วิธีการกำหนดค่าแบบฟอร์มการส่งผลลัพธ์ของแบบฟอร์มไปยังที่อยู่อีเมหลายในนิพจน์เว็บ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928704
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มในเว็บนิพจน์ของ Microsoft เพื่อส่งผลลัพธ์ของแบบฟอร์มไปยังที่อยู่อีเมลได้หลาย กระบวนการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ต้องการให้มีการติดตั้งส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานเว็บไซต์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนที่คุณตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มการส่งผลลัพธ์ไปยังที่อยู่อีเมลได้หลาย สร้างเพจ HTML ต่อไปนี้:
 • Page1
 • Page2
 • ยืนยัน

วิธีการสร้าง Page1 และ Page2

เมื่อต้องการสร้าง Page1 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นนิพจน์เว็บ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกหน้า.
 3. ในการใหม่งานบานหน้าต่าง คลิกhtmlแล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
 5. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเพ
 6. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดPage1แล้ว คลิกบันทึก.
เมื่อต้องการสร้าง Page2 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 2. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกหน้า พิมพ์Page2ในการแฟ้ม:ชื่อกล่อง และจากนั้น คลิกบันทึก.

วิธีการสร้างเพยืนยัน

เมื่อต้องการสร้างเพยืนยัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกหน้า.
 2. ในการใหม่งานบานหน้าต่าง คลิกhtmlแล้ว คลิกตกลง.
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
 4. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกหน้า พิมพ์ยืนยันในแฟ้มชื่อกล่อง และจากนั้น คลิกบันทึก.

วิธีการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มบน Page1

เมื่อต้องการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มบน Page1 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดแฟ้ม Page1.htm ที่คุณสร้างไว้ในส่วน "วิธีการสร้าง Page1 และ Page2"
 2. ในการกล่องเครื่องมือส่วน ลากฟอร์มเป็นตัวควบคุม Page1
 3. ในการกล่องเครื่องมือส่วน ลากข้อป้อนข้อมูล (ส่ง)ปุ่มการ Page1
 4. ในแบบฟอร์ม คลิกขวาส่งปุ่ม แล้วคลิกคุณสมบัติ ของ ฟอร์ม.
 5. ในการคุณสมบัติ ของ ฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกส่งไป.
 6. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์พาธและชื่อของแฟ้มคุณต้องการส่งผลลัพธ์
 7. ในการที่อยู่อีเมล:กล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ของผู้รับแรก
 8. คลิกตัวเลือก.
 9. ในการการบันทึกผลลัพธ์กล่องโต้ตอบกล่อง ดำเนินการต่อไปนี้:
  1. คลิกการผลลัพธ์ของอีเมลแท็บ
  2. ในการรูปแบบอีเมลกล่อง คลิกรูปแบบอีเมล์ที่คุณต้องการ
  3. ภายใต้ส่วนหัวของข้อความอีเมลในการบรรทัดหัวเรื่องกล่อง บรรทัดหัวเรื่องที่คุณต้องพิมพ์
  4. ในการตอบกลับไปยังบรรทัดกล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ของผู้รับที่คุณต้องการตอบกลับ
  5. คลิกการหน้าการยืนยันแท็บ
  6. ในการURL ของเพจที่ยืนยัน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):กล่อง คลิกเรียกดู.
  7. ในการเว็บไซต์ปัจจุบันกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และจากนั้น คลิกการPage2.htmแฟ้ม ที่คุณสร้างในส่วน "วิธีการที่สร้าง Page1 และ Page2" แล้ว คลิกตกลง.
 10. คลิกตกลง.
 11. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

วิธีการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มบน Page2

เมื่อต้องการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มบน Page2 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดแฟ้ม Page2.htm ที่คุณสร้างไว้ในส่วน "วิธีการสร้าง Page1 และ Page2"
 2. ในการกล่องเครื่องมือส่วน ลากตัวควบคุมฟอร์ม Page2
 3. ในการกล่องเครื่องมือส่วน ลากข้อป้อนข้อมูล (ส่ง)ปุ่มการ Page2
 4. คลิกขวาส่งปุ่มบนแบบฟอร์ม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ ของ ฟอร์ม.
 5. ในการคุณสมบัติ ของ ฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกส่งไป.
 6. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์พาธและชื่อของแฟ้มคุณต้องการส่งผลลัพธ์
 7. ในการที่อยู่อีเมล:กล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ของผู้รับแรก
 8. คลิกตัวเลือก.
 9. ในการการบันทึกผลลัพธ์กล่องโต้ตอบกล่อง ดำเนินการต่อไปนี้:
  1. คลิกการผลลัพธ์ของอีเมลแท็บ
  2. ในการรูปแบบอีเมลกล่อง คลิกรูปแบบอีเมล์ที่คุณต้องการ
  3. ภายใต้ส่วนหัวของข้อความอีเมลพิมพ์บรรทัดหัวเรื่องในนั้นบรรทัดหัวเรื่องกล่อง
  4. ในการตอบกลับไปยังบรรทัดกล่อง ชนิดการตอบสนองกับที่อยู่อีเมล์
  5. คลิกการหน้าการยืนยันแท็บ
  6. ในการURL ของเพจที่ยืนยัน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):กล่อง คลิกเรียกดู.
  7. ในการเว็บไซต์ปัจจุบันกล่องโต้ตอบ ค้นหา และจากนั้น คลิกการConfirm.htmแฟ้ม ที่คุณสร้างในส่วน "วิธีการที่สร้างเพยืนยัน" แล้ว คลิกตกลง.
 10. คลิกตกลง.
 11. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับฟอร์มในเว็บของนิพจน์ ดู Microsoft นิพจน์เว็บวิธีใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ในการวิธีใช้เมนู คลิกนิพจน์ Microsoft วิธีใช้บนเว็บ. ในการค้นหากล่อง ชนิดแบบฟอร์มแล้ว กด ENTER เพื่อดูหัวข้อที่มีการส่งคืน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928704 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/14/2011 16:49:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Expression Web

 • kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB928704 KbMtth
คำติชม