ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: ไม่มีรันโปรแกรมการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับโปรแกรมประยุกต์ และคีย์รีจิสทรี RunOnceEx ถูกล้างออกเมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Internet Explorer 7

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927357
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสามารถติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 ในคอมพิวเตอร์
  • จาก นั้นคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์อื่นบนคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมติดตั้งสำหรับชุดแอพลิเคชันที่สอง
    RunOnceEx
    รีจิสทรีคีย์ที่ใช้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมตั้งค่าคอนฟิกในครั้งถัดไปที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมตั้งค่าคอนฟิกสำหรับแอพลิเคชันที่สองไม่เรียกใช้เมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้
RunOnceEx
ไม่มีการรีจิสทรีคีย์
สาเหตุ
เมื่อคอมพิวเตอร์มี Internet Explorer 7 ติดตั้ง Iernonce.dll ไม่ดำเนินการ
RunOnceEx
รีจิสตรีคีย์
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ใช้ต้องติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 928090 (MS07-016) ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
928090ms07-016: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อคุณพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เซ็ตอัพไม่มีกล่องโต้ตอบสถานะตัวเลือกของการ
RunOnceEx
รีจิสตรีคีย์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์รีจิสทรี RunOnceEx คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310593คำอธิบายของคีย์รีจิสทรี RunOnceEx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