ข้อผิดพลาด "การร้องขอหมดเวลา" เมื่อคุณพยายามที่จะอัปโหลดแฟ้มขนาดใหญ่ไปยังไลบรารีเอกสารบนไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925083
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows เพื่อสนับสนุนแฟ้มขนาดใหญ่
 • คุณเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows
 • คุณพยายามอัปโหลดแฟ้มขนาดใหญ่ไปยังไลบรารีเอกสาร
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

การร้องขอหมดเวลา


สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าแฟ้มที่คุณพยายามอัปโหลด เกิน 50 เมกะไบต์ (MB)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เพิ่มขนาดอัปโหลดสูงสุด

เมื่อต้องการเพิ่มขนาดอัปโหลดสูงสุด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิกการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint
 2. คลิกการจัดการแอพลิเคชัน
 3. ภายใต้การจัดการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ SharePointคลิกการตั้งค่าทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 4. บนหน้าการตั้งค่าทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บคลิกเว็บแอพลิเคชันที่คุณต้องการเปลี่ยน
 5. ภายใต้ขนาดการอัพโหลดสูงสุดพิมพ์ขนาดแฟ้มสูงสุดเป็นเมกะไบต์ที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกตกลง คุณสามารถระบุแฟ้มสูงสุดได้ถึง 2,047 เมกะไบต์ที่ปรับขนาด

วิธีที่ 2: เพิ่มการตั้งค่าการเชื่อมต่อหมดเวลา

เมื่อต้องการเพิ่มการตั้งค่าการหมดเวลาการเชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการหมดเวลาเชื่อมต่อ IIS คือ 120 วินาที
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิ กโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 2. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 3. คลิกที่แท็บของเว็บไซต์
 4. ภายใต้การเชื่อมต่อพิมพ์จำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่องการหมดเวลาการเชื่อมต่อและจากนั้น คลิกตกลง

วิธีที่ 3: เพิ่มค่า executionTimeout

 1. เปิดแฟ้ม Web.config ใน Notepad

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS เซิร์ฟเวอร์ Files\Common Files\Microsoft Shared\Web โปรแกรม
 2. เพิ่มค่า executionTimeout ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น แทนค่าดังต่อไปนี้

  รหัสที่มีอยู่
   <location path="upload.aspx">   <system.web>    <httpRuntime maxRequestLength="2097151" />   </system.web>  </location> 
  รหัสแทน
   <location path="upload.aspx">   <system.web>    <httpRuntime executionTimeout="999999" maxRequestLength="2097151" />   </system.web>  </location> 
 3. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กบันทึก
 4. เปิดแฟ้ม Web.config ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บใน Notepad

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\VirtualDirectoryFolder
 5. บรรทัดต่อไปนี้ในแฟ้มเลือกไว้

  บรรทัดที่มีอยู่
  <httpRuntime maxRequestLength="51200" />
  รายการเปลี่ยนทดแทน
  <httpRuntime executionTimeout="999999" maxRequestLength="51200" />
 6. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กบันทึก
 7. ออกจาก Notepad
ข้อมูลเพิ่มเติม
บนคอมพิวเตอร์ Windows Server 2008 ที่มีการติดตั้ง IIS 7.0 เท่านั้น คุณสามารถเพิ่มค่า maxAllowedContentLength เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถอัปโหลดแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 28 เมกะไบต์ ถึงแม้ว่าคุณได้กำหนดค่าในแฟ้มขนาดใหญ่อัปโหลดการตั้งค่าเมื่อคุณกำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services บน Windows Server 2008 จากคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง IIS 7.0 โดยทั่วไปแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ไม่สามารถแสดงหน้า

HTTP 404


เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แก้ไขส่วน<configuration>ในแฟ้ม Web.config สำหรับแอพลิเคชันบนเว็บ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:</configuration>
 1. เปิดแฟ้ม Web.config ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บใน Notepad

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\VirtualDirectoryFolder
 2. เพิ่มมูลค่าของหนังสือ maxAllowedContentLength ในโหนrequestLimits ตัวอย่างเช่น แก้ไขแฟ้มต่อไปนี้เพื่อตั้งค่านี้เป็นขนาดสูงสุด:
  <requestLimits maxallowedcontentlength="52428800"></requestLimits>
  หมายเหตุ ถ้าแฟ้ม Web.config ของคุณไม่มีโหน<requestLimits>คุณต้องเพิ่มรายการไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องในลำดับชั้นของส่วน:

  <configuration>
  <system.webServer>
  <security>
  <requestFiltering>
  <requestLimits maxallowedcontentlength="52428800"></requestLimits>
  </requestFiltering>
  </security>
  </system.webServer>
  </configuration></requestLimits>
หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณตั้งค่า maxAllowedContentLength เล็กน้อยมีขนาดใหญ่กว่าขนาดการอัปโหลดแฟ้มสูงสุดที่คุณได้กำหนดค่าใน SharePoint Valueis themaxAllowedContentLength เท่ากับ หรือน้อยกว่าแฟ้มสูงสุดอัปโหลดขนาดที่ถูกกำหนดค่าใน SharePoint ผู้ใช้จะไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดพวกเขาจะเกินขนาดจำกัดไว้ถ้ามีพยายามอัปโหลดมีขนาดแฟ้มที่ใหญ่กว่าที่ระบุไว้ โดยผู้ดูแล

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows เพื่อสนับสนุนแฟ้มขนาดใหญ่ แวะไปการติดตั้งและการใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Windows SharePoint Services เว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า maxAllowedContentLength ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

942074 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ 7.0 บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต: "HTTP ข้อผิดพลาด 404.13 – CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE"


WSSv3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 925083 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/16/2015 08:59:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB925083 KbMtth
คำติชม