บันทึกย่อประจำรุ่นของ visual Studio 2005 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928957
สรุป
เอกสารนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบ กับการติดตั้งและถอนการติดตั้ง Visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1), และลักษณะการทำงานของ SP1 2005 Studio ที่มองเห็น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทำงานที่รวมอยู่ใน SP1 2005 Studio ที่มองเห็น ดู มีอะไรใหม่ใน SP1 2005 Studio ที่มองเห็น.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในเอกสารนี้:
 • วิธีการขอรับ SP1 2005 Studio ที่มองเห็น
 • แก้ไขใน Service Pack นี้
 • ภาษาและระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน
 • ความต้องการติดตั้ง
 • Visual Studio 2005 SP1 สนับสนุน
 • ปัญหาการติดตั้ง – ทุกแพลทฟอร์ม
 • ปัญหาการติดตั้ง – Windows Vista
 • ปัญหาการติดตั้ง – Windows Server 2003
 • ถอนการติดตั้งการตัดสินค้าจากคลัง
 • ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่ทราบ
 • บันทึกย่อของฮาร์ดแวร์
 • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการขอรับ SP1 2005 Studio ที่มองเห็น

SP1 2005 Studio ที่แสดงผลอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

Visual Studio 2005 ทีมชุด SP1การดาวน์โหลดนี้ติดตั้ง service pack สำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 มาตรฐาน Professional รุ่นของทีม

Visual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server SP1

การดาวน์โหลดนี้ติดตั้ง service pack สำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server

Visual Studio 2005 Express เวอร์ชั่น SP1การดาวน์โหลดนี้ติดตั้ง service pack สำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 Express เวอร์ชั่น

แก้ไขใน Service Pack นี้

รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SP1 2005 Studio ที่มองเห็นได้จาก รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนใน Visual Studio 2005 Service Pack 1.

ภาษาและระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน

ภาษาที่ได้รับการสนับสนุน

SP1 2005 Studio ที่แสดงผลมีการปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์ภาษาทั้งหมดของ Visual Studio 2005:
 • ภาษาจีน (ประยุกต์)
 • จีน (ดั้งเดิม)
 • ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • รัสเซีย
 • ภาษาสเปน

ระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน

 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 SP4 เซิร์ฟเวอร์การขั้นสูง
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP4
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition ที่ (WOW)
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
 • Microsoft Windows XP โฮ Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP การแท็บเล็ตพีซี Edition SP2
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows 2003, SP1 รุ่นมาตรฐาน
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003, Enterprise Edition SP1
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003, Datacenter Edition SP1
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003, Web Edition SP1
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003 มาตรฐาน x 64 Edition SP1 (WOW)
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003 เว็บไซต์องค์กร x 64 Edition SP1 (WOW)
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003, Datacenter x 64 Edition SP1 (WOW)
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003 R2, Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 มาตรฐาน x 64 Edition (WOW)
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003 R2, Enterprise Edition
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003 R2, Edition องค์กร x 64 (WOW)
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003 R2, Datacenter Edition
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2003 R2, Edition Datacenter x 64 (WOW)
 • Microsoft Windows Vista

ความต้องการติดตั้ง

 • สำเนาลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ Visual Studio 2005 ได้รับการสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 • Microsoft Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
 • จำเป็นต้องมี RAM ขนาด 192 MB ขนาด 256 MB หรือมากกว่าจะแนะนำ

Visual Studio 2005 SP1 สนับสนุน

การสนับสนุนอย่างเป็นทางพร้อมใช้งานผ่านทาง การเชื่อมต่อของ Microsoft.
ชุมชนที่ไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานผ่านทางการ ศูนย์ข้อมูลของ MSDN.

ปัญหาการติดตั้ง – ทุกแพลทฟอร์ม

เซอร์วิสแพ็คใช้เวลานานขึ้นกว่าการติดตั้งผลิตภัณฑ์เดิม:

การติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่แสดงผลจะยาวกว่าในการติดตั้งรุ่นต้นฉบับที่วางจำหน่ายได้เนื่องจากการติดตั้ง SP1 มากเช่นเดียว กับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ แต่ มีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือไม่ เวลาการติดตั้งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตั้งและการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์

การติดตั้งจำเป็นต้องมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่มีความสำคัญ:

เนื้อที่ว่างบนดิสก์เท่ากับที่นำมาจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์เดิมอาจจำเป็นต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค ถ้าคุณมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Visual Studio มากกว่าหนึ่งแล้ว คุณจะต้องการเนื้อที่ว่างบนดิสก์สำหรับแต่ละเซอร์วิสแพ็ค คุณสามารถค้นหาการประเมินของเนื้อที่ดิสก์ที่จำเป็นบนหน้าดาวน์โหลดสำหรับ service pack

SP1 2005 Studio ที่แสดงผลพยายามติดตั้งหลายครั้ง:

Service pack จะทำงานหลายครั้งถ้าคุณมีหลายผลิตภัณฑ์ Visual Studio ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ต้องเริ่มการติดตั้งมากกว่าหนึ่งครั้ง

กล่องโต้ตอบเพียงบางส่วนถูกซ่อนอยู่ในระหว่างการติดตั้ง:

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณย้าย การกำหนดค่า... กล่องโต้ตอบออกจากศูนย์กลางของหน้าจอ กล่องโต้ตอบในเวลาต่อมาจะอยู่กึ่งกลางหน้านั้น การกำหนดค่า... กล่องโต้ตอบ ถ้าการ การกำหนดค่า... กล่องโต้ตอบที่อยู่ใกล้กับมุมบนของหน้าจอ มีขนาดใหญ่กว่ากล่องโต้ตอบที่แสดงในภายหลังอาจจะเป็นบางส่วนออกจากหน้าจอ

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 • ปล่อยให้ การกำหนดค่า... กล่องโต้ตอบในกึ่งกลางของหน้าจอ
SP1 2005 Studio ที่แสดงผลจะติดตั้งทันทีหลังจากการคอมไพล์ Visual Studio:
คุณไม่สามารถติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่มองเห็นได้จนกว่าปิดบริการการดีบักเกอร์

