คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามบรรจุตาราง SQL Server 2000 ด้วยแผนการสร้างข้อมูลใน Visual Studio 2005 Team Edition สำหรับผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล: " System.Data.SqlClient.SqlError: แปลงมีน Disallowed จากข้อมูลพิมพ์ nte

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928965
อาการ
เมื่อคุณพยายามบรรจุตาราง Microsoft SQL Server 2000 ด้วยแผนการสร้างข้อมูลใน Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
ตารางชื่อตาราง: System.Data.SqlClient.SqlError: ไม่อนุญาตให้แปลงนัยจาก ntext ชนิดข้อมูลเป็นแบบ varchar ชนิดข้อมูล ตาราง'ชื่อตาราง', คอลัมน์ 'ColumnName'. ใช้ฟังก์ชัน CONVERT เพื่อเรียกใช้แบบสอบถามนี้
หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะเติมข้อมูลฟิลด์สำหรับการvariantหรือnvarcharเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระที่มากกว่า 4000
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการ SqlClient แปลงvariantหรือnvarcharชนิดข้อมูลแบบข้อความหรือntextชนิดของข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแปลงเป็นข้อความหรือntextชนิดข้อมูลแบบvariantหรือnvarcharชนิดข้อมูลใน SQL Server 2000

หมายเหตุใช้ใน Microsoft SQL Server 2005 ผู้ให้บริการ SqlClientvarchar(max)หรือnvarchar(max)ชนิดข้อมูลแทนข้อความหรือntextชนิดของข้อมูล เกิดปัญหานี้ดังนั้น ขึ้นใน SQL Server 2005
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แน่ใจว่าvariantคอลัมน์ในฐานข้อมูล SQL Server 2000 ประกอบด้วยอักขระที่มากกว่า 4000
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดปัญหา

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio 2005
 2. บนเครื่องแฟ้มเมนู การชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกโครงการ.
 3. ขยายโครงการฐานข้อมูลแล้ว คลิกMicrosoft SQL Server.
 4. คลิกSQL Server 2000ชนิดDatabase1ในการชื่อกล่อง จากนั้นคลิกตกลง.
 5. ในการแก้ไขปัญหา Explorer ขยายวัตถุ schemaคลิกขวาตารางคลิกเพิ่มแล้ว คลิกตาราง.
 6. ในการชื่อกล่อง ชนิดMaxVarCharแล้ว คลิกเพิ่ม.
 7. แทนโค้ดในตัว dboแฟ้ม MaxVarChar.table.sql กับตัวอย่างรหัสต่อไปนี้
  CREATE TABLE [dbo].[MaxVarChar]([VarChar_maxLength] [varchar] (8000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NULL) ON [PRIMARY]
 8. บนเครื่องข้อมูลเมนู การชี้ไปที่ตัวแก้ไข T SQLแล้ว คลิกExecute SQL.
 9. ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโต้ตอบกล่อง คลิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการการเชื่อมต่อแสดงรายการ จากนั้น คลิกตกลง.
 10. ในการแก้ไขปัญหา Explorer คลิกขวาแผนการสร้างข้อมูลชี้ไปที่เพิ่มแล้ว คลิกแผนการสร้างข้อมูล.
 11. ในการชื่อกล่อง ชนิดDataGenerationPlan1.dgenแล้ว คลิกเพิ่ม.
 12. คลิกเลือกdboMaxVarCharกล่องกาเครื่องหมาย
 13. บนเครื่องข้อมูลเมนู การชี้ไปที่ตัวสร้างข้อมูลแล้ว คลิกสร้างข้อมูล.

  หมายเหตุคลิกYesถ้าล้างเนื้อหาของตารางที่เลือกก่อนที่จะแทรกแถวใหม่กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 14. ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโต้ตอบกล่อง คลิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการการเชื่อมต่อแสดงรายการ จากนั้น คลิกตกลง.

  คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928965 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/28/2011 03:38:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals

 • kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbmt KB928965 KbMtth
คำติชม