วิธีการสร้างแพคเกจเว็บที่กำหนดเองสำหรับใช้กับเว็บนิพจน์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928713
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างแพคเกจเว็บที่กำหนดเองสำหรับใช้กับเว็บนิพจน์ของ Microsoft
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บแพคเกจคือ ชุดกลุ่มของแฟ้มที่คุณส่งออก หรือนำเข้าสำหรับใช้ในเว็บไซต์ เว็บแพคเกจใช้นามสกุลชื่อแฟ้ม.fwp คุณอาจต้องการสร้างเว็บแพคเกจถ้าคุณต้องการใช้ร่วมกัน หรือนำมาใช้ใหม่ในเว็บเพจ เว็บไซต์ รายการ หรือเป็นโครงสร้างของไลบรารี เมื่อคุณสร้างเว็บแพคเกจ คุณสามารถรวมเว็บไซต์ทั้งหมดในแพคเกจ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถรวมเท่านั้นเฉพาะเว็บเพจที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณสร้างเว็บแพคเกจ คุณสามารถนำเข้า และจัดวางแฟ้ม.fwp ไซต์เว็บตามจำนวนที่คุณต้องการ

เว็บแพคเกจสามารถรวมเว็บเพจ ต้นแบบ เว็บคอมโพเนนต์ ชุดรูปแบบ กราฟิก สไตล์ชี และองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เว็บแพคเกจไม่ประกอบด้วยข้อมูลรายการ ไซต์ย่อย หรือการตั้งค่าความปลอดภัยและการอนุญาต เมื่อมีย้ายเว็บไซต์เป็นเนื้อหาที่ว่างเปล่า รายการข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ต้นฉบับไม่ย้าย ด้วยเว็บเพจที่ในแพคเกจ ตัวอย่างเช่น ไลบรารีเอกสารอาจประกอบด้วยคอลัมน์ที่คุณสร้างเพื่อติดตามสถานะของเอกสาร เมื่อคุณแพ็คเกจไลบรารี แพคเกจที่รวมเอกสาร คอลัมน์ที่กำหนดเอง และการตั้งค่าของคอลัมน์นั้น แพคเกจไม่รวมข้อมูลที่บ่งชี้สถานะของเอกสาร

หมายเหตุ
 • ไม่เพิ่มแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลสากล (UDC) ไปยังเว็บแพคเกจ แฟ้ม UDC คือ ไฟล์ XML ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ _fpdatasources แฟ้ม UDC ประกอบด้วยข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ แฟ้ม UDC สามารถประกอบด้วยรหัสผ่านในข้อความล้วน
 • ไม่แพ็คเกจ Microsoft SharePoint เอกสารหรือรูปภาพห้องที่ประกอบด้วยแฟ้ม เมื่อผู้ใช้รายอื่น ๆ นำเข้าเว็บแพคเกจ แฟ้มเหล่านั้นจะถูกเพิ่มไปยังเว็บไซต์ของตนเอง
เมื่อต้องการสร้างแพคเกจเว็บที่กำหนดเองของคุณเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ต้องการค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้ใน Windows Explorer:
  ไดรฟ์: \Documents และ Settings\User_Name\Application Data\Microsoft\Expression\Web Designer\Packages
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกโฟลเดอร์.
 3. ชื่อโฟลเดอร์ แล้ว เพิ่มการ.temนามสกุลแฟ้มที่ชื่อของโฟลเดอร์

  หมายเหตุ:โฟลเดอร์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยเว็บแพคเกจแฟ้มต้องมีนามสกุลของชื่อแฟ้ม.tem
 4. เริ่มต้นนิพจน์เว็บ
 5. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ส่งออกแล้ว คลิกเว็บแพคเกจส่วนบุคคล.
 6. ในการแฟ้มในเว็บไซต์กล่อง คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้อง การเพิ่มเว็บแพคเกจ แล้ว คลิกadd.
 7. การอ้างอิงที่ระบุ

