ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งตั้งค่าเป็นโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกไม่เปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2549

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งตั้งค่าเป็นโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกไม่เปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2549

หมายเหตุ ชื่อที่ใช้แสดงของโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติวันที่และเวลา คือ (GMT+08:00) เพิร์ธ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐของออสเตรเลียตะวันตกได้ใช้การปรับเวลาตามฤดูกาลแบบทดลองเป็นเวลาสามปี การทดลองจะเริ่มต้นที่เวลา 2:00 น. ในวันที่ 3 ธันวาคม 2549 แต่โซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกใน Windows Server 2003 และใน Windows XP ไม่ได้กำหนดค่าให้มีการเปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2549 ด้วย
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack ของ Windows Server 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

้ข้อมูลการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:


Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุงนี้ได้รับการกำหนดให้รวมมากับ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ ในการติดตั้งการปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.61658,36827-พ.ย.-254908:59x86ไม่มีRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.61658,36827-พ.ย.-254909:17x86ไม่มีRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.284060,92827-พ.ย.-254909:30x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.284060,92827-พ.ย.-254909:51x86SP1SP1QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.616124,41629-พ.ย.-254904:56IA-64ไม่มีRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.61658,36829-พ.ย.-254904:56x86ไม่มีWOW
Tzchange.exe5.2.3790.616124,41629-พ.ย.-254904:56IA-64ไม่มีRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.61658,36829-พ.ย.-254904:56x86ไม่มีWOW
Tzchange.exe5.2.3790.2840136,19229-พ.ย.-254905:02IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254905:02x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.2840136,19229-พ.ย.-254904:56IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254904:56x86SP1WOW
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.284084,99229-พ.ย.-254905:03x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254905:03x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.284084,99229-พ.ย.-254904:57x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254904:57x86SP1WOW

ข้อมูลการปรับปรุงสำหรับ Windows XP

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

Windows XP

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

Windows XP Professional x64 Edition

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 929120 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาตการปรับปรุงนี้ได้รับการกำหนดให้รวมมากับ Microsoft Windows XP Service Pack3

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional x64 Edition คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows XP
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.1.2600.304260,41627-พ.ย.-254908:45x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.304260,41627-พ.ย.-254910:25x86SP2SP2QFE
Windows XP Professional x64 Edition
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.284084,99229-พ.ย.-254905:03x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254905:03x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.284084,99229-พ.ย.-254904:57x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.284060,92829-พ.ย.-254904:57x86SP1WOW
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows Server 2003 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
โซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกจะใช้กำหนดเวลาการเปลี่ยนต่อไปนี้สำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาลของปี 2550:
  • นาฬิกาจะเดินช้าลงหนึ่งชั่วโมงในเวลา 2.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2550 เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเวลามาตรฐาน
  • นาฬิกาจะเดินเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงในเวลา 2.00 น.ของวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เพื่อเปลี่ยนให้เป็นการปรับเวลาตามฤดูกาล

การปรับเวลาตามฤดูกาลและการตั้งค่าโซนเวลา

ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อการปรับเวลาตามฤดูกาลชื่อเวลามาตรฐานการเริ่มการปรับเวลาตามฤดูกาลการสิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาลค่าของรายการ TZI
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก (GMT+08:00) เพิร์ธเวลาการปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก3 ธันวาคม 2549 เวลา 02:00:00 25 มีนาคม 2550 เวลา 02:00:00hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
การปรับปรุงจะปรับเปลี่ยนโซนเวลาที่มีอยู่ในรีจิสทรีเพื่อแสดงถึงวันที่การเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลของปี 2549 อย่างเป็นทางการสำหรับโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกดังที่ระบุไว้ในตาราง

หมายเหตุ
  • หาก 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' มีการเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ และหากคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ตั้งค่าเป็นหนึ่งในห้าโซนเวลาของออสเตรเลีย คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม การปรับปรุงพร้อมใช้งานจาก 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' โดยเริ่มในวันที่ 12 ธันวาคม 2549
  • การปรับปรุงสำหรับโซนเวลาตะวันตกที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่ได้มีรวมอยู่ในการปรับปรุงโซนเวลา 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Window ที่จะออกในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของออสเตรเลียตะวันตกจะมีผลทางกฎหมายหลังจากมีการสร้างการปรับปรุงโซนเวลา 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งการปรับปรุงทั้งสองอย่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลโซนเวลาล่าสุดอยู่บนคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโซนเวลา 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
931836 เกี่ยวกับการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
win2003 winxp