วิธีการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานข้อความคำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติใน 2007 Office โปรแกรม และในโปรแกรม Office 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925757
บทนำ
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธี การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการแสดงข้อความเตือนทุกครั้งที่คุณคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติ ในโปรแกรม Microsoft Office 2007 หรือ ในโปรแกรม Microsoft Office 2010
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ใน 2007 Office และ ใน Office 2010 เมื่อคุณคลิกสร้างการเชื่อมโยงหรือวัตถุที่เชื่อมโยงไปยังแฟ้มปฏิบัติการ คุณได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้:
เปิด"คำสั่ง
เชื่อมโยงหลายมิติอาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเฉพาะเท่านั้นจากแหล่งที่เชื่อถือ คุณต้องการทำต่อไปหรือไม่
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าระดับความปลอดภัยของคุณ

หมายเหตุ เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าระดับความปลอดภัยของคุณ ชี้ไปที่แมโครบนเมนูเครื่องมือและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัย

นอกจากนี้ เมื่อคุณเปิดแฟ้ม Microsoft เอกสารเกี่ยวกับรูป (MDI) หรือรูปแบบ TIFF คุณได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้:
เปิดคำสั่ง
แฟ้มบางแฟ้มอาจประกอบด้วยไวรัส หรือเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มนี้มาจากแหล่งเชื่อถือ คุณต้องการเปิดแฟ้มนี้หรือไม่
คุณได้รับข้อความเตือนนี้แม้ว่าคุณได้ใช้คีย์รีจิสทรีที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ข้อความเตือนนี้มาจากแฟ้ม HLINK.dll เมื่อนำทางการเชื่อมโยง คุณสามารถแบ่งแยก 2007 Office หรือข้อความเตือนเชื่อมโยงหลายมิติของ Office 2010 จากข้อความเตือน HLINK ด้วยการค้นหาเครื่องหมายอัญประกาศล้อมรอบเส้นทางแฟ้มในข้อความเตือน 2007 Office หรือ Office 2010 ข้อความประกอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ข้อความ HLINK ไม่ประกอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ 2007 office และ Office 2010 พยายามที่จะตรวจสอบว่า ชนิดของแฟ้มนั้นปลอดภัย โดยการตรวจสอบนามสกุล ที่ progid, classid และชนิด MIME ของเอกสาร

วิธีการเปิด หรือปิดการใช้งานคำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติแบบส่วนกลาง

ต้องการให้เราเปิดใช้งานคำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับ 2007 Office โปรแกรม และสำหรับ Office 2010 โปรแกรมสำหรับคุณ ไป "ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขอย่างง่าย" ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขอย่างง่าย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มดาวน์โหลด ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้หรือเปิดและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน fix ง่ายไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
เปิดใช้งานคำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติ

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

Fix20189 ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อต้อง การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานคำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติใน 2007 Office โปรแกรม และในโปรแกรม Office 2010 เมื่ออยู่ http:// แบบบันทึกย่อ: / / ที่อยู่ หรือ ftp: / / จะใช้ที่อยู่ คุณต้องสร้างคีย์ย่อยรีจิสทรีใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่องโต้ตอบเปิดพิมพ์regeditและจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ
  • คุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพียงหนึ่งคีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้ คุณไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งสอง
  • ถ้ามีคีย์ย่อยความปลอดภัยอยู่แล้ว ไปยังขั้นตอนที่ 6 โดยตรงหลังจากคุณเลือกคีย์ย่อยความปลอดภัย
 3. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับ 2007 Office:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
  หรือ ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหาตำแหน่งของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับ Office 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
 4. คลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรี ชี้ไปที่สร้างบนเมนูแก้ไขและคลิกที่คีย์
 5. ชนิด รักษาความปลอดภัยแล้ว กด Enter เพื่อตั้งชื่อคีย์
 6. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
 7. ชนิด DisableHyperlinkWarningแล้ว กด Enter เพื่อตั้งชื่อรายการนั้น
 8. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาDisableHyperlinkWarningและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDคลิทศนิยมและพิมพ์ 1 หรือ 0 ภายใต้ข้อมูลค่า

  หมายเหตุ ค่า 0 เปิดใช้งานข้อความคำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติ ค่า 1 ปิดใช้งานข้อความคำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติ
 10. คลิก ตกลง
 11. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

วิธีการเปิด หรือปิดการใช้งานคำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับแต่ละโพรโทคอล

เมื่อต้องการปิดใช้งานการแสดงคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโพรโทคอลเฉพาะ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.0\Common\Security\Trusted Protocols\All Applications
  หมายเหตุ ในคีย์ย่อยนี้ แทน "xx.0" ด้วย 12.0 สำหรับ Outlook 2007 และด้วย 14.0 สำหรับ Outlook 2010
 3. คลิกคีย์ย่อยโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด
 4. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
 5. พิมพ์ชื่อของโพรโทคอลที่คุณต้องการแยกออก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการปิดใช้งานการแสดงคำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับการ "บันทึกย่อ: " โพรโทคอล พิมพ์ หมายเหตุ.

  หมายเหตุ
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณรวมอักขระเครื่องหมายจุดคู่ (:)
 6. กดปุ่ม Enter.
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความแจ้งเตือน

หลังจากที่คุณปิดใช้งานข้อความคำเตือน คุณยังอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนได้จาก Microsoft Windows ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความแจ้งเตือนหลังจากคุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

หมายเหตุ วิธีที่ 1 ใช้เฉพาะ กับ Windows XP และ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ สำหรับ Windows Vista และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ใช้วิธีที่ 2

วิธีที่ 1: ปิดตัวเลือก "ยืนยันเปิดหลังจากดาวน์โหลด" สำหรับชนิดแฟ้มที่คุณพยายามจะเปิด

 1. คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์'
 3. บนแท็บชนิดแฟ้มเลือกนามสกุลของชื่อแฟ้มที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น WMV) ในกล่องชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนและจากนั้น คลิกขั้นสูง
 4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายยืนยันเปิดหลังจากดาวน์โหลดและจากนั้น คลิกตกลง
 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกโฟลเดอร์คลิกปิด

วิธีที่ 2: แก้ไข HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>คีย์ย่อยของรีจิสทรี \EditFlags</CLSID>

ใช้วิธีนี้ถ้าข้อความเตือนที่ส่งผลต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

เมื่อต้องการปิดใช้งานข้อความคำเตือน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags
  ตัวอย่างเช่น ถ้าส่วนขยายชื่อแฟ้ม WMV เลือก HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. คลิEditFlagsและจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อบนเมนูแก้ไข
 4. ชนิด OldEditFlagsแล้ว กด ENTER
 5. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORD value
 6. ชนิด EditFlagsแล้ว กด ENTER
 7. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
 8. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDคลิกเลขฐานสิบหกอยู่ใต้ฐาน
 9. ชนิด 10000แล้ว คลิกตกลง
เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความคำเตือนใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags
 3. คลิEditFlagsและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยนบนเมนูแก้ไข
 4. ชนิด 0แล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ แม้หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะได้รับข้อความเตือนถ้าคุณเปิดแฟ้มใน Office 2010 ภายใต้มุมมองที่ได้รับการป้องกัน

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณได้เสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา คุณสามารถโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
แก้ไขปัญหา PPT2007 PowerPoint2007 XL2007 Excel2007 WD2007 Word2007 Office2007 OFF2007 Office 2007 ACC2007 Access2007 PUB2007 Publisher2007 SPD2007 SharePointDesigner2007 OL2007 Outlook2007 fixit

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 925757 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/15/2016 03:52:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB925757 KbMtth
คำติชม