ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณไม่สามารถค้นหาไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows เมื่อไซต์ส่วนหัวของโฮสต์ใช้ HTTP และ HTTPS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927919
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บใหม่ใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 แล้ว คุณสร้างคอลเลกชันไซต์ใหม่ โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe ตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
stsadm -o createsite - urlhttp://HostHeaderSiteURL-ownerloginชื่อโดเมน/ผู้ใช้-hhurlhttp://URLOfWebApplication
ในการใหม่เว็บไซต์ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติใน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS), นำเข้าใบรับรอง นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ไซต์ใช้ HTTP และ HTTPS

ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณพยายามที่จะทำการค้นหาบน https://URL:เว็บไซต์ คืนจะไม่มีผลลัพธ์การค้นหา
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้า HTTP และ HTTPS จะใช้สำหรับไซต์ส่วนหัวของโฮสต์ที่เดียวกัน คุณไม่สามารถรวบรวมไซต์เดียวกันที่ใช้เปิดเผยผ่าน HTTP และ HTTPS และจากนั้น ทำการค้นหาการส่งคืนผลลัพธ์ผ่านโพรโทคอลทั้งสอง ถ้าคุณต้องการให้ชุดเก็บรวบรวมไซต์ที่ชื่อโฮสต์จะ searchable ผ่าน HTTP ย้ายเก็บรวบรวมชื่อโฮสต์ในแอพลิเคชันเว็บ HTTP ถ้าคุณต้องการให้ชุดเก็บรวบรวมไซต์ที่ชื่อโฮสต์จะ searchable ผ่านทาง HTTPS ย้ายเก็บรวบรวมไซต์ที่ชื่อโฮสต์ในแอพลิเคชันเว็บ HTTPS
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างแอปพลิเคชันเว็บที่แยกต่างหาก สร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บหนึ่งที่ใช้ HTTP และสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บหนึ่งที่ใช้ HTTPS จากนั้น แมปแอพลิเคชันเว็บที่ใช้ HTTPS ในแอพลิเคชันเว็บที่ใช้ HTTP โดยการใช้ขยายโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ของเว็บ. หลังจากที่คุณสร้างแอปพลิเคชันเว็บแยกจากกัน คุณต้องเชื่อมโยงไซต์คอลเลกชันกับแอปพลิเคชันเว็บใหม่ ในขั้นตอนต่อไปนี้ สมมติว่า คุณได้สร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บที่ใช้ HTTP

เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บใหม่สำหรับไซต์ HTTPS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 3.0 บริการของ SharePoint
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิก3.0 sharepoint จากส่วนกลาง.
 3. บนหน้าการดูแลจากศูนย์กลาง คลิกการจัดการโปรแกรมประยุกต์.
 4. บนหน้าการจัดการโปรแกรมประยุกต์ คลิกสร้าง หรือขยายแอพลิเคชันเว็บแล้ว คลิกขยายการแอพลิเคชันเว็บที่มีอยู่.
 5. ในการขยายเว็บแอพพลิเคชันไปหน้าอื่น IIS เว็บไซต์ พิมพ์443ในการพอร์ตกล่อง
 6. พิมพ์ชื่อที่ใช้ในการโฮสต์สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บใหม่
 7. ภายใต้ใช้ความปลอดภัย Sockets Layer (SSL)คลิกใช่แล้ว คลิกตกลง.
หลังจากที่คุณสร้างแอพลิเคชันเว็บ HTTPS ใหม่ คุณต้องเชื่อมโยงไซต์คอลเลกชันกับแอพลิเคชันเว็บใหม่ จากนั้น เพิ่มข้อมูลส่วนหัวของโฮสต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เปลี่ยนไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  extensions\12\BIN เซิร์ฟเวอร์ \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และจากนั้น กดป้อน:
  stsadm.exe -o createsite - url https://HostHeaderSiteURL-ownerlogin Domain\Username - hhurl https://URLOfWebApplication
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้-พารามิเตอร์ urlURL สำหรับคอลเลกชันของไซต์ที่ใช้ส่วนหัวของโฮสต์ได้ ค่าของการ-พารามิเตอร์ hhurlURL ของเว็บแอพลิเคชันได้
WSSv3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927919 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 08:11:02 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB927919 KbMtth
คำติชม