การแก้ไข: กล่องทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน iframe วัตถุอาจไม่ปรากฏในตำแหน่งที่ถูกต้องใน Internet Explorer 6

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926047
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืน และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
อาการ
ที่ ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ กรอบเข้า iframe วัตถุอาจไม่ปรากฏในตำแหน่งที่ถูกต้องใน Microsoft Internet Explorer 6
สาเหตุ
ในบางกรณี ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ window.screenTop มีคำนวณค่าของคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ในกรณีอื่น ถ้า iframe วัตถุมีลักษณะตำแหน่งสัมพันธ์ ออฟเซตของเครื่อง iframe วัตถุที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีใช้ในการคำนวณตำแหน่งของ ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ กล่อง
การแก้ไข

Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมี Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ความต้องการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 920681

ข้อมูลรีจิสทรี

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจต้องการให้ติดตั้งระบบปฏิบัติใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีในความเสี่ยงของคุณเอง

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเพิ่ม และการตั้งค่าคอนฟิกค่ารีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. บนเครื่อง แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
 4. ชนิด FEATURE_SKIP_ROW_IN_OFFSET_HEIGHT_CALCULATION_KB920681แล้ว กด ENTER

  โปรดสังเกตว่า ชื่อคีย์รีจิสทรีไม่ตรงกับหมายเลขบทความปัจจุบัน เวอร์ชันเดิมของโปรแกรมแก้ไขนี้มีการนำออกใช้ในการแก้ไขด่วน 920681 การแก้ไขอัตโนมัติถูกแก้ไขแล้วในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ และบทความต้นฉบับถูกเอาออก
 5. บนเครื่อง แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 6. ชนิด iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวา iexplore.exeแล้ว คลิก การปรับเปลี่ยน.
 8. ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 9. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 10. เริ่ม Internet Explorer ใหม่
แฟ้มข้อมูล
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

Windows XP กับเซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2), x รุ่นที่ใช้ 86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll6.0.2900.30093,060,73605-ต.ค.-200612:30x 86

เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็ค

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Windows Server 2003 ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ต่อไปนี้:
931306 การแก้ไข: กล่องทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน iframe วัตถุอาจไม่ปรากฏในตำแหน่งที่ถูกต้องใน Internet Explorer 6
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Microsoft Internet Explorer 6 ก่อนแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 เซอร์วิสแพ็ค 2
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดปัญหา

 1. เพิ่มตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความ จากนั้น ให้บันทึกแฟ้มเป็น Top.htm
  <HTML><BODY><DIV style="POSITION: relative;">  	<IFRAME src="TabFrame2.htm"></IFRAME></DIV></BODY></HTML>
 2. เพิ่มตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความ จากนั้น ให้บันทึกแฟ้มเป็น Tabframe2.htm
  <HTML><BODY><FORM><INPUT name=txtDisplayName></FORM></BODY></HTML>
 3. บันทึกการ Top.htm และ Tabframe2.htm ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
 4. Top.htm เปิด ชนิด hello ในกล่องข้อความ แล้วกด ENTER
 5. ชนิด h ในกล่องข้อความ
ในกล่องทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติไม่ปรากฏในตำแหน่งที่ถูกต้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926047 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 01:54:56 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB926047 KbMtth
คำติชม