การส่งโทรสารอาจไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่มีการเชื่อมต่อสายใน Windows Vista

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
อาการ
เมื่อคุณลองใช้ "โทรสารและการสแกนของ Windows" เพื่อส่งหรือรับโทรสารใน Windows Vista การส่งผ่านอาจไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่มีการเชื่อมต่อสายแล้ว
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • มีสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่กับโมเด็ม
 • โมเด็มมีปัญหาในการทำงาน
 • มีปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาระหว่างคอมพิวเตอร์และโมเด็ม
การหลีกเลี่ยงปัญหา
คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ "ตัวแก้ไขรีจิสทรี" หรือใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องใช้คลาสอื่นที่สนับสนุนการส่งโทรสารอีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก ปุ่มเริ่ม พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วจึงคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในรายการ โปรแกรม
 2. ขยาย โมเด็ม คลิกขวาที่โมเด็มที่คุณใช้ แล้วจึงคลิก คุณสมบัติ
 3. ในแท็บ วินิจฉัย คลิก ตรวจสอบโมเด็ม
 4. ในคอลัมน์ คำสั่ง เลือก AT+FCLASS=? แล้วจึงบันทึกค่าในคอลัมน์ การตอบสนอง

  หมายเหตุ ถ้าคอลัมน์ การตอบสนอง มีค่า 1, 2 หรือ 2.0 แสดงว่าโมเด็มจะสนับสนุนคลาส 1, คลาส 2 และคลาส 2.0 ตามลำดับ
 5. คลิก ปุ่มเริ่ม ให้พิมพ์ regedit ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วจึงคลิก regedit ในรายการ โปรแกรม
 6. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Fax\TAPIDevices
 7. ขยาย TAPIDevices แล้วจึงคลิกหมายเลขอุปกรณ์ของโมเด็ม
 8. คลิก โมเด็ม คลิกขวาที่ แก้ไขคลาสโมเด็ม และคลิก ปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคลาสที่คุณต้องการกำหนด
  • พิมพ์ 1 เพื่อตั้งค่าโมเด็มโทรสารให้ใช้คลาส 1
  • พิมพ์ 2 เพื่อตั้งค่าโมเด็มโทรสารให้ใช้คลาส 2
  • พิมพ์ 20 เพื่อตั้งค่าโมเด็มโทรสารให้ใช้คลาส 2.0
 10. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 11. เริ่มการทำงานของบริการส่งโทรสารใหม่ โดยคลิก ปุ่มเริ่ม พิมพ์ บริการ ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วจึงคลิก บริการ ในรายการ โปรแกรม
  สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ทำต่อไป
 12. ในรายการ บริการ คลิก โทรสาร แล้วจึงคลิก เริ่มใหม่
 13. ให้ลองส่งโทรสาร ถ้าเกิดปัญหาอีก ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 12 และตั้งค่าโมเด็มให้ใช้คลาสอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งโทรสารใน Windows Vista โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ดังต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927526 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:20:34 - ฉบับแก้ไข: 1.6

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB927526
คำติชม