ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ภาษาแถบเอเชียตะวันออกหรือภาษาสคริปต์ที่ซับซ้อนอาจไม่พร้อมใช้งานบนแท็บ'ภาษา'ในโปรแกรมติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 หรือโปรแกรม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926706
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 หรืออาจจะไม่พร้อมใช้งานบนโปรแกรม ภาษาแถบเอเชียตะวันออก หรือภาษาสคริปต์ที่ซับซ้อนภาษาแท็บในโปรแกรมติดตั้ง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้มสนับสนุนเอเชียตะวันออกหรือแฟ้มการสนับสนุนของสคริปต์ที่ซับซ้อนจะไม่ได้ติดตั้ง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแฟ้มสนับสนุนเอเชียตะวันออกหรือแฟ้มการสนับสนุนของสคริปต์ที่ซับซ้อนในรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:intl.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกการภาษาแท็บ
 3. ภายใต้การสนับสนุนภาษาเพิ่มเติมคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนภาษาที่คุณต้องการติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ติดตั้งแฟ้มสำหรับสคริปต์ที่ซับซ้อนและภาษาขวาไปซ้าย (รวมถึงไทย)
  • ติดตั้งแฟ้มสำหรับภาษาเอเชียตะวันออก
 4. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดข้อความ

  ข้อความที่ 1
  คุณเลือกที่จะติดตั้งแฟ้มภาษาอาหรับ อาร์เมเนีย จอร์เจีย ฮิบรู Indic ไทย และการเวียดนาม ซึ่งจะต้องเมกะไบต์ 10 หรือพื้นที่ว่างเพิ่มเติม แฟ้มจะถูกติดตั้งได้หลังจากที่คุณคลิกตกลงหรือนำไปใช้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการภาษาและภูมิภาค
  ข้อความ 2
  คุณเลือกที่จะติดตั้งแฟ้มภาษาจีน ญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ซึ่งจะต้องเมกะไบต์ 230 หรือพื้นที่ว่างเพิ่มเติม แฟ้มจะถูกติดตั้งได้หลังจากที่คุณคลิกตกลงหรือนำไปใช้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการภาษาและภูมิภาค
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการภูมิภาค และตัวเลือกภาษากล่องโต้ตอบ
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 infopath2007 infopath2k7 infopath12 inf2007 inf2k7 inf12 onenote2007 onenote2k7 onenote12 on2007 on2k7 on12 outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 publisher2007 publisher2k7 publisher12 pub2007 pub2k7 pub12 visio2007 visio2k7 visio12 vso2007 vso2k7 vso12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