  หมายเหตุ:การอ้างอิงที่มีแฟ้มเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้แฟ้มที่เลือกในการทำงานอย่างถูกต้อง
  1. ถ้าการการตรวจสอบการอ้างอิงรายการไม่พร้อมใช้งาน คลิกแสดงการอ้างอิง.
  2. ในการการตรวจสอบการอ้างอิงรายการ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
   • เมื่อต้องแสดงแฟ้มทั้งหมดที่อ้างถึง คลิกการตรวจสอบการอ้างอิงทั้งหมด.
   • เมื่อต้องแสดงแฟ้มที่อ้างถึงทั้งหมดยกเว้นเพจที่เชื่อมโยง โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ หรือ แฟ้มภายนอก เช่นภายนอก cascading สไตล์ชี คลิกการตรวจสอบการอ้างอิงทั้งหมด ยกเว้นการเชื่อมโยงหลายมิติ.
   • เมื่อต้องซ่อนแฟ้มที่อ้างถึง คลิกไม่ต้องแสดงอ้างอิง.
 8. คลิกadd. แฟ้มใด ๆ ที่อ้างถึงมีเพิ่มตามการตั้งค่าที่ คุณเลือกในขั้นตอน 7b
 9. คลิกคุณสมบัติจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการTITLE:กล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับเว็บแพคเกจ
  2. ในการคำอธิบาย:กล่อง พิมพ์คำอธิบายของเว็บแพคเกจ
  3. ในการผู้เขียน:กล่อง พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ดูเมื่อพวกเขาดูคุณสมบัติสำหรับเว็บแพคเกจ
  4. ในการบริษัทกล่อง พิมพ์ชื่อของบริษัทของคุณ ถ้าคุณต้องการ

   หมายเหตุ:คุณสมบัติให้ข้อมูลกับผู้ใช้ก่อนที่จะนำเข้าเว็บแพคเกจ คุณต้องเพิ่มข้อมูลนี้ก่อนที่คุณบันทึกแพ็คเกจ
 10. คลิกตกลงสองครั้ง
 11. ในการชื่อแฟ้มกล่อง แก้ไขชื่อเริ่มต้นสำหรับเว็บแพคเกจที่มีชื่อเหมือนกับโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2
 12. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกบันทึก:
  ไดรฟ์: \Documents และ Settings\User_Name\Application Data\Microsoft\Expression\Web Designer\Folder_name.tem
 13. ปิดเว็บนิพจน์
 14. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  ไดรเวอร์: \Documents และ Settings\User_Name\Application Data\Microsoft\Expression\Web Designer\Folder_name.tem
  หมายเหตุ:ในโฟลเดอร์นี้Folder_nameแฟ้ม.fwp คือ แฟ้มแพคเกจของเว็บ
 15. ในโฟลเดอร์นี้ ชี้ไปที่ใหม่ในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกเอกสารข้อความ.
 16. ชื่อแฟ้มFolder_name. inf
 17. เปิดการFolder_nameแฟ้ม.inf ในnotepadแล้ว เพิ่มข้อความต่อไปนี้:
  [inf]
  ชื่อเรื่อง =ข้อความชื่อเรื่อง
  คำอธิบาย =ข้อความคำอธิบาย
 18. บันทึกแฟ้ม และจากนั้น ปิดเอกสาร
เมื่อคุณสร้างเว็บเพจใหม่หรือเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้เว็บแพคเกจใหม่กล่องโต้ตอบจะประกอบด้วยการเลือกรายการใหม่ที่ชื่อแม่แบบของฉันในการเว็บไซต์แท็บ
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแพคเกจเว็บที่กำหนดเองสำหรับใช้กับ Microsoft Office FrontPage 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
833696วิธีการสร้างแพคเกจเว็บที่กำหนดเองสำหรับใช้กับ FrontPage 2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928713 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 08:24:24 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Expression Web

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB928713 KbMtth
คำติชม