Windows Update สแกนการออฟไลน์แฟ้ม Wsusscn2.cab รุ่นใหม่มีพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926464
บทนำ
แฟ้มสแกนแบบออฟไลน์ของ Microsoft Windows Update (WU) รุ่นใหม่ถูกนำออกใช้ แฟ้มออฟไลน์สแกนนี้ใหม่มีพร้อมใช้งานนอกเหนือจากการ WU การสแกนการออฟไลน์แฟ้มที่มีอยู่ Wsusscan.cab แฟ้มการตรวจสอบแบบออฟไลน์ใหม่ Wsusscn2.cab มีรูปแบบใหม่

คุณต้องปรับปรุงโซลูชันการสแกนที่ใช้ในการสแกนการออฟไลน์แฟ้มที่มีอยู่ โดย 2007 มีนาคมเพื่อให้ใช้ไฟล์ CAB ใหม่ วิธีแก้ไขปัญหาของ Microsoft ที่ใช้การสแกนการออฟไลน์แฟ้มที่มีอยู่รวมถึงเครื่องมือสินค้าคงคลังการจัดการของระบบ Microsoft Server สำหรับการปรับ ปรุงของ Microsoft (SMS ITMU), Microsoft บรรทัดหลัก Security Analyzer (MBSA), และ Windows Update Agent (WUA)

รุ่นที่ใหม่ ของ SMS ITMU ของ MBSA และโปรแกรมติดตั้งแบบสแตนด์อโลน WUA ได้นอกจากนี้ถูกนำออกใช้

นอกจากนี้ต้องการปรับปรุงวิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างใช่ของ Microsoft ที่ใช้แฟ้มออฟไลน์สแกน WU ที่มีอยู่สำหรับการตรวจหาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยแบบออฟไลน์

แฟ้มออฟไลน์สแกน WU ในรูปแบบก่อนหน้านี้จะยังคงสามารถปรับปรุงทุกครั้งที่มีปล่อยข่าวการรักษาความปลอดภัยใหม่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับปรุงที่เก่ากว่าจะถูกเอาออกจากแต่ละแฟ้ม Wsusscan.cab รุ่นที่เผยแพร่ในภายหลังเพื่อให้แฟ้มยังภายในขีดจำกัดของขนาด

โดย 2007 มีนาคม การสแกนการออฟไลน์แฟ้มที่มีอยู่ของ WU จะไม่ถูกรักษาไว้ ในขณะนั้น ลูกค้าจะมีการใช้แฟ้ม Wsusscn2.cab ใหม่ ความพยายามที่จะสแกน โดยใช้ Wsusscan.cab จะส่งกลับข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดนี้จะบ่งชี้ว่า WUA จะต้องสามารถปรับรุ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟ้ม Wsusscan.cab ขยายจนกับแต่ละรุ่นการรักษาความปลอดภัยใหม่ ขณะนี้ หมายเลขของแฟ้มที่กำลังเริ่มสูงสุดที่สามารถถูกรวมไว้ในไฟล์ CAB เดียว Microsoft จะทำการปรับรุ่นรูปแบบภายในของไฟล์ CAB เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และวิธีแก้ไขปัญหาที่ใช้แฟ้ม Wsusscan.cab ต้องถูกอัพเดตโดย 2007 มีนาคมเพื่อใช้แฟ้มออฟไลน์สแกนใหม่ ไฟล์ CAB ที่มีอยู่จะดำเนินต่อให้มีการปรับปรุง และเผยแพร่จนถึง 2007 มีนาคม อย่างไรก็ตาม Microsoft จะลดขนาดของไฟล์ CAB ที่มีอยู่ โดยการเอาเนื้อหาบางโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เวอร์ชันใหม่ของซอฟต์แวร์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน รุ่นที่ใหม่เหล่านี้ใช้แฟ้ม Wsusscn2.cab ใหม่
  • ระบบจัดการ Server สินค้าคงคลัง Tool สำหรับการปรับปรุงของ Microsoft (SMS ITMU)
    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  • Windows Update Agent สำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับ Windows 2000 และ Windows Server 2003 (ทั้งหมดสนับสนุนตัวประมวลผล architectures)

ข้อมูลสำหรับลูกค้าเฉพาะ

ถ้าคุณใช้ Windows Update หรือ Windows Server Update Services แต่คุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้แฟ้ม Wsusscan.cab

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง รุ่นหลักถัดไปของ Windows Update จะรวมแฟ้ม CAB ที่ปรับปรุง

ถ้าคุณใช้ SMS ITMU

คุณต้องดาวน์โหลด ITMU SMS รุ่นที่ปรับปรุง รุ่นที่ปรับปรุงนี้มีการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนบริษัทตัวแทนในการปรับปรุง Windows การปรับปรุง คุณต้องปรับใช้ SMS ITMU รุ่นใหม่ก่อนที่จะ 2007 มีนาคม เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่น ITMU SMS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ถ้าคุณใช้คุณลักษณะการสแกนออฟไลน์ MBSA 2.0

คุณต้องดาวน์โหลด MBSA รุ่นที่ปรับปรุงและโปรแกรมติดตั้งแบบสแตนด์อโลนในการปรับปรุงของ Windows รุ่นที่ปรับปรุง คุณต้องปรับรุ่นที่ใหม่ใช้ก่อน 2007 มีนาคม เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่น MBSA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ถ้าคุณใช้คุณลักษณะการตรวจสอบออนไลน์ MBSA 2.0 หรือคุณลักษณะการตรวจสอบออนไลน์ MBSA 1.21

ถ้าคุณใช้ MBSA และคุณใช้เท่านั้นที่สามารถตรวจสอบแบบออนไลน์ของ MBSA คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณใช้การแก้ไขปัญหาใช่ของ Microsoft ที่ใช้แฟ้ม Wsusscan.cab ร่วมกับ API การสาธารณะ WUA ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งแบบสแตนด์อโลนสำหรับ WUA ปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้โซลูชันที่ได้รับการสนับสนุน เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งแบบสแตนด์อโลน WUA ปรับปรุง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:คุณต้องแก้ไขการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะดาวน์โหลดแฟ้มการปรับปรุง wsusscn2.CAB จาก URL ใหม่ต่อไปนี้:มีการเปลี่ยนแปลงไม่ API สาธารณะของบริษัทตัวแทนในการปรับปรุง Windows เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบไฟล์ CAB

คุณต้องปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงก่อน 2007 มีนาคม

If you use non-Microsoft solutions that read the Wsusscan.cab file directly

You must obtain updated solution software that can read and process the new CAB file format.

Microsoft does not publish the schema to this file because the internal format is subject to change. We do not recommend solutions that read the CAB file directly. However, Microsoft has provided information about the format changes to any customer or to any solution provider that has an existing solution.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
927745Detailed information for developers who use the Windows Update offline scan file
For more information, join the WU Offline Scan public forum, or contact Microsoft Product Support Services.

You must deploy these updates by March 2007.

Updates to this article

We will update this article when there is any new information about these releases.
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about these updates and about other Microsoft security updates, visit the following Microsoft Web site:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926464 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/03/2011 20:37:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Update

  • kbresolve atdownload kbinfo kbmt KB926464 KbMtth
คำติชม