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เสร็จสิ้นการคอมไพล์ไปที่กำลังทำงานอยู่ และรอสำหรับบริการการดีบักเกอร์เมื่อต้องปิด ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึงสิบนาที
 • ใช้'ตัวจัดการงาน'เพื่อสิ้นสุดอินสแตนซ์ทั้งหมดของบริการ mspdbsrv.exe

สิ่งพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ทีม:

คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงจาก บทความ KB 919156 ก่อนคุณติดตั้ง Visual Studio 2005 SP1 โปรแกรมปรับปรุงนี้ทำให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่ประมวลผลคำร้องขอของไคลเอนต์ในระหว่างการติดตั้ง SP1

Visual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server SP1 ล้มเหลวในการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน:

Visual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server SP1 ล้มเหลวในการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งเมื่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการแบบกำหนดเองที่ขึ้นอยู่กับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

สถานการณ์สมมติ:
 1. ติดตั้ง Visual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server จากเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
 2. การติดตั้งการปรับปรุงที่จำเป็นจาก บทความ KB 919156.
 3. คัดลอก Visual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server SP1 ในเครื่อง
 4. ปิดการใช้งานเครือข่าย
 5. การติดตั้ง service pack จากเส้นทางภายในเครื่อง ไม่สามารถติดตั้ง service pack
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครือข่ายพร้อมใช้งานก่อนที่จะพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง service pack

ถอนการติดตั้ง Visual Studio 2005 เว็บแอพลิเคชันโครงการจำเป็นต้องใช้:

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่มองเห็นได้ถ้าคุณไม่มี Visual Studio 2005 เว็บแอพลิเคชันโครงการติดตั้ง:
 1. ถอนการติดตั้ง Visual Studio 2005 เว็บแอพลิเคชันโครงการ add-in อัน
 2. ติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่มองเห็น

SQL Server กระชับข้อมูล Edition มือและการใช้งานจริง:

SP1 2005 Studio ที่แสดงผลรวมของอรรถประโยชน์ของเวลาการออกแบบ SQL Server กระชับข้อมูล Edition 3.1 การปรับปรุง เครื่องมือ SQL Server กระชับข้อมูล Edition ต่าง ๆ สำหรับ SP1 2005 Studio ที่แสดงผลรวม UI/กล่อง โต้ตอบ อุปกรณ์ CAB แฟ้ม DataDirectory คุณลักษณะ และการ ClickOnce สนับสนุนสำหรับคอมโพเนนต์พัฒนาอุปกรณ์สมาร์ท คุณต้องดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือดังต่อไปนี้และการใช้งานจริงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ SQL สิ้นสุดเพื่อสิ้นสุด:

การปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อ Visual Basic 2005 ที่บรรทัดคำสั่งคอมไพเลอร์ (Vbc.exe) พร้อมใช้งาน:

SP1 2005 Studio ที่แสดงผลมีการปรับปรุงการใช้ Visual Basic 2005 ออกเวลาคอมไพเลอร์ รวมทั้งการปรับปรุงการตอบสนอง ความเสถียร และประสิทธิภาพการทำงาน โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานจากhttp://support.microsoft.com/kb/924162 แสดงการปรับปรุง pack การบริการสำหรับบรรทัดคำสั่ง Visual Basic 2005 คอมไพเลอร์ (vbc.exe)

หลังจากติดตั้ง SP1 2005 Visual ของ Studio ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะมีการพัฒนาและเครื่องจักรที่ใช้การได้รับ service pack แก้ไขสำหรับคอมไพเลอร์บรรทัดคำสั่งใด ๆ นำไปใช้ต่อไปนี้:
 • คุณกำลังพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย 2.0 ASP.NET ใน Visual Basic 2005
 • คุณกำลังปรับใช้ ASP.NET 2.0 เว็บไซต์ที่เขียนใน Visual Basic 2005
 • คุณกำลังสร้างโครงการ Visual Basic 2005 ภายนอก IDE โดยใช้บรรทัดคำสั่งคอมไพเลอร์

ถอนการติดตั้ง Visual Studio 2005 SP1 Beta ก่อนการติดตั้งรุ่นที่วางจำหน่าย:

ก่อนที่จะติดตั้ง SP1 2005 Visual ของ Studio เวอร์ชั่น คุณต้องเอารุ่น Visual Studio 2005 SP1 Beta นอกจากนี้คุณไม่เอารุ่นทดลองใช้ก่อน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้งบริการ Windows Installer ได้เนื่องจากการให้โปรแกรมสามารถปรับรุ่นอาจหายไป หรือโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นอาจปรับปรุงโปรแกรมรุ่นที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่า โปรแกรมปรับรุ่นที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณมีโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นถูกต้องหรือไม่
เมื่อต้องการถอนการติดตั้งรุ่นเบต้าจาก Windows 2000, Windows XP, Windows XP SP1, rtm, Windows Server 2003:
 1. คลิก รีสตาร์ท.
 2. คลิก 'แผงควบคุม'.
 3. เปิด เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 4. เลือกรุ่นเบต้าการ pack บริการสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งจะถูกนำไปใช้ และคลิก เปลี่ยนแปลง/เอาออก.
เมื่อต้องการถอนการติดตั้งรุ่นเบต้าจาก Windows XP SP2 และ Windows Server 2003 SP1:
 1. คลิก รีสตาร์ท.
 2. คลิก 'แผงควบคุม'.
 3. เปิด เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 4. ตรวจสอบ แสดงโปรแกรมปรับปรุง หากจะไม่ได้ตรวจสอบ
 5. เลือกรุ่นเบต้า pack บริการที่ซ้อนอยู่ภายใต้แต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งจะถูกนำไปใช้ และคลิก การเอาออก.
เมื่อต้องการถอนการติดตั้งรุ่นเบต้าจาก Windows Vista:
 1. คลิก รีสตาร์ท.
 2. คลิก 'แผงควบคุม'.
 3. คลิก โปรแกรม.
 4. คลิก ดูที่การติดตั้งการปรับปรุง ในการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ส่วน
 5. เลือกรุ่นเบต้าการ pack บริการสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งจะถูกนำไปใช้ และคลิก ถอนการติดตั้ง.

