ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

แฟ้มชั่วคราวของ windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:92635
2.X 3.00 3.00a 3.10 3.11
Windows
kbusage
สรุป
บทความนี้กล่าวถึงแฟ้มชั่วคราวของ Windows และถูกจัดไว้ในส่วนที่สองต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนดของแฟ้มชั่วคราวของ Windows
 • สิ่งที่ต้องการทำงานกับแฟ้มชั่วคราว
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของแฟ้มชั่วคราวของ Windows

แฟ้มชั่วคราว Windows ถูกสร้างภายใต้สถานการณ์การสามแบบต่อไปนี้:

 1. โปรแกรมประยุกต์เดสก์ท็อปของ windows เช่นการเขียน และโปรแกรมหลายเอกสารส่วนติดต่อ (MDI) ประยุกต์ เช่น Excel สร้างแฟ้มชั่วคราวเพื่อจัดการการแก้ไขผู้ใช้ที่จำเป็น

  เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์ที่เดสก์ท็อปที่ไม่สามารถมีหลายเอกสารที่เปิดในเวลาเดียวกัน คุณต้องสร้างแฟ้มชั่วคราวที่ช่วยให้คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขใด ๆ ทันที โปรแกรมประยุกต์ mdi สร้างแฟ้มชั่วคราวเท่านั้นเมื่อจำเป็น (สำหรับเกี่ยวข้องแก้ไข), มากกว่าสำหรับทุกแผ่นงาน ที่เปิดอยู่
 2. เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม-DOS ใช้แอพพลิเคชันมาตรฐาน ด้วย Windows/286, Windows/286 สร้างแฟ้มชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น, ~ PIFCHFA.TMP) เพื่อให้คุณสามารถสลับไปยังดิสก์เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้หน่วยความจำ
 3. เมื่อคุณพิมพ์จาก Windows หรือโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่ใช้ Windows ที่ มีตัวจัดคิวงานที่เปิดใช้งาน Windows สร้างแฟ้มชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ windows spools งานพิมพ์ไปยังแฟ้มชั่วคราว และส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมเป็นการดำเนินการพื้นหลัง
หมายเหตุ: Microsoft แนะนำว่า คุณมีเมกะประมาณ 2 ไบต์ (MB) เนื้อที่ดิสก์ที่ว่างที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างแฟ้มชั่วคราว

สิ่งที่ต้องการทำงานกับแฟ้มชั่วคราว

จำนวนแฟ้มอาจปรากฏขึ้นบนฮาร์ดไดรฟ์ในไดเรกทอรีต่าง ๆ ขึ้นต้น ด้วยอักขระ tilde (~) และสิ้นสุด ด้วยนามสกุลเป็น.TMPสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแฟ้มชั่วคราวที่สร้างขึ้น โดย Windows ที่อยู่บนฮาร์ดไดรฟ์เนื่องจากการจบการทำงานไม่สม่ำเสมอจากเซสชันของ Windows

ภายใต้เงื่อนไขปกติ แฟ้มเหล่านี้จะปิด และถูกลบ โดย Windows เมื่อคุณออกจากเซสชันของ Windows อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณออกจาก Windows ด้วยวิธีการที่ไม่สม่ำเสมอ (ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์การเริ่มระบบใหม่หรือปิดในระหว่างรอบเวลาของ Windows ใช้งานอยู่) แฟ้มไม่ได้ปิด หรือถูกลบออก

แฟ้มชั่วคราวที่ควรจะอยู่ในไดเรกทอรีย่อยกำหนดไว้ของตนเอง ถ้าแฟ้มชั่วคราวที่ปรากฏอยู่ในไดเรกทอรีราก คุณอาจจะเป็นคำสั่ง SET TEMP ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:

 1. ใช้ตัวแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Windows Notepad เปิดแฟ้ม AUTOEXEC.BAT และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการรายงาน SET TEMP ที่ถูกต้อง คำสั่งนี้ควรจะเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
  SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP						
 2. หมายเหตุเส้นทางที่คำสั่ง SET TEMP ชี้ไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีไดเรกทอรีเช่นการย่อย ถ้า ไม่ สร้างไดเรกทอรีย่อยให้ตรงกับคำสั่ง SET TEMP
 3. ถ้าคำสั่ง SET TEMP จะชี้ไปยังไดรฟ์ RAM ตรวจสอบให้แน่ใจว่า RAM ไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บแฟ้มชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้น
โดยการตรวจดูว่า มีงบ SET TEMP ที่ถูกต้องและไดเรกทอรีย่อยแยกต่างหากสำหรับแฟ้มชั่วคราว แฟ้มเหล่านี้สามารถลบได้ง่ายออกเป็นประจำ

เมื่อต้องการลบแฟ้มชั่วคราว ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ปิด Windows
 2. จากหน้าจอพร้อมรับคำสั่งของ MS-DOS เปลี่ยนไดเรกทอรี TEMP
 3. ลบแฟ้ม.TMP ใด ๆ ที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows ไม่สามารถทำงานในขณะมีลบแฟ้มเหล่านี้ บางแฟ้ม.TMP เหล่านี้อาจมีแฟ้มที่ใช้ Windows
2.0 2.03 2.10 2.11 3.00 3.00a 3.10

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