คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งตั้งค่าเป็นโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกไม่เปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2549

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งตั้งค่าเป็นโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกไม่เปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2549

หมายเหตุ ชื่อที่ใช้แสดงของโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติวันที่และเวลา คือ (GMT+08:00) เพิร์ธ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐของออสเตรเลียตะวันตกได้ใช้การปรับเวลาตามฤดูกาลแบบทดลองเป็นเวลาสามปี การทดลองจะเริ่มต้นที่เวลา 2:00 น. ในวันที่ 3 ธันวาคม 2549 แต่โซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกใน Windows Server 2003 และใน Windows XP ไม่ได้กำหนดค่าให้มีการเปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2549 ด้วย
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack ของ Windows Server 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

้ข้อมูลการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:


Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุงนี้ได้รับการกำหนดให้รวมมากับ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ ในการติดตั้งการปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.61658,36827-พ.ย.-254908:59x86ไม่มีRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.61658,36827-พ.ย.-254909:17x86ไม่มีRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.284060,92827-พ.ย.-254909:30x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.284060,92827-พ.ย.-254909:51x86SP1SP1QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.616124,41629-พ.ย.-254904:56IA-64ไม่มีRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.61658,36829-พ.ย.-254904:56x86ไม่มีWOW
Tzchange.exe5.2.3790.616124,41629-พ.ย.-254904:56IA-64ไม่มีRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.61658,36829-พ.ย.-254904:56x86ไม่มีWOW
Tzchange.exe5.2.3790.2840136,19229-พ.ย.-254905:02IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254905:02x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.2840136,19229-พ.ย.-254904:56IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254904:56x86SP1WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.284084,99229-พ.ย.-254905:03x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254905:03x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.284084,99229-พ.ย.-254904:57x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254904:57x86SP1WOW

ข้อมูลการปรับปรุงสำหรับ Windows XP

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

Windows XP

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

Windows XP Professional x64 Edition

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาตการปรับปรุงนี้ได้รับการกำหนดให้รวมมากับ Microsoft Windows XP Service Pack3

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional x64 Edition คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows XP
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.1.2600.304260,41627-พ.ย.-254908:45x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.304260,41627-พ.ย.-254910:25x86SP2SP2QFE
Windows XP Professional x64 Edition
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.284084,99229-พ.ย.-254905:03x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254905:03x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.284084,99229-พ.ย.-254904:57x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254904:57x86SP1WOW
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows Server 2003 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
โซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกจะใช้กำหนดเวลาการเปลี่ยนต่อไปนี้สำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลของปี 2550:
 • นาฬิกาจะเดินช้าลงหนึ่งชั่วโมงในเวลา 2.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2550 เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเวลามาตรฐาน
 • นาฬิกาจะเดินเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงในเวลา 2.00 น.ของวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เพื่อเปลี่ยนให้เป็นการปรับเวลาตามฤดูกาล

การปรับเวลาตามฤดูกาลและการตั้งค่าโซนเวลา

ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อการปรับเวลาตามฤดูกาลชื่อเวลามาตรฐานการเริ่มการปรับเวลาตามฤดูกาลการสิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาลค่าของรายการ TZI
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก (GMT+08:00) เพิร์ธเวลาการปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก3 ธันวาคม 2549 เวลา 02:00:00 25 มีนาคม 2550 เวลา 02:00:00hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
การปรับปรุงจะปรับเปลี่ยนโซนเวลาที่มีอยู่ในรีจิสทรีเพื่อแสดงถึงวันที่การเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลของปี 2549 อย่างเป็นทางการสำหรับโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกดังที่ระบุไว้ในตาราง

หมายเหตุ
 • หาก 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' มีการเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ และหากคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ตั้งค่าเป็นหนึ่งในห้าโซนเวลาของออสเตรเลีย คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม การปรับปรุงพร้อมใช้งานจาก 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' โดยเริ่มในวันที่ 12 ธันวาคม 2549
 • การปรับปรุงสำหรับโซนเวลาตะวันตกที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่ได้มีรวมอยู่ในการปรับปรุงโซนเวลา 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Window ที่จะออกในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของออสเตรเลียตะวันตกจะมีผลทางกฎหมายหลังจากมีการสร้างการปรับปรุงโซนเวลา 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งการปรับปรุงทั้งสองอย่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลโซนเวลาล่าสุดอยู่บนคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโซนเวลา 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
931836 เกี่ยวกับการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
win2003 winxp
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929120 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:22:39 - ฉบับแก้ไข: 5.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB929120
คำติชม