ปัญหาการติดตั้ง – Windows Vista

ติดตั้งบน Windows Vista ต้องการสิทธิผู้ดูแล:

ถ้าคุณกำลังติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่มองเห็นได้บน Windows Vista เราขอแนะนำให้ คุณคลิกขวาแฟ้มปฏิบัติการ SP1 และจากนั้น เลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล. อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเรียกใช้แฟ้มปฏิบัติการจากหน้าต่างคอนโซลที่หา

โปรแกรมติดตั้ง ล้มเหลวปรากฏกล่องโต้ตอบ:

การตรวจสอบที่เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมบัญชีผู้ (UAC) ด้วยการติดตั้งทั้งหมด delays ลักษณะที่ปรากฏของการเริ่มต้น โปรแกรมติดตั้ง กล่องโต้ตอบ ได้มีรายงานความล่าช้าของเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมง

Studio 2005 Service Pack 1 ภาพที่ปรับปรุงสำหรับ Windows Vista

เราจะปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ SP1 2005 Studio ที่มองเห็นได้กับปัญหาที่อยู่เฉพาะกับแพลตฟอร์ม Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู Visual Studio บน Windows Vista.

ปัญหาการติดตั้ง – Windows Server 2003

ติดตั้งล้มเหลวในรุ่นของ Windows Server 2003 มีการติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 ไว้:

มีข้อผิดพลาดที่รายงาน
ข้อผิดพลาด 1718 แฟ้ม ชื่อแฟ้ม ถูกปฏิเสธจากนโยบายลายเซ็นดิจิทัล
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำไม่เพียงพอต่อเนื่องกันสำหรับ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เพื่อตรวจสอบว่า แพคเกจ.msi หรือ.msp จัดแพคเกจได้อย่างถูกต้องนาม

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:

ถอนการติดตั้งการตัดสินค้าจากคลัง

ข้อผิดพลาด 33088 จะแสดงขึ้นในขณะที่การถอนการติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่แสดงผล:

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งเป็นรุ่น Visual Studio 2005 ทีมทดสอบ
 2. ติดตั้งตัวควบคุมกระจายการดำเนินการทดสอบหรือคอมโพเนนต์กระจายตัวแทนการดำเนินการทดสอบ
 3. ติดตั้ง service pack ที่สอดคล้องกัน
 4. ถอนการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คที่ล้มเหลวด้วย
  ข้อผิดพลาด 33088: มีปัญหาในการติดตั้งแพคเกจ
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. ถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ โดยใช้ "เพิ่มหรือเอาโปรแกรม"
 2. ถอนการติดตั้ง Visual Studio เซอร์วิสแพ็ค
 3. คอมโพเนนต์ที่ติดตั้งใหม่

ถอนการติดตั้งชุดในทีม Studio Visual 2005 SP1 แบ่ง Visual Basic 2005 การ Express ติดตั้ง:

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 1. ติดตั้ง Visual Studio 2005 ระดับมืออาชีพ
 2. ติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่แสดงผลสำหรับเจ้าหน้าที่ของ Visual Studio
 3. การติดตั้ง Visual Basic 2005 Express
 4. ติดตั้ง SP1 2005 Express พื้นฐานแบบมองเห็น
 5. ถอนการติดตั้ง Visual Studio 2005 ระดับมืออาชีพ
 6. เรียกใช้ Visual Basic Express ล้มเหลว เป็นเช่นนี้ เพราะไม่มีแอสเซมบลีหายไป 2
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. การติดตั้ง Visual Basic 2005 การ Express โดยการเลือกนั้น ซ่อมแซม ตัวเลือก
 2. การติดตั้ง SP1 2005 การ Express Visual Basic โดยการเลือกนั้น ซ่อมแซม ตัวเลือก

ไม่สามารถถอนการติดตั้ง visual เว็บสำหรับนักพัฒนา Express SP1:

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 1. การติดตั้งสำหรับนักพัฒนาเว็บ Visual Express
 2. ติดตั้ง SP1 Express นักพัฒนาเว็บที่มองเห็น
 3. ถอนการติดตั้งสำหรับนักพัฒนาเว็บ Visual Express
 4. การติดตั้งสำหรับนักพัฒนาเว็บ Visual Express
 5. ติดตั้ง SP1 Express นักพัฒนาเว็บที่มองเห็น
 6. ถอนการติดตั้ง SP1 Express นักพัฒนาเว็บที่มองเห็น
 7. จะพบข้อผิดพลาด
เมื่อต้องกลับไปยังสถานะของระบบที่รู้จัก:
 1. ถอนการติดตั้งสำหรับนักพัฒนาเว็บ Visual Express
 2. การติดตั้งสำหรับนักพัฒนาเว็บ Visual Express
 3. ติดตั้ง SP1 Express นักพัฒนาเว็บที่มองเห็น

ถอนการติดตั้ง Visual Studio 2005 ทีมชุด SP1 เอาสัญลักษณ์:

ถอนการติดตั้ง Visual Studio 2005 ทีมชุด SP1 เอาแฟ้มสัญลักษณ์ และสามารถแบ่งการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Visual Studio 2005 ที่เดิม

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 • ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของ Visual Studio 2005 จะแทนแฟ้มหายไปทั้งหมด

ถอนการติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่มองเห็นในสถานการณ์สมมติ--เคียงข้างกันโดยสามารถแบ่งอื่น ๆ เซอร์วิสแพ็ค

เมื่อสองรุ่นของ Visual Studio 2005 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน และจะถูกปรับปรุงโดย มี service pack ถอนการติดตั้ง service pack รุ่นที่อย่างใดอย่างหนึ่งจะแปลงกลับแฟ้มไปยังระดับที่ไม่ใช่ของเซอร์วิสแพ็คสำหรับรุ่นอื่น ๆ

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 • ติดตั้ง service pack ในรุ่นอื่น ๆ

หมายเลขของ Knowledge Base (KB) ที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสแพ็คบางอย่างไม่ถูกต้อง:

