Internet Explorer 6 อาจปิดโดยไม่คาดคิด และการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นในแฟ้ม Mshtml.dll เมื่อคุณปิดหน้าต่างแบบผุดขึ้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926840
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้ Microsoft Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นในแฟ้ม Mshtml.dll Internet Explorer อาจปิดโดยไม่คาดคิด ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณปิดหน้าต่างแบบผุดขึ้น

ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
 • การปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในการรักษาความปลอดภัย 918899 (MS06-042)
 • ฮอตฟิกซ์ของ Internet Explorer ที่นำออกใช้หลังจากที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 918899
ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในการปรับปรุง 923996 หรือหลังจากที่คุณติดตั้ง แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในการรักษาความปลอดภัยอัพเด 922760 (MS06-067) ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นหากคุณไม่ได้ติดตั้งฮอตฟิกซ์ของ Internet Explorer ใด ๆ
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  897225วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในการปรับปรุงและการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer

  หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 928090 (MS07-016) ก่อน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  928090MS07-016: Cumulative security update for Internet Explorer
 2. After you install the fix, you must add the
  FEATURE_ADJUST_POPUP_UNLOAD_BEHAVIOR_KB926840
  registry key in the registry. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   Explorer\Main\FeatureControl HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  4. ประเภท:FEATURE_ADJUST_POPUP_UNLOAD_BEHAVIOR_KB926840แล้ว กด ENTER
  5. คลิกขวาFEATURE_ADJUST_POPUP_UNLOAD_BEHAVIOR_KB926840ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  6. ประเภท:iexplore.exeแล้ว กด ENTER
  7. คลิกสองครั้งiexplore.exeประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
  8. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

Apply this hotfix if you cannot install the current cumulative security update for Internet Explorer.

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

The computer must be running Windows XP SP2 to install this fix.

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

This hotfix is replaced by the hotfix files in security update 928090 and by later cumulative security updates for Internet Explorer.

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mshtml.dll6.0.2900.30383,062,27220-Nov-200613:38x86

ข้อมูลคีย์รีจิสทรี

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องการเพิ่มลงใน
FEATURE_ADJUST_POPUP_UNLOAD_BEHAVIOR_KB926840
registry key that is described in step 2 of the "Cumulative security update information" section.

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
For more information about security update MS06-042, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
918899MS06-042: Cumulative security update for Internet Explorer
For more information about hotfix 923996, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
923996When you visit a Web page that uses a custom pop-up object, Internet Explorer 6 closes unexpectedly
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926840 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 07:48:14 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbmt KB926840 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)