วิธีการติดตั้ง service pack และโปรแกรมแก้ไขด่วนบนอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่มีการกำหนดค่าการใช้ฐานข้อมูลเรอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926824
คำแนะนำ
บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณสามารถทำตามการติดตั้ง service pack และโปรแกรมแก้ไขด่วนบนอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • อินสแตนซ์ของ SQL Server มีอย่าง น้อยหนึ่งฐานข้อมูลที่มีการกำหนดค่าการใช้ฐานข้อมูลเรอร์
 • อินสแตนซ์ของ SQL Server จะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์บุสำหรับเรอร์เซสชันฐานข้อมูล
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรักษาป้องกันความปลอดภัยข้อมูลพิเศษ

ไม่มี SQL Server เมื่อต้องจะทำหน้าที่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ในฐานข้อมูลเรอร์เซสชันเมื่อคุณใช้เซอร์วิสแพ็คหรือโปรแกรมแก้ไขด่วน ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะทำ SQL Server บทบาทหลักหรือบทบาทมิเรอร์ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ คุณปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์คู่ค้าเมื่อกำลังเรียกใช้ในการเข้าถึงข้อมูลมิเรอร์ และจากนั้น ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์บุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณติดตั้ง service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมเรอร์ คุณต้องกำหนดบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่มี ฐานข้อมูลมากมายเรอร์เซสชัน คุณต้องกำหนดบทบาทเป็นไปได้ทั้งหมดที่ไม่สามารถนำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับฐานข้อมูลใด ๆ เรอร์เซสชันการมิเรอร์ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นบทบาทมิเรอร์ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่เท่ากับบุเซิร์ฟเวอร์สำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดที่เรอร์เซสชัน ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นบทบาทบุ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ถ้าเซิร์ฟเวอร์บุเรอร์เซสชันฐานข้อมูล ปิดใช้งานการเข้าแทนที่โดยอัตโนมัติระหว่างกระบวนการปรับปรุง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เอาออกเซิร์ฟเวอร์บุจากเรอร์เซสชันฐานข้อมูล ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีเซิร์ฟเวอร์คู่ค้าของฐานอื่น ๆ ที่เรอร์เซสชัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดใช้งานการเข้าแทนที่โดยอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์บุ:
  1. หยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL
  2. ใช้แบบ เปลี่ยนปลายทาง Transact SQL คำสั่งเพื่อปิดใช้งานฐานข้อมูลปลายทางเรอร์
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN):
 2. ถ้ามีกำหนดระดับความปลอดภัยของฐานข้อมูลเรอร์เซสชันการปิด (แบบอะซิงโครนัสโหมด), เปลี่ยนระดับความปลอดภัยให้เต็มที่ (โหมดแบบซิงโครนัส) ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการ failovers ด้วยตนเองในขั้นตอนต่าง ๆ ในภายหลัง

  หมายเหตุ หลังจากที่คุณสามารถเปลี่ยนระดับความปลอดภัยให้เต็ม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะยังคงได้ในฐานข้อมูลหลักถ้าฐานข้อมูลเรอร์เซสชันถูกหยุดชั่วคราว
 3. รอสักครู่สำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดที่เรอร์เซสชันจะอยู่ในโหมดแบบซิงโครนัส

  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นของ SQL Server 2005 ก่อนหน้า service pack 2 คุณต้องดำเนินการล้มเหลวด้วยตนเองเพื่อมิเรอร์ได้ก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป เซิร์ฟเวอร์มิเรอร์สมมติบทบาทหลัก
 4. หยุดชั่วคราวเรอร์เซสชันที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ขั้นตอนนี้ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลหลัก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
 5. ทำสำเนาสำรองฐานข้อมูลเต็มรูปแบบบนฐานข้อมูลหลัก และ แล้ว รันการ DBCC CHECKDB คำสั่งบนฐานข้อมูลหลัก ขั้นตอนแนะนำ แต่ไม่จำเป็น
 6. การติดตั้ง service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ โปรดจำไว้ว่า คุณอาจมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หลายตัวณจุดนี้
 7. ต่อเรอร์เซสชันฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการฐานข้อมูลเซสชันเรอร์ แวะไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
 8. ดำเนินการล้มเหลวด้วยตนเองไปยังเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์มิเรอร์สมมติบทบาทหลัก

  หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการล้มเหลวไปยังเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ใน SQL Server 2005 ด้วยตนเอง ดูหัวข้อ "ด้วยตนเองล้มเหลวผ่านเพื่อเป็นฐานรองข้อมูล" ใน SQL Server 2005 หนังสือออนไลน์
 9. เรียกใช้การ DBCC CHECKDB คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์หลัก (ขั้นตอนนี้จะไม่จำเป็น แต่แนะนำ)
 10. หยุดชั่วคราวเรอร์เซสชันฐานข้อมูล
 11. การติดตั้ง service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ใหม่

  หมายเหตุ เซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ใหม่จะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์หลักเดิม โปรดจำไว้ว่า คุณอาจมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หลายตัวณจุดนี้
 12. ต่อเรอร์เซสชันฐานข้อมูล
 13. ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงระดับความปลอดภัยในขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงระดับความปลอดภัยกลับไป OFF
 14. ถ้าเซิร์ฟเวอร์บุเรอร์เซสชันฐานข้อมูล เลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในขั้นตอนที่ 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ เมื่อคุณเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในขั้นตอนที่ 1 คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์บุกลับเข้าไปในเรอร์เซสชันฐานข้อมูล
เรอร์ฐานข้อมูล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926824 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/18/2013 23:33:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Developer, SQL Server 2012 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems

 • kbexpertiseadvanced kbhowto kbsql2005engine kbinfo kbmt KB926824 KbMtth
คำติชม