หมายเลขกิโลไบต์ที่เกี่ยวข้องกับบางส่วนของเซอร์วิสแพ็คปรากฏอย่างไม่ถูกต้องบนผลิตภัณฑ์เพิ่ม / เอาโปรแกรมหรือการถอนการติดตั้งโปรแกรมในแผงควบคุม วิธีใช้ / ปุ่มรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงการเชื่อมโยงไปยังเฉพาะบทกิโลไบต์ความ ซึ่งอาจประกอบด้วยหมายเลขกิโลไบต์ไม่ถูกต้องใน URL ของ คุณ โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับหมายเลขกิโลไบต์ถูกต้องไป
จำนวนกิโลไบต์ที่แท้จริงถอนการติดตั้งหมายเลข KBภาษาตระกูลผลิตภัณฑ์
926601926601ภาษาอังกฤษVisual Studio 2005 ทีมชุด
926602926602ภาษาญี่ปุ่นVisual Studio 2005 ทีมชุด
926603926603จีน (ดั้งเดิม)Visual Studio 2005 ทีมชุด
926604926603ภาษาจีน (ประยุกต์)Visual Studio 2005 ทีมชุด
926605926603ภาษาเกาหลีVisual Studio 2005 ทีมชุด
926606926603ภาษาเยอรมันVisual Studio 2005 ทีมชุด
926607926607ภาษาฝรั่งเศสVisual Studio 2005 ทีมชุด
926608926608ภาษาอิตาลีVisual Studio 2005 ทีมชุด
926609926608ภาษาสเปนVisual Studio 2005 ทีมชุด
926738922996ภาษาอังกฤษVisual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926739922996ภาษาญี่ปุ่นVisual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926740922996จีน (ดั้งเดิม)Visual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926741922996ภาษาจีน (ประยุกต์)Visual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926742922996ภาษาเกาหลีVisual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926743922996ภาษาเยอรมันVisual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926744922996ภาษาฝรั่งเศสVisual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926745922996ภาษาอิตาลีVisual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926746922996ภาษาสเปนVisual Studio 2005 ทีมมูลฐาน Server
926747918525Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express เวอร์ชั่น
926748926748Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express เวอร์ชั่น
926749918525Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express เวอร์ชั่น
926750922995Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express เวอร์ชั่น
926751926751Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express เวอร์ชั่น
928425926601รัสเซียVisual Studio 2005 ทีมชุด

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่ทราบ

ผู้ใช้ที่ได้รับการพร้อมท์สำหรับสิทธิ์ในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SP1 2005 Studio แสดงผลบน Windows Vista:

ถ้าโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SP1 2005 Studio ที่แสดงผลจะถูกวางจำหน่ายในอนาคต คุณจะได้รับการพร้อมท์สำหรับสิทธิ์ในการติดตั้ง ใน Windows Vista สิทธิทั้งในโหมด UI และโหมดแบบ ถ้าคุณจำเป็นต้องทำการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบน Windows Vista จากนั้นคุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยใช้บัญชีผู้ดูแล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู Studio 2005 Service Pack 1 ภาพที่ปรับปรุงสำหรับ Windows Vista .

ตรวจแก้จุดบกพร่องในการติดตั้ง Windows แบบ 64 บิต:

SP1 2005 Studio ที่แสดงผลประกอบด้วยการแก้ไขบักต่าง ๆ ที่ทำงานเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตในการติดตั้ง Windows แบบ 64 บิต เฉพาะส่วนย่อยของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทำงานเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ 64 บิตในการติดตั้งแบบ 64 บิต เป็นเช่นนี้ เพราะ SP1 2005 Studio ที่แสดงผลไม่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของคอมโพเนนต์การดีบักแบบ 64 บิต

การดีบักโปรแกรมประยุกต์ 64 บิตดั้งเดิม Visual Basic ในการติดตั้ง Windows แบบ 64 บิต:

ในขณะที่การดีบักเป็นโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic ใน SP1 2005 Studio ที่แสดงผลบนคอมพิวเตอร์แบบ 64 บิต คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ให้ดีบักเกอร์พยายามที่ประเมินผล(เป็นชื่อที่ถูกต้องเพียงบางส่วนMyNameตัวอย่าง) ในหน้าต่างการตรวจสอบหรือหน้าต่าง Immediate:
BC 30699"MyName ไม่มีประกาศ หรือโมดูลประกอบด้วยดังกล่าวถูกโหลดในเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่อง "
นี้ใช้เฉพาะกับโปรแกรมประยุกต์ที่คอมไพล์โดยใช้ CPU ใด ๆ หรือ x 64 เป็นชนิดแพลตฟอร์ม มีการปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบ PDB ที่มีการ SP1 2005 Studio ที่มองเห็น สามารถใช้รูปแบบ PDB เหมาะสมที่สุด โดยคอมไพเลอร์ Visual Basic ที่จัดส่งที่ติดตั้ง SP1 2005 Visual Studio เท่านั้น ดำเนินการตรวจแก้จุดบกพร่องในการติดตั้ง Windows แบบ 64 บิตได้ผ่านทางคอมโพเนนต์การตรวจแก้จุดบกพร่องระยะไกล แต่คอมโพเนนต์เหล่านั้นไม่ได้ถูกปรับปรุงเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ PDB เหมาะสมที่สุด

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 • ให้คุณสมบัติทั้งหมดสำหรับชื่อในการดีบักเกอร์ windows ตัวอย่างเช่น: ConsoleApplication1.MyClass.MyName.

ดีบักแบบรีโมท:

ไม่สามารถติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่แสดงผลในระบบที่ไม่ประกอบด้วยการติดตั้งของ Visual Studio 2005 ดังนั้น คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยเฉพาะระยะไกลตรวจแก้จุดบกพร่องคอมโพเนนต์ และที่ไม่มี Visual Studio 2005 ไม่สามารถปรับปรุง ด้วย SP1 2005 Studio ที่มองเห็น

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ใช้การเปลี่ยนแปลง SP1 2005 Studio ที่แสดงผลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่ประกอบด้วยคอมโพเนนต์การตรวจแก้จุดบกพร่องระยะไกล โดยการแทนค่าเหล่านั้นกับองค์ประกอบใน C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\.
 • ใช้ร่วมกัน C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\ ไดเรกทอรีบนเครือข่ายของคุณเพื่อให้คอมพิวเตอร์ระยะไกลสามารถเรียกใช้ msvsmon.exe ได้โดยตรงจากที่ใช้ร่วมกัน
หมายเหตุแก้ไขตรวจแก้จุดบกพร่องใน SP1 2005 Studio ที่มองเห็นไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แบบ 64 บิตได้เนื่องจากไม่มีแฟ้มใน C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\ มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้องการใช้ ดีบักแก้ไขบนระบบระยะไกล ใช้ระบบแบบ 32 บิตเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคอมโพเนนต์การตรวจแก้จุดบกพร่อง

การติดตั้งหลาย Windows แบบฝังตัว CE 6.0 SDKs:

เมื่อคุณติดตั้งหลาย Windows แบบฝังตัว CE 6.0 SDKs ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบปฏิบัติการเดียวกัน แต่คุณจะเห็น SDK เดียวเท่านั้นในตัว Visual Studio 2005 SP1 ท้องถิ่นโครงการช่วยสร้างสร้าง

สถานการณ์สมมติ:
 1. ติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่มองเห็น
 2. ติดตั้ง SDKs WINCE6.0 หลายที่ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการแบบเดียวกัน
 3. สร้างโครงการใหม่ที่ท้องถิ่น และจากนั้น คลิกแพลตฟอร์มเพื่อเลือกแพลตฟอร์ม SDKs SDK เดียวเท่านั้นจะถูกแสดงรายการ

ตัวแก้ไขทรัพยากรที่ได้รับการจัดการ:

ความพยายามที่เพิ่มรูปภาพใหม่ ไอคอน หรือแฟ้มข้อความ หรือแฟ้มที่มีอยู่แล้วที่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์โครงการหรือย่อย จะทำให้เกิด Visual Studio เพื่อแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:
มีความพยายามในการอ่าน หรือเขียนหน่วยความจำที่ได้รับการป้องกัน ส่วนใหญ่จะเป็นการบ่งชี้ว่า หน่วยความจำอื่นเสียหาย
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. ย้าย หรือคัดลอกบิตแมปหรือแฟ้มอื่นไปยังโฟลเดอร์ปลายทางในโครงการ (โดยทั่วไป ทรัพยากร โฟลเดอร์)
 2. ลากแฟ้มจากการใช้ตัวแก้ไขทรัพยากรที่ได้รับการจัดการ

แหล่งมาของไลบรารี Qt รุ่นล่าสุดให้กับข้อผิดพลาดในการคอมไพล์:

การแก้ไขการคอมไพล์เลอร์ VC ++ เกิดบางรหัสต้นแบบที่ไม่ ต้องการคอมไพล์ที่ติดตั้ง SP1 2005 Visual Studio และ เพื่อให้มีข้อผิดพลาด C2244 รหัสที่ไม่ compiles โดยไม่มี SP1 ใช้คลาสที่สืบทอดมาของแม่แบบและชนิดที่ซ้อนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งมาของไลบรารี Qt รุ่นปัจจุบันที่ใช้รหัสของต้นแบบดังกล่าวจะมีผลกระทบ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้

รูปแบบพื้นฐานที่สุดของรหัสมีปัญหาที่มีลักษณะดังนี้:
template <class T>class A{public:  typedef int N_A;};template <class T>class B : public A<T>{public:  typename A<T>::N_A test();};template <class T>typename A<T>::N_A B<T>::test()  /* 1 */{   return 0;}
คลาสแม่ B สืบทอดจากคลาสแม่ก. <T>มีซ้อนกันชนิด N_A, B ที่<T>:: test() ส่งกลับ คอมไพเลอร์ SP1 2005 Studio ที่มองเห็นก่อให้เกิดข้อผิดพลาด C2244 ในบรรทัดถูกทำเครื่องหมาย / * 1 * / ปัญหาคือเพื่อ แนะนำแบบ typedef สำหรับการ<T>:: N_A B<T>และการใช้ typedef ที่ตลอด B<T> มีวิธีแก้ปัญหา รหัสข้างต้นถูกเปลี่ยนเป็น:</T> </T> </T> </T> </T>
template <class T>class A{public:  typedef int N_A;};template <class T>class B : public A<T>{public:  typedef A<T>::N_A N_B; // typedef definition  typename N_B test(); // use of the typedef in the return type};template <class T>typename B<T>::N_B B<T>::test()  // use of the typedef in the return type{   return 0;}

ดูเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic Visual Studio ที่ล้มเหลว:

คลิก ดูเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ในแอพลิเคชัน หน้าคุณสมบัติในโครงการ Visual Basic จะทำให้ Visual Studio การล้มเหลวเมื่อไม่มีแฟ้ม ApplicationEvents.vb

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 • สร้างแฟ้มที่ชื่อ ApplicationEvents.vb โครงการในรากของ Visual Basic และจากนั้น ทำแทรกข้อความต่อไปนี้:
  Namespace My' The follow events are available for MyApplication:'' Startup: Raised when the application starts, before' the startup form is created.' Shutdown: Raised after all application forms are closed.' This event is not raised if the application terminals' abnormally.' UnhandledException: Raised if the application encounters' an unhandled exception.' StartupNextInstance: Raised when launching a single-' instance application and the application is already' active.' NetworkAvailabilityChanged: Raised when the network' connection is connected or disconnected.Partial Friend Class MyApplicationEnd ClassEnd Namespace

ตัวออกแบบของ XML ล้มเหลวเมื่อคุณสมบัติ TargetNamespace ของ XML schema ที่ว่างเปล่า:

เมื่อประกอบด้วย XML schema ที่มี<Include>ที่อ้างอิงแบบแผน XML อื่น ผู้ออกแบบ XML อาจล้มเหลวเมื่อ Namespace (</Include>xmlns) หรือ TargetNamespace (targetNamespace) เป็นค่าที่แตกต่างจาก namespace ที่ถูกอ้างถึงใน schema เกี่ยวข้อง ในอีก เมื่อ schema ที่มีแบบแผนอื่น ๆ จะต้องอ้างอิง namespace เดียวกัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. คลิกขวาแฟ้ม schema ใน Explorer โซลูชัน และจากนั้น เลือกรหัสของมุมมองเมื่อต้องเปิดแบบแผนในการแก้ไข
 2. การตั้งค่า targetNamespace และ xmlns เมื่อต้องการ namespace เดียวกัน

เซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีม:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีมประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทีม Microsoft เซิร์ฟเวอร์มูลฐาน 2010 Service Pack 1.

โปรแกรมควบคุมของผู้สร้างโปรไฟล์กลายเป็นไม่สามารถใช้งานบน Windows 2000:

โปรแกรมควบคุมของผู้สร้างโปรไฟล์จะบางครั้งหยุดการทำงานบนแพลตฟอร์ม Windows 2000 ความพยายามที่เริ่มการทำงานของจอภาพในโหมดการสุ่มตัวอย่างจะเป็นรายงานข้อผิดพลาด ความพยายามที่เริ่มการทำงานของจอภาพในโหมดการสืบค้นกลับจะรายงานคำเตือนเกี่ยวกับการจะเรียกใช้โปรแกรมควบคุม

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เรียกใช้คำสั่งเหล่านี้:
  vsperfcmd -driver:uninstallvsperfcmd -driver:start
 3. เข้าสู่ระบบออกจากคอมพิวเตอร์
 4. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 5. เริ่มการทำงานจอภาพตามปกติ

CFindReplaceDialog ได้รับการไม่แปลในโครงการสมาร์ทอุปกรณ์ดั้งเดิม:

CFindReplaceDialog แสดงข้อความภาษาอังกฤษเมื่อเรียกจากโปรแกรมประยุกต์ c ++อุปกรณ์ที่สมาร์ทดั้งเดิมบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ทรัพยากรสำหรับ CFindReplaceDialog ก็ไม่ดี และมีไม่มีวิธีแก้ไขสำหรับปัญหานี้

ตัวอย่างของ SDK การเคลื่อนของ Windows ที่มีอยู่และอุปกรณ์สมาร์ทอาจไม่ได้คอมไพล์โปรแกรมประยุกต์ดั้งเดิม:

ตัวอย่างที่มีอยู่แล้วและเมื่อมีการสร้างขึ้นโดยใช้ SP1 2005 Studio ที่มองเห็นโปรแกรมประยุกต์ผู้ใช้ท้องถิ่นจำนวนมากจะล้มเหลวในการคอมไพล์ ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:
ข้อผิดพลาด LNK2019: สัญลักษณ์ภายนอกที่ยังไม่ได้แก้ไข __GSHandlerCheck
ตัวอย่างทั้งใน SDK Windows Mobile 5.0 สำหรับพกพาและ SDK Windows Mobile 5.0 สำหรับสมาร์ทโฟนจะมีผลกระทบ โดยเรื่องนี้

SP1 2005 visual ของ Studio อัพเด compilers ที่ Visual Studio ด้วยการสนับสนุนของ /GS ที่มีอยู่แล้วพร้อมใช้งานใน Windows CE 6.0 compilers ข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นในโครงการอุปกรณ์สมาร์ท c ++ดั้งเดิมที่ไม่ชัดเจนเชื่อม "libcmt.lib" หรือที่ปิดใช้งาน /GS และที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม 6.0 CE ฝังตัวสำหรับ

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. อย่างชัดเจนรวม "libcmt.lib" ในรายการของไลบรารีเพิ่มเติมในการเชื่อมโยงกับ
 2. การปิดที่ตัวเชื่อมโยงข้อมูลคำเตือน (/ nowarn:4099)

Databinding ล้มเหลวในการใส่รหัสการทดสอบเว็บในชุดทีม Studio ที่แสดงผลสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์:

เกิดข้อผิดพลาดนี้ขึ้นเมื่อรหัสมีรันการทดสอบเว็บที่ถูกผูกไว้กับแหล่งข้อมูลที่แตกต่างจากการทดสอบโหลดเดียวกัน

สถานการณ์สมมติ:
 1. สร้างสองใส่รหัสเว็บทดสอบที่ใช้ databinding และถูกผูกไว้กับแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
 2. เพิ่มการทดสอบสองแบบทดสอบการโหลดเดียว
 3. รันการทดสอบการโหลด
มีข้อผิดพลาดบ่งชี้ว่า ไม่พบข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลที่สองอย่างใดอย่างหนึ่ง

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 • นี่คือไม่มีความละเอียดในขณะนี้ เราจะนำออกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในระหว่างไตรมาสแรกของ 2007 ที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดได้ใน http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80456.

โครงการและโปรแกรมประยุกต์เว็บ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในโครงการที่มีเว็บไซต์ของ ASP.NET การ refactoring แล้ว:

ขณะเรียกการดำเนินการ refactoring ในการแก้ไขปัญหาที่ประกอบด้วยเว็บไซต์ของ ASP.NET เดี๋ยวนี้ทำได้ดีขึ้น

ก่อนที่จะเป็นตัวกำหนดถ้าเพจที่มี.aspx ควรถูกโหลด การดำเนินการ refactoring จะ:
 • ทำการค้นหาเกี่ยวกับคำศัพท์ในองค์ประกอบที่จะถูก refactored เพื่อตรวจสอบว่าจะมีอยู่ในเพจที่มี.aspx
 • ตรวจสอบว่าการอ้างอิงสามารถเข้าถึงได้จากขอบเขตปัจจุบัน
ในโปรแกรมประยุกต์เว็บโครงการ refactoring เปลี่ยนชื่อและการอ้างอิงค้นหาทั้งหมดไม่รับการสนับสนุนจากภายในแฟ้ม.aspx อย่างไรก็ตาม refactoring ในแฟ้ม-behind รหัสทั้งหมดสนับสนุนเป็น

เว็บแอพลิเคชันโครงการแปลงปัญหา:

การแปลงของการแก้ไขปัญหาแบบผสมที่ประกอบด้วยทั้ง Visual C# J Visual # โครงการและ อาจล้มเหลว หรืออาจทำให้โครงการที่ว่างเปล่า ปัญหาก็คือการ แปลงแต่ละโครงการแต่ละรายการ โดยการเริ่มต้นอินสแตนซ์ใหม่ของ Visual Studio สำหรับแต่ละการแปลง

การยกเลิกการแปลงของโครงการกับโครงการแอพลิเคชันของเว็บอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด และปล่อยให้โครงการในสถานะที่แปลงครึ่ง

โครงการ Visual Basic 6 WebClass 2003 การปรับรุ่นอาจล้มเหลวเมื่อต้องการให้เสร็จสมบูรณ์ ปัญหาคือ โครงการ ปิดแล้วเปิดอีกครั้ง และเรียกใช้การปรับรุ่น

ในโครงการแอพลิเคชันเว็บ เมื่อคุณแปลงแฟ้ม Visual Basic หรือแฟ้ม.aspx ออกแบบแฟ้มอาจไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง การแก้ปัญหาด้วยตนเองแก้ไขแฟ้มได้

โครงการที่มีเว็บไซต์และเว็บแอพลิเคชันโครงการปัญหาทั่วไป:

โปรแกรมประยุกต์เว็บโครงการระบบตรวจพบแฟ้ม web.config หายไป การเพิ่มตัวควบคุมที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลจะทำให้เกิด false โฟลเดอร์จะปรากฏใน Explorer โซลูชัน ปัญหาก็คือเมื่อต้อง เพิ่มแฟ้ม web.config ด้วยตนเองก่อนที่คุณเพิ่มตัวควบคุมใด ๆ ในโครงการของโปรแกรมประยุกต์เว็บ

โครงการแอพลิเคชันเว็บที่ประกอบด้วยโครงการย่อยที่ควบคุมการอ้างอิงในโครงการรากอาจวาง IDE

ถ้าการแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยไฟล์.pdb และ.xml เพิ่มตัวควบคุมแหล่งข้อมูลของ TFS, .pdb แฟ้มและแฟ้ม.xml อาจไม่สามารถเพิ่มได้อย่างถูกต้อง

Visual Studio จะรั่วไหลหน่วยความจำเมื่อคุณดำเนินการตัวช่วยสร้างที่อยู่ภายในมุมมองภายในเป็น Multiview ปัญหาก็คือเมื่อต้อง บันทึกการแก้ไขปัญหา และจากนั้น เริ่มการทำงานของ Visual Studio

การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ของช่องเก็บในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์เว็บโครงการอาจทำให้เกิด Visual Studio เพื่อสร้าง shadow copy ของโฟลเดอร์ช่องเก็บทั้งหมด การคัดลอกนี้สามารถทำให้ช้าลงประสิทธิภาพการทำงานของ Visual Studio และจึงใช้เนื้อที่ว่างบนดิสก์

ถ้าตัวควบคุมของเพจและผู้ใช้ที่มีอยู่ใน namespaces ที่แตกต่างกันที่อยู่ภายใต้ราก namespace เดียวกัน รหัสสร้างขึ้นจะไม่คอมไพล์ได้เนื่องจาก namespace ที่ตัวออกแบบที่สร้างขึ้นสำหรับการประกาศของตัวควบคุมผู้ใช้อยู่ภายในเพจที่ ไม่ถูกต้อง ปัญหาก็คือเมื่อต้อง ลบการประกาศจากแฟ้มโปรแกรมออกแบบ และเก็บไว้ในแฟ้มรหัส-behind หลังจากนั้นจะถูกย้ายไปยังแฟ้มรหัส-behind จะยังคงอยู่มี unaltered แม้ว่าคุณเปลี่ยนหน้า

การติดตั้ง และถอนการติดตั้งเบราว์เซอร์ของบริษัทอื่นอาจสาเหตุการทำงาน โดยการกดแป้น F5 และมุมมองในเบราว์เซอร์สั่งหยุดการทำงานสำหรับโครงการที่มีโปรแกรมประยุกต์เว็บ คุณควรตรวจสอบดูว่า รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ยังคงมีอยู่:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLOREEXE]@ = "" C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"""" เส้นทาง"=" "C:\\Program Files\\Internet Explorer;" ""
หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack โครงการที่มีโปรแกรมประยุกต์เว็บบน Windows 2000 อาจล้มเหลวในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ฝั่งไคลเอ็นต์ ASP.NET พัฒนา โฟลเดอร์นี้อาจทำให้เป็นรุ่นล้มเหลว และอาจวาง Visual Studio ปัญหานี้เป็นผลมาจากสภาวะการแย่งชิงระหว่างระบบโครงการและเซิร์ฟเวอร์การพัฒนา ปัญหาคือเมื่อต้อง การตั้งค่าคอนฟิกโครงการที่จะใช้ IIS บน Windows 2000 และดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์

ในโครงการแอพลิเคชันของเว็บ พยายามที่สร้างตัวจัดการเหตุการณ์ได้ โดยการคลิกสองครั้งเหตุการณ์ในตัวออกแบบอาจล้มเหลวเมื่อคลาสหน้าประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งวิธีการโอเวอร์โหลด นี้เกิดเมื่อคุณใช้เว็บไซต์โครงการ

เผยแพร่โครงการโปรแกรมประยุกต์เว็บใช้ร่วมกันแบบอ่านอย่างเดียวจะทำให้เกิด Visual Studio เพื่อความล้มเหลว ปัญหาคือเพื่อ ให้แน่ใจว่า ที่ใช้ร่วมกันจะสามารถเขียน

ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นอาจทำให้เกิด Visual Studio เพื่อความล้มเหลว

ในโครงการแอพลิเคชันของเว็บ ทุกการใช้ CTRL + F5 หรือดูในเบราเซอร์จะทำให้อินสแตนซ์ใหม่ของ Internet Explorer เพื่อให้สามารถเปิดใช้

เว็บไซต์โครงการล้มเหลวในการจัดกลุ่มได้อย่างถูกต้องในโครงการเว็บแอพลิเคชัน

การเพิ่มรูปภาพผ่านทางเพจคุณสมบัติทรัพยากรอาจทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกแสดง

การสืบค้นกลับตัวกลาง WSE 3.0 ไม่ทำงานกับโครงการที่สร้างขึ้น โดยใช้โครงการ Visual Studio 2005 เว็บแอพลิเค สืบค้นกลับการทำงานตามที่คาดไว้ในตัวกลาง WSE 3.0 สำหรับโครงการที่มีเว็บไซต์

การเปิดใช้งานการรวบรวมสืบค้นกลับสถานะของเว็บแอพลิเคชันโครงการหรือโปรแกรมประยุกต์บริการเว็บ:

การรวบรวมสืบค้นกลับสถานะจาก Visual Studio IDE ไม่ทำงานสำหรับโครงการที่มีโปรแกรมประยุกต์เว็บหรือโปรแกรมประยุกต์ของบริการบนเว็บ รหัสผู้ใช้เห็นในรายงาน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. เปิดหน้าคุณสมบัติของโครงการ
 2. สำหรับ Visual C# โครงการ เพิ่มรายการต่อไปนี้ บรรทัดคำสั่งเหตุการณ์ post-build หน้าต่าง:
  $ (DevEnvDir) \\..\team tools\performance tools\vsinstr$(TargetPath)
 3. สำหรับโครงการ Visual Basic คลิก สร้างเหตุการณ์ เมื่อต้องเปิดตัว สร้างเหตุการณ์ กล่องโต้ตอบ เพิ่มรายการต่อไปนี้ บรรทัดคำสั่งเหตุการณ์ post-build หน้าต่าง:
  $ (DevEnvDir) \\..\team tools\performance tools\vsinstr$(TargetPath)
 4. โพรไฟล์ตามปกติจาก IDE
ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การสุ่มตัวอย่างที่รวบรวมสถานะ ลบบรรทัดนี้ออกจากหน้าคุณสมบัติ

พลาดไม่ได้ระบุเมื่อตรวจสอบใน Visual Studio 2003 เว็บแอพลิเคหลังการแปลงใน SP1 2005 Studio ที่แสดงผล:

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 1. ในการแสดงผล 2003 Studio สร้างการแก้ไขปัญหา เพิ่มโปรแกรมประยุกต์เว็บ และเพิ่มลงในตัวควบคุมแหล่งข้อมูล
 2. ใน Visual Studio 2005 ในการ แฟ้ม เมนู คลิก เปิด จากตัวควบคุมแหล่งข้อมูล และโซลูชันเลือก 2003 Studio มองเห็น
 3. ในการ การโยกย้าย กล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น คลิก เสร็จสิ้น เมื่อต้องโยกย้ายการแก้ไขปัญหาการใช้ Visual Studio 2005
 4. คำเตือนนี้ปรากฏขึ้นในระหว่างการโยกย้าย:
  ไม่สามารถโหลดโครงการอย่าง น้อยหนึ่งในการแก้ปัญหาสำหรับเหตุผลต่อไปนี้: แฟ้มโครงการหรือเว็บมีการย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โครงการเหล่านี้จะมีป้ายระบุว่าเป็นไม่พร้อมใช้งานใน Explorer โซลูชัน ขยายโหนโครงการเพื่อแสดงเหตุผลของโครงการไม่สามารถโหลด
 5. คลิก ตกลง. การแก้ไขปัญหาจะทำการย้ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่โครงการจะไม่ทำการย้ายข้อมูล และจะไม่พร้อมใช้งานใน Explorer โซลูชัน.
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. การติดตั้ง 2003 Studio ที่มองเห็น
 2. สร้างการแก้ไขปัญหาใน 2003 Studio แสดงผล
 3. ติดตั้ง Visual Studio 2005
 4. โหลดการแก้ไขใน Visual Studio 2005 และจากนั้น บันทึก
 5. ติดตั้ง SP1 2005 Studio ที่มองเห็น
 6. โหลดโซลูชันที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4

บันทึกย่อของฮาร์ดแวร์

ลูกค้าที่ทำงานกับชนิดของกระดาน ARMV4i และ ARMV4T:

ถ้าคุณกำลังทำงานกับ ARMV4i และ Id ของการตั้งค่าชนิดของกระดาน ARMV4T ด้วยคำสั่ง84017153 และ 84082689 แล้วคุณจะไม่สามารถให้เรา Visual Studio เมื่อต้องการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ ตรวจแก้จุดบกพร่อง หรือทดสอบบนอุปกรณ์

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. ทำสำเนาสำรองของ Microsoft.TypeMaps.8.0.xsl ซึ่งอยู่ใน C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\corecon\1.0\addons\.

  ใน Microsoft.TypeMaps.8.0.xsl หลังจาก <QISCONTAINER>(บรรทัดที่ 6)</QISCONTAINER>เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้:
  <QIS ID="84017153"> <PROPERTYCONTAINER>  <PROPERTY ID="default" Protected="true">ARMV4I</PROPERTY>   </PROPERTYCONTAINER></QIS><QIS ID="84082689"> <PROPERTYCONTAINER>  <PROPERTY ID="default" Protected="true">ARMV4I</PROPERTY> </PROPERTYCONTAINER>  </QIS>
 2. บันทึกแฟ้ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ Microsoft Emulator เวอร์ชั่น 2.0:

SP1 2005 Studio ที่มองเห็นไม่ได้ปรับปรุงอุปกรณ์ Emulator ติดตั้งของ Microsoft Microsoft 2.0 Emulator ของอุปกรณ์ที่จะออกในเดือน 2007 มกราคม ด้วย Microsoft อุปกรณ์ Emulator 2.0 ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการพัฒนาแอพลิเคชันอุปกรณ์เป้าหมายสำหรับแพลตฟอร์ม Windows แบบฝังตัว CE 6.0 นำออกใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้มาก สำหรับการดูข้อมูลเพิ่มเติม http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80668.

รายงานกรวมสำหรับบริการการใช้ Visual Studio 2005 Pack 1:

รายงานกรวมสำหรับ Visual Studio 2005 Service Pack 1 จะออกในฤดูใบไม้ผลิ 2007 Service pack จะเพิ่มคุณภาพโดยรวมของลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และรักษาความเข้ากันได้กับ Windows Vista และการ SP1 2005 Studio ที่มองเห็นระดับสูง Service pack จะแก้ปัญหาที่ยกขึ้นคำติชมของลูกค้าและการทดสอบภายใน ออปเจ็กต์ธุรกิจมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดรายงานกรวมรุ่นล่าสุดสำหรับ Visual Studio เซอร์วิสแพ็ค โปรดเยี่ยมชม กรวมรายงานเซอร์วิสแพ็ค.

ชุมชน Dotfuscator Edition:

Dotfuscator ชุมชน Edition ได้รับการปรับปรุงตั้งแต่ Visual Studio 2005 เดิมรุ่นที่วางจำหน่าย โปรดเยี่ยมชม วิธีแก้ไขปัญหา preEmptive เมื่อ ต้องอ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ การขอรับการปรับปรุงที่ว่าง

? 2006 Microsoft Corporation

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928957 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/25/2012 09:21:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional

 • kbhowto kbreadme kbfix kbinfo kbmt KB928957 KbMtth
คำติชม