ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: คุณไม่สามารถสร้างเป็นแฟ้ม AVI ที่มีขนาดใหญ่กว่า 512 GB ประมาณ และคุณไม่สามารถเล่นเป็นแฟ้ม AVI ที่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณ 800 กิกะไบต์ โดยใช้ DirectX

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927544
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณไม่สามารถสร้างแฟ้มการเล่นเสียงวิดีโอ Interleaved (AVI) ที่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณ 512 กิกะไบต์ (GB) นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเล่นกลับไปเป็นแฟ้ม AVI ที่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณ 800 กิกะไบต์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการจำกัดการสร้างแฟ้ม AVI ใน Microsoft DirectX ประมาณ 512 กิกะไบต์ และจำกัดการเล่นไฟล์ AVI ใน Microsoft DirectX เป็นประมาณ 800 กิกะไบต์
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการดาวน์โหลด

windows Vista และ Windows Server 2008 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB927544 x86.msu
windows Vista และ Windows Server 2008 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB927544 x64.msu
windows Server 2003 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP KB927544 x
windows Server 2003 สำหรับ x 64-คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ภาษาญี่ปุ่น
<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ JPN.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP-KB927544-v2-x
windows Server 2003 สำหรับคอมพิวเตอร์ใช้ Itanium ภาษาญี่ปุ่น
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB927544-v2-ia64-JPN.exe
windows Server 2003 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsServer2003 KB927544 x
windows Server 2003 สำหรับคอมพิวเตอร์ใช้ x86 ภาษาญี่ปุ่น
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ JPN.exe 86 WindowsServer2003-KB927544-v2-x
windows XP สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsXP KB927544 x
windows XP สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP KB927544 x
windows XP สำหรับ x 64-คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ภาษาญี่ปุ่น
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ JPN.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP-KB927544-v2-x
windows XP สำหรับคอมพิวเตอร์ใช้ x86 ภาษาญี่ปุ่น
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ JPN.exe 86 WindowsXP KB927544 x

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows XP สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Qcap.dll6.5.2600.3024192,51231 2006 Oct13:13x86
Quartz.dll6.5.2600.30241,287,68031 2006 Oct13:13x86
windows Server 2003 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Qcap.dll6.5.3790.4069252,41626 2007 Apr15:04x64
Quartz.dll6.5.3790.40692,190,33626 2007 Apr15:04x64
Wqcap.dll6.5.3790.4069192,51226 2007 Apr15:04x86
Wquartz.dll6.5.3790.40691,274,88026 2007 Apr15:04x86
windows Server 2003 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Qcap.dll6.5.3790.4069192,51226 2007 Apr22:08x86
Quartz.dll6.5.3790.40691,274,88026 2007 Apr22:08x86
windows Vista สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quartz.dll6.6.6001.222741,314,81626 Sep 200803:34x86
windows Vista สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quartz.dll6.6.6001.222741,570,81626 Sep 200804:46x64
windows Vista สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ia64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quartz.dll6.6.6001.222743,864,57626 Sep 200804:40IA-64
windows Server 2008 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quartz.dll6.6.6001.222741,314,81626 Sep 200803:34x86
windows Server 2008 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quartz.dll6.6.6001.222741,570,81626 Sep 200804:46x64
windows Server 2008 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ia64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quartz.dll6.6.6001.222743,864,57626 Sep 200804:40IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การจำกัดการสร้างแฟ้ม AVI ใหม่คือ ประมาณ 11 มากเทรา การจำกัดการเล่นไฟล์ AVI ใหม่คือ ประมาณ 1.7 มากเทรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
mux จำกัด avi

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927544 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 08:04:36 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows Media Encoder 9 Series, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbqfe kbtshoot kbfix kbmt KB927544 KbMtth
คำติชม