วิธีการวิเคราะห์รายการแฟ้มบันทึกที่ตัวตรวจสอบทรัพยากร Windows Microsoft (SFC.exe) โปรแกรมสร้างใน Windows Vista

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928228

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการวิเคราะห์ไฟล์บันทึกที่ตัวตรวจสอบทรัพยากร Windows Microsoft (SFC.exe) โปรแกรมสร้างใน Windows Vista
ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวม

คุณสามารถใช้โปรแกรม SFC.exe เพื่อช่วยคุณแก้ไข crashes ที่เกิดขึ้นในส่วนของโหมดผู้ใช้ของ Windows Vista crashes เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับแฟ้มระบบปฏิบัติการหายไป หรือเสียหาย

โปรแกรม SFC.exe ทำการดำเนินการต่อไปนี้:
 • คุณสามารถตรวจสอบว่า แฟ้มระบบ Windows Vista ไม่จัดโครงแบบได้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยัง จะตรวจสอบว่า แฟ้มเหล่านี้ตรงกับคำจำกัดความของระบบปฏิบัติการที่คาดซึ่งแฟ้มว่ามีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • ได้ซ่อมแซมแฟ้มระบบ Windows Vista ไม่จัดโครงแบบ เมื่อเป็นไปได้

วิธีการวิเคราะห์แฟ้มบันทึกที่สร้างโปรแกรม SFC.exe

วิธีการดูแฟ้มบันทึก

โปรแกรม SFC.exe จะบันทึกรายละเอียด ของแต่ละการดำเนินการตรวจสอบ และการดำเนินการซ่อมแต่ละแฟ้ม CBS.log แต่ละรายการโปรแกรม SFC.exe ในแฟ้มนี้ได้[sr]แท็ก แฟ้ม CBS.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\Logs\CBS

หมายเหตุ:บริการ Windows Installer โมดูลที่ยังเขียนไปยังแฟ้มบันทึกนี้ ติด (บริการ Windows Installer โมดูลที่ตั้งลักษณะการทำงานที่ไม่จำเป็น โปรแกรมปรับปรุง และเซอร์วิสแพ็ค)

คุณสามารถค้นหา[sr]แท็กเพื่อช่วยในการค้นหา SFC.exe โปรแกรมรายการ การดำเนินการชนิดนี้ของการค้นหา และการเปลี่ยนเส้นทางของผลลัพธ์ไปยังแฟ้มข้อความ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานเริ่มการทำงานของปุ่มประเภท:cmdในการเริ่มการค้นหากล่อง คลิกขวาcmdในการโปรแกรมรายการ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  %windir%\logs\cbs\cbs.log /c: "[SR]" findstr > sfcdetails.txt
แฟ้ม Sfcdetails.txt รวมรายการที่เข้าสู่ระบบทุกครั้งที่โปรแกรม SFC.exe รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการแปลรายการแฟ้มบันทึก

โปรแกรม SFC.exe ตรวจสอบแฟ้มในกลุ่มของ 100 ดังนั้น จะมีกลุ่มจำนวนของรายการโปรแกรม SFC.exe แต่ละรายการมีรูปแบบต่อไปนี้:
วันที่เวลารายละเอียด entry_type
excerpt ตัวอย่างต่อไปนี้จากแฟ้ม CBS.log แสดงว่า โปรแกรม SFC.exe จึงไม่ระบุปัญหาต่าง ๆ กับแฟ้มระบบ Windows Vista:
<date> <time>, Info  CSI  00000006 [SR] Verifying 100 (0x00000064) components<date> <time>, Info  CSI  00000007 [SR] Beginning Verify and Repair transaction<date> <time>, Info  CSI  00000009 [SR] Verify complete<date> <time>, Info  CSI  0000000a [SR] Verifying 100 (0x00000064) components<date> <time>, Info  CSI  0000000b [SR] Beginning Verify and Repair transaction<date> <time>, Info  CSI  0000000d [SR] Verify complete<date> <time>, Info  CSI  0000000e [SR] Verifying 100 (0x00000064) components<date> <time>, Info  CSI  0000000f [SR] Beginning Verify and Repair transaction<date> <time>, Info  CSI  00000011 [SR] Verify complete<additional entries><additional entries><date> <time>, Info  CSI  00000011 [SR] Verify complete
excerpt ตัวอย่างต่อไปนี้จากแฟ้ม CBS.log แสดงว่า โปรแกรม SFC.exe ได้ระบุปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มระบบของ Windows Vista:
<date> <time>, Info  CSI  00000006 [SR] Verifying 100 (0x00000064) components<additional entries><additional entries><date> <time>, Info  CSI  00000007 [SR] Beginning Verify and Repair transaction<date> <time>, Info  CSI  00000008 [SR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:108{54}]"\??\E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO"\[l:20{10}]"dao360.dll" from store<date> <time>, Info  CSI  0000000a [SR] Verify complete
หมายเหตุ:แม้ว่ารายการแฟ้มบันทึกระบุว่า โปรแกรม SFC.exe ซ่อมแซมแฟ้มที่เปลี่ยน การดำเนินการซ่อมที่แท้จริงไม่เกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบแฟ้ม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อความอื่น ๆ ที่อาจถูกบันทึกไว้ในรายการโปรแกรม SFC.exe แฟ้ม CBS.log หลังจากการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายการ:ตัวอย่าง:คำอธิบาย
ไม่สามารถซ่อมแซมแฟ้มสมาชิกรายละเอียดแฟ้มไม่สามารถซ่อมแซมแฟ้มสมาชิก [l:14{7}]"url.dll" ของ Microsoft-Windows-IE-WinsockAutodialStub เวอร์ชัน = 6.0.5752.0, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), วัฒนธรรมกลาง VersionScope = nonSxS 1, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35 }, neutral ชนิด TypeNรายการนี้บ่งชี้ว่า เนื้อหาของแฟ้มไม่ตรงกับคำจำกัดความของระบบปฏิบัติการสำหรับแฟ้ม ในสถานการณ์เช่นนี้ โปรแกรม SFC.exe ไม่สามารถแก้ไขแฟ้ม
แฟ้มที่ซ่อมรายละเอียดแฟ้มโดยการคัดลอกจากข้อมูลสำรองซ่อมแซมแฟ้ม \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:24{12},l:18{9}]"netnb.inf" โดยการคัดลอกมาจากการสำรองข้อมูลรายการนี้บ่งชี้ว่า มีปัญหากับแฟ้ม โปรแกรม SFC.exe สามารถซ่อมแซมแฟ้มนี้ โดยคัดลอกรุ่นจากการสำรองข้อมูลการจัดเก็บส่วนตัวของระบบ
แฟ้มที่เสียหาย repairing [ml:520 { 260 } l:36 { 18 }] "\สี\C:\Windows\inf"\[l:18{9}]"netnb.inf"จากร้านค้าแฟ้มที่เสียหาย repairing [ml:520 { 260 } l:36 { 18 }] "\สี\C:\Windows\inf"\[l:18{9}]"netnb.inf"จากร้านค้ารายการนี้บ่งชี้ว่า มีปัญหากับแฟ้ม ในโปรแกรม SFC.exe สามารถซ่อมแซมแฟ้มนี้ โดยการคัดลอกรุ่นจากร้านระบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928228 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2011 06:00:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbexpertiseadvanced kbfilesystems kbhowto kbinfo kbmt KB928228 KbMtth
คำติชม