ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเปิดรายงานในรายงานการจัดการในบริการรายงานของ SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดเกิดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน มีข้อ DataReader เปิดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งนี้ซึ่งต้องปิดก่อน "อยู่แล้ว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927290
bug #: 50000413 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
หมายเหตุ
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • ไม่ว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนแทนคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
  • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
  • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
อาการ
เมื่อคุณเปิดรายงานที่ใช้แบบจำลองรายงานหลายตัวในรายงานการจัดการใน Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน มีข้อ DataReader เปิดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งนี้ซึ่งต้องปิดก่อนนั้นอยู่แล้ว
เกิดข้อผิดพลาด 2
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลของรายงาน เซิร์ฟเวอร์รายงานพบข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคอนฟิก ดูล็อกไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์รายงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาด 3
ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน ดูล็อกข้อผิดพลาดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถดำเนินต่อธุรกรรม desc: 3d0000005c ธุรกรรมที่ใช้งานอยู่ในเซสชันนี้ถูกกำหนด หรือยกเลิก โดยอีกช่วงหนึ่ง
นอกจากนี้ คุณพบว่า ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของบริการการรายงานของ SQL Server:
เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถดำเนินต่อธุรกรรม desc: 3 d 00000061 ธุรกรรมที่ใช้งานอยู่ในเซสชันนี้ถูกกำหนด หรือยกเลิก โดยอีกช่วงหนึ่ง
ในครั้งแรกที่คุณเปิดรายงาน รายงานอาจแสดงอย่างถูกต้อง และคุณอาจไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดรายงานในภายหลัง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
สาเหตุ
บริการรายงานของ sql Server 2005 ประมวลผล datasets ทั้งหมดไปพร้อม ๆ กัน datasets การสร้างโมเดลจะ datasets เท่านั้นในบริการรายงานของ SQL Server 2005 ที่ต้องให้ข้อมูลเมตาบางอย่างจากฐานข้อมูลแค็ตตาล็อก อย่างไรก็ตาม บริการรายงานของ SQL Server 2005 เปิดเชื่อมเฉพาะหนึ่งต่อไปยังฐานข้อมูลของแค็ตตาล็อก datasets แบบขนานทั้งหมดไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อเดียวนี้
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2005 Service Pack 1 การติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 32 บิตรุ่น
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dundaswebchart.dll9.0.2201.0752,41625 2006 Oct10:58x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2201.0543,52025 2006 Oct10:59x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2201.0138,01625 2006 Oct10:59x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2201.01,215,26425 2006 Oct10:59x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll9.0.2201.0564,00025 2006 Oct10:59x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.2201.0154,40025 2006 Oct10:59x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.2201.0604,96025 2006 Oct10:59x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.2201.0330,52825 2006 Oct10:59x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.2201.0301,85625 2006 Oct10:59x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.2201.0285,47225 2006 Oct10:59x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.2201.01,669,92025 2006 Oct10:59x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2201.075,55225 2006 Oct10:59x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2201.0908,06425 2006 Oct10:59x86
Msadomdx.dll9.0.2201.0492,32025 2006 Oct10:59x86
Msasxpress.dll9.0.2201.022,30425 2006 Oct10:59x86
Msmdlocal.dll9.0.2201.015,614,24025 2006 Oct10:59x86
Msmgdsrv.dll9.0.2201.05,996,32025 2006 Oct10:59x86
Reportbuilder.applicationไม่สามารถใช้งานได้13,63325 2006 Oct20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,53725 2006 Oct20:44ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe9.0.2201.05,389,08825 2006 Oct10:59x86
Reportbuilderlocalintranet.applicationไม่สามารถใช้งานได้13,68525 2006 Oct20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilderlocalintranet.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้22,41525 2006 Oct20:44ไม่สามารถใช้งานได้
Reportingservices.jsไม่สามารถใช้งานได้21,72621 2006 Aug15:02ไม่สามารถใช้งานได้
Reportingserviceslibrary.dll9.0.2201.01,030,94425 2006 Oct10:59x86
Reportingservicesservice.exe9.0.2201.014,62425 2006 Oct10:59x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.2201.01,325,85625 2006 Oct10:59x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.2201.01,239,84025 2006 Oct10:59x86
Rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้1,117,60125 2006 Oct20:38ไม่สามารถใช้งานได้
sql Server 2005 x 64 ตามรุ่น
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dundaswebchart.dll9.0.2201.0752,41625 2006 Oct00:11x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2201.0543,52025 2006 Oct10:59x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2201.0543,52025 2006 Oct00:12x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2201.0138,01625 2006 Oct10:59x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2201.01,215,26425 2006 Oct10:59x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll9.0.2201.0564,00025 2006 Oct00:12x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.2201.0154,40025 2006 Oct00:12x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.2201.0604,96025 2006 Oct00:12x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.2201.0330,52825 2006 Oct00:12x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.2201.0301,85625 2006 Oct00:12x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.2201.0285,47225 2006 Oct00:12x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.2201.01,669,92025 2006 Oct00:12x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2201.075,55225 2006 Oct10:59x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2201.091,42425 2006 Oct00:12x64
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2201.0875,29625 2006 Oct00:12x86
Msadomdx.dll9.0.2201.0492,32025 2006 Oct10:59x86
Msasxpress.dll9.0.2201.022,30425 2006 Oct10:59x86
Msasxpress.dll9.0.2201.027,42425 2006 Oct00:12x64
Msmdlocal.dll9.0.2201.031,461,15225 2006 Oct00:12x64
Msmgdsrv.dll9.0.2201.09,599,26425 2006 Oct00:12x64
Reportbuilder.applicationไม่สามารถใช้งานได้13,63325 2006 Oct20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,53725 2006 Oct20:44ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilder.exe9.0.2201.05,389,08825 2006 Oct10:59x86
Reportbuilderlocalintranet.applicationไม่สามารถใช้งานได้13,68525 2006 Oct20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Reportbuilderlocalintranet.exe.manifestไม่สามารถใช้งานได้22,41525 2006 Oct20:44ไม่สามารถใช้งานได้
reportingservices.jsไม่สามารถใช้งานได้21,72621 2006 Aug15:02ไม่สามารถใช้งานได้
Reportingserviceslibrary.dll9.0.2201.01,030,94425 2006 Oct00:12x86
Reportingservicesservice.exe9.0.2201.014,62425 2006 Oct00:12x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.2201.01,325,85625 2006 Oct00:12x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.2201.01,239,84025 2006 Oct00:12x86
Rsclientprint.cabไม่สามารถใช้งานได้1,117,60125 2006 Oct20:38ไม่สามารถใช้งานได้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการรายงานของ sql Server 2005 อาจกู้คืนจากปัญหานี้หลังจากหลายนาที อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการเริ่มต้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft และบริการ SQL Server

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง Microsoft SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927290 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 07:58:40 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbtshoot kbfix kbsql2005rs kbhotfixserver kbqfe kbmt KB927290 KbMtth
คำติชม