ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

แฟ้มบันทึกที่สร้างขึ้นเมื่อคุณอัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928901
บทนำ
บทความนี้แสดงรายการแฟ้มบันทึกทั้งหมดที่สร้างขึ้นเมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows รุ่นก่อนหน้านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สร้างล็อกไฟล์ต่อไปนี้เมื่อการปรับรุ่นไม่สำเร็จ:
 • C:\Windows\Panther\Setupact.log
 • C:\Windows\panther\setuperr.log
 • C:\Windows\inf\setupapi.app.log
 • C:\Windows\inf\setupapi.dev.log
 • C:\Windows\panther\PreGatherPnPList.log
 • C:\Windows\panther\PostApplyPnPList.log
 • C:\Windows\panther\miglog.xml
ล็อกไฟล์ต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อการปรับรุ่นล้มเหลวระหว่างการติดตั้งก่อนที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่เป็นครั้งที่สอง:
 • C:\$Windows.~BT\Sources\panther\setupact.log
 • C:\$Windows.~BT\Sources\panther\miglog.xml
 • C:\Windows\setupapi.log
 • [Windows 10:] C:\Windows\Logs\MoSetup\BlueBox.log
ล็อกไฟล์ต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อการปรับรุ่นล้มเหลวระหว่างการติดตั้งหลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่เป็นครั้งที่สอง:
 • C:\Windows\panther\setupact.log
 • C:\Windows\panther\miglog.xml
 • C:\Windows\inf\setupapi.app.log
 • C:\Windows\inf\setupapi.dev.log
 • C:\Windows\panther\PreGatherPnPList.log
 • C:\Windows\panther\PostApplyPnPList.log
 • C:\Windows\memory.dmp
ล็อกไฟล์ต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อการปรับรุ่นล้มเหลว และจากนั้น คุณคืนค่าเดสก์ท็อป:
 • C:\$Windows.~BT\Sources\panther\setupact.log
 • C:\$Windows.~BT\Sources\panther\miglog.xml
 • C:\$Windows.~BT\sources\panther\setupapi\setupapi.dev.log
 • C:\$Windows.~BT\sources\panther\setupapi\setupapi.app.log
 • C:\Windows\memory.dmp
ล็อกไฟล์ต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้น เมื่อการปรับรุ่นล้มเหลว การย้อนกลับการติดตั้งเริ่มต้น:
 • C:\$Windows.~BT\Sources\Rollback\setupact.log
 • C:\$Windows.~BT\Sources\Rollback\setupact.err

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