patch performance reliability update download fix
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 924881 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 01:53:30 - ฉบับแก้ไข: 2.4

Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbqfe kbupdate kbpubtypekc atdownload kbexpertiseinter kbwsspresp3fix kbwinserv2003presp2fix KB924881
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)