ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista: "Windows ไม่สามารถโหลดข้อมูลที่เข้ากับอุปกรณ์ รหัสข้อผิดพลาด: 0x00000002"

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณใช้คำสั่ง net use เพื่อแมปไดรฟ์เครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ 'ต้นทาง' จากนั้น ให้เรียกใช้โปรแกรมตั้งค่าจากไดร์ฟที่แมปเพื่อติดตั้ง Windows Vista ในสถานการณ์นี้ การติดตั้งอาจไม่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
Windows ไม่สามารถโหลดข้อมูลที่เข้ากับอุปกรณ์
รหัสข้อผิดพลาด: 0x00000002
สาเหตุ
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมตั้งค่าไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ 'ต้นทาง' โปรแกรมตั้งค่าจะต้องเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ดังกล่าวเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
  • ห้ามแมปไดร์ฟโดยตรงไปยังโฟลเดอร์ 'ต้นทาง' ให้ใช้คำสั่ง net use เพื่อแมปไดร์ฟไปยังโฟลเดอร์หลักที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ 'ต้นทาง'
  • เรียกใช้โปรแกรมตั้งค่าโดยใช้เส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) แทนการใช้คำสั่ง net use เพื่อแมปไดร์ฟ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista ให้ไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926450 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 07:38:59 - ฉบับแก้ไข: 2.2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

  • kbnosurvey kbarchive kbsetup kberrmsg kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB926450
คำติชม